Підвищуємо свій професійний рівень

Протягом 4-8 березня та 8-12 квітня 2024 року 77 педагогічних працівників ІФФК ЛНУП проходили курси підвищення кваліфікації (у форматі онлайн) на тему: «Інноваційні професійні компетентності у педагогічній діяльності». Навчання проводили викладачі Навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму НУБіП України в рамках плану підвищення кваліфікації ІФФК ЛНУП.
Провідні науково-педагогічні працівники НУБіП України поділилися досвідом, гармонійно поєднуючи теорію з практичними прикладами, обґрунтували актуальні теми щодо формування освітнього середовища, впровадження інноваційних технологій, реагування на виклики ІТ, реалізації міжнародних програм, сприяння міжкультурній комунікації, інклюзивного навчання, ефективності педагогічного спілкування, конструктивного вирішення конфліктів тощо.
Здобуті знання з різних галузей заклали основу для формування інноваційних професійних компетентностей, структурними компонентами яких є інформаційна, полікультурна, продуктивна, соціальна, комунікативна, предметна, цифрова, психологічна, лідерська, моральна компетентності і звичайно ж особисті якості викладача. За результатами навчання всі слухачі отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.
Адміністрація ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП» висловлює щиру подяку ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України за надану можливість підвищення особистісного та професійного розвитку педагогічних працівників, яку забезпечив компетентний кадровий потенціал, креативна програма та інноваційні напрацювання!