Відділ зв'язків з виробництвом

Відділ звʹязків з виробництвом та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

 

 

Відділ зв’язків з виробництвом та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників  є структурним підрозділом Івано-Франківського фахового коледжу ЛНУП, що здійснює організаційний, інформаційний та документальний супровід заходів в системі працевлаштування студентів і випускників коледжу.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади України, Положенням коледжу, наказами й розпорядженнями директора коледжу та цим Положенням.

Головною метою діяльності Відділу є реалізація взаємовідносин коледжу з підприємствами та установами незалежно від форм власності, іншими зацікавленими організаціями, юридичними та фізичними особами у створенні умов для забезпечення права студентів і випускників на працю, їх працевлаштування та надання випускникам першого робочого місця.

Коледж підтримує тісні  взаємозв’язки з випускниками. Проводиться  збір та аналіз відповідної інформації з боку випускників через: анкетування випускника; інтерв’ю на зустрічах випускників; телефонне опитування кураторами та старостами груп. Пропозиції випускників аналізуються членами груп забезпечення освітньо-професійних програм  та враховуються при  їх перегляді. Також кар’єрний шлях відстежується  при спілкуванні з роботодавцями, де крім здобутків звертається  увага на недоліки в якості навчання та об’ємі програмних результатів.

У 2022-2023 навчальному році відділом проведено анкетування випускників коледжу щодо щодо рівня їх задоволеності якістю освітньо-професійних програм та освітнього процесу у коледжі. З результатами анкетування ви можете ознайомитись в розділі Освітні програми.

Положення про відділ звʹязків з виробництвом та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників завантажити
Положення про проведення практики студентів за кордоном завантажити
Положення про організацію та проведення практики у навчальному закладі завантажити
Договори про співпрацю перейти