Педагогічна рада

Положення про педагогічну раду

План роботи педагогічної ради коледжу


Загальна інформація

          Педагогічна рада створюється як дорадчий орган закладу освіти з метою забезпечення колегіальності обговорення методичної, навчально-виховної роботи, виробничої практики, питань фізичного виховання студентів та інших питань, пов’язаних з діяльністю закладу освіти згідно з Законом України «Про фахову передвищу освіту».

          Педагогічну раду очолює директор.

Основними завданнями педагогічної ради є:

  • забезпечення якісної теоретичної та фахової підготовки спеціалістів з урахуванням вимог сучасного виробництва;
  • впровадження в практику досягнень педагогічної науки з метою підвищення рівня навчально-виховного процесу;
  • забезпечення умов морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.

          До складу педагогічної ради входять заступники директора, завідуючі відділеннями, завідуючий бібліотекою, голови циклових комісій, педагогічні працівники, головний бухгалтер, представники студентського самоврядування.

          Склад педагогічної ради визначається і затверджується директором коледжу на кожний навчальний рік згідно Положення про коледж.

          Організацію по виконанню рішень та рекомендацій педагогічної ради здійснює директор коледжу.