Юридичне відділення

 

         

Дорогі абітурієнти! Вас радо вітає юридичне відділення ВСП «Івано-Франківського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування», який є одним з провідних закладів освіти Прикарпаття. Добре відомо, що добробут народу безпосередньо пов'язаний з рівнем його освіти. Особливо це актуально сьогодні, коли Україна перебуває на стадії радикальної реформації.   У таких умовах юридичне відділення ВСП «Івано-Франківського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування» готує по справжньому компетентних фахівців, які пропонуватимуть нові ідеї та будуватимуть життя країни на нових засадах. До цього нас спонукає потреба інтеграції України в європейську та світову спільноти. Щоб реалізувати цю ідею, навчальний процес здійснюється на відділенні за вимогами кредитно-модульної системи навчання. Упродовж десятиліття у нас сформувалася висока викладацька культура, демократизм і гуманізація взаємовідносин між студентами і педагогами, які стали запорукою нинішнього успіху. 

 Юридичне відділення свою історію починає з 1991 року. На відділенні створені необхідні умови для навчання і дозвілля. Для ефективного забезпечення навчально-виховного процесу створена необхідна матеріально-технічна база, яка включає: кабінети спеціальних юридичних дисциплін, лекційні аудиторії і комп’ютерні класи з доступом до мережі Інтернет.  Отримавши дипломи, випускники можуть продовжити навчання за скороченим терміном в закладах 3-го і 4-го рівня акредитації, з якими укладені договори. 

Для організації проходження студентами практики коледж тісно співпрацює з судовими, правоохоронними органами, органами юстиції та іншими організаціями. Основне завдання практики полягає в якісній практичній підготовці випускника. 

Випускники коледжу додатково отримують робітничу професію – секретар керівника. Після закінчення коледжу випускники можуть працювати: фахівцем з питань зайнятості, помічником судді господарського суду, юрисконсультом, архіваріусом, інспектором з кадрів, секретарем судового засідання, секретарем суду, секретарем судової колегії, державним виконавцем, судовим розпорядником, інспектором митниці, державним податковим інспектором, інспектором з виплати пенсії, інспектором з призначення пенсій, інспектором з соціальної допомоги.

 

З повагою,  завідувач відділення  Бучковський Ігор Павлович.