ЦK спеціальностей 101 "Екологія", 206"Садово-паркове господарство"

Склад циклової комісії

          Копер Надія Євгенівна – кандидат географічних наук

Викладає дисципліни: «Метеорологія та кліматологія»

          Електронна пошта: kopernadya@gmail.com

 

          Чуй Ольга Василівна – кандидат біологічних наук

Викладає дисципліни: «Дендрологія», «Фізіологія рослин»

          Електронна пошта: 4yjolja@gmail.com

 

          Караванович Христина Богданівна – викладач першої категорії

Викладає дисципліни: «Моніторинг довкілля», «Збалансоване природокористування», «Охорона навколишнього середовища», «Ландшафтна екологія», «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища»

          Електронна пошта: kristina_kvitana@ukr.net

 

          Трушик Віра Ігорівна – викладач другої категорії

Викладає дисципліни: «Образотворча грамота», «Орпганізація робіт в садово-парковому господарстві», «Декоративне садівництво», «Декоративні газони»

          Електронна пошта: zharska.vira@ukr.ner

 

          Мацюк Любов Романівна – магістр лісового господарства

Викладає дисципліни: «Проектування об’єктів зеленого будівництва», «Озеленення присадибних ділянок»

          Електронна пошта: lubovstruk10@gmail.com

 

          Ільчук Юлія Юріївна – викладач першої категорії

Викладає дисципліни: «Біологія», «Технічна мікробіологія», «Мікробіологія та вірусологія»

          Електронна пошта: ilcukulia66@gmail.com


Навчальна робота

План роботи комісії

Графік проведення консультацій викладачами комісії

Графік проведення відкритих занять

Графік взаємовідвідування занять


Про циклову комісію

Якщо ви хочете вивчати та цінувати природу,

спершу необхідно зрозуміти мову, на якій вона говорить.

(Річард Фейнман)

 

          Основними напрямами і завданнями роботи викладачів циклової комісії є: формування ключових компетентностей в процесі вивчення профілюючих дисциплін; врахування особливостей організації освітнього процесу в умовах змішаного та дистанційного навчання; перспективне оновлення інформаційно-метьодичної та матеріально-технічної бази викладання дисциплін циклу; використання системно-структурного та функціонального підходів освітньої підготовки студентів.

          Функціональна діяльність циклової комісії полягає в проведенні всіх видів навчальної, науково-методичної, практичної, культурно-виховної робіт у процесі підготовки фахівців; проведення виховної роботи із студентами коледжу; здійснення інших видів діяльності. Викладачі циклової комісії займаються науковою та науково-методичною роботою а також  беруть активну участь у науково-практичних конференціях.

          Тема над якою працює циклова комісія: «Впровадження у навчальний процес комп’ютерних технологій та сучасних методів навчання».

          Завдання циклової комісії полягають у:

  • забезпеченні високого рівня знань здобувачів освіти з дисциплін екології та садово-паркового господарства, необхідних для вивчення послідуючих фундаментальних і фахових дисциплін та формування професійних компетентностей;
  • формуванні необхідних у практичній діяльності майбутніх  фахівців умінь і навичок для збереження рослин та навколишнього середовища;
  • здійсненні науково-дослідницької роботи із залученням викладачів та студентів;
  • активізувати пізнавальну діяльність студентів, розвивати їхні комунікативні та розумові здібності.