Матеріально-технічне забезпечення

1. Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у навчальному процесі

          Загальна площа навчальних корпусів складає 8524,5 кв.м.; в тому числі навчальна площа – 3603 кв.м., на одного студента припадає загальної площі – 12,4 кв.м., навчальної площі – 5,1 кв.м..

          Приміщення навчального корпусу знаходиться в належному санітарно-технічному стані, який забезпечується щорічними профілактичними ремонтами і дотриманням вимог експлуатації.

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

          Загальна площа споруд і будівель, що належать коледжу і використовуються для проведення навчально-лабораторних занять, адміністративних, господарських та інших цілей, становить 8524,5 кв. м.

          У відповідності до навчальних планів у коледжі обладнано 36 навчальних кабінетів, 36 лабораторій, створено виробничо-господарську базу. Всі навчальні кабінети і лабораторії оснащені необхідними основними засобами, а саме: меблями, комп’ютерною технікою, оргтехнікою, обладнанням для навчання тощо. Для більш якісного і наочного подання інформації при проведенні всіх лекційних занять згідно навчального плану в навчальних аудиторіях використовується мультимедійне обладнання.

          Для утримання будівель у належному технічному стані адміністрація коледжу щорічно витрачає значні грошові та матеріальні ресурси.

          В навчальному корпусі та гуртожитку є в наявності найпростіше укриття на 300 осіб - студентів денної форми навчання та працівників. Всі зовнішні отвори закладені мішками з піском, що забезпечує захист осіб під час навчального процесу від ударної хвилі. Укриття облаштоване місцями для сидіння, достатнім захистом питної води та медикаментами для домедичної допомоги. Є засоби аварійного освітлення та системи забезпечення зв’язку з органами місцевого самоврядування.

        Приміщення навчального корпусу та гуртожитку забезпечене необхідними засобами пожежного гасіння.

3. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

          Навчальний процес в достатній мірі забезпечений необхідним обладнанням, матеріалами, інструментами і обчислювальною технікою.

          У коледжі для забезпечення навчального процесу оснащено 4 комп'ютерні навчальні лабораторії, 13 мультимедійних аудиторій для проведення лекцій, та 2 переносних мультимедійних комплекти, редакційно-видавничий центр, навчально-методичний кабінет, конференц-зал. Всього у навчальному процесі використовується 59 персональних комп’ютерів. На 100 студентів приведеного контингенту по коледжу припадає понад 8 комп’ютерів.

          Постачання Інтернету відбувається інтернет провайдером «UTeam» через оптичну магістраль на швидкості 100 Мбіт/сек. Доступ робочих станцій (комп’ютерів) до мережі Інтернет організований за допомогою 100 Мбіт/сек локальної мережі.

          У навчальних корпусах, в бібліотеці, в актовому залі, на території коледжу, в їдальні та гуртожитку забезпечено доступ до мережі Інтернет на основі бездротових технологій Wi-Fi (всього 10 точок доступу).

          Щорічно навчальні кабінети і лабораторії поповнюються новим обладнанням, приладами, довідковою літературою.

4. Інформація про соціальну інфраструктуру

          На балансі коледжу знаходиться гуртожиток, житлова площа якого становить 791 кв. м., розрахований на проживання одночасно 150 осіб. В гуртожитку є читальний зал, душові, сауна, побутові кімнати, медичний пункт, українська світлиця, музей  культури і побуту Прикарпаття, тренажерний зал. На сьогоднішній день забезпеченість студентів гуртожитком складає 100% від потреби. Площа проживання на одного студента становить 5,2 кв.м..

          При центральному корпусі працює їдальня на 200 посадкових місць, буфет на 30 місць.

          Спортивна база коледжу включає: спортивний зал загальною площею 236,4 м.кв. навчального корпусу, спортивні майданчики з баскетбольною і волейбольними площадками, нестандартне спортивне обладнання і знаряддя ( драбини, тенісний стіл та ін.). Це забезпечує потреби у фізичному вихованні та проведенні дозвілля студентів та працівників.

          Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотека коледжу, навчальні кабінети та електронні засоби інформації. Бібліотека коледжу комп’ютеризована, з читальною залою на 30 місць, розташована в приміщенні навчального корпусу.

          Для проведення практики використовується колекційно-дослідне поле площею 10 га.

5. Доступність закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

          Зважаючи на архітектурну будову споруд, коледж спроможний забезпечити доступ до навчальних приміщень навчального корпусу маломобільних груп населення, зокрема для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату (з врахуванням рекомендацій листа МОН України від 13.08.2014 № 1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів», вимог щодо архітектурної доступності, визначених ДБН В.2.2.-17 2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»).

          При вході до навчального корпусу  відсутні східці; висота дверного порогу становить 0,015 м; зовнішні двері виготовлені з металопластику,  за розмірами та формою відповідають встановленим вимогам – в нижній частині дверного полотна міститься протиударна смуга, оглядова панель – на висоті 0,9 м від рівня підлоги.

          На першому поверсі навчального корпусу -  просторий вестибюль, гардероб, санвузол, лекційний зал, 11 аудиторій, 3  з мультимедійним обладнанням, що забезпечує проведення занять з усіх дисциплін для академічних груп, у складі яких є особи з числа маломобільних груп населення.  Доступною для зазначених осіб є також територія, прилегла до будівель коледжу.

 

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Адреса приміщення Найменува-ння власника майна Площа

(кв.м)

Назва та реквізити документа про право власності або оперативного управління або користування Договір оренди Інформація про

наявність документів

Строк дії договору оренди

(з ____

по ____)

Наявність державної реєстрації Наявність нотаріаль-

ного посвід-чення

Про відповідні-сть санітарним нормам Про відповід-ність вимогам  правил пожежної безпеки Про відповід-ність нормам з охорони праці
Навчальний корпус №1

м. Івано-Франківськ, вул. Юності,11

Львівський національний аграрний університет 4578,3 Свідоцтво про право власності

Серія САВ

№ 187952

- - - + + +
Гуртожиток з навчаль-ними примі-щеннями

м. Івано-Франківськ, с. Угорники, вул. Тополина,24

Львівський національний аграрний університет 3159,2 Свідоцтво про право власності

Серія САВ

№ 161686

- - - + + +
Дослідне поле з навчаль-ними примі-щеннями

Івано-Франківська обл., Тисмениць-кий р-н, с. Чукалівка, вул. Довбуша,83

Львівський національний аграрний університет 143 Свідоцтво про право власності

Серія ЯЯЯ

№ 352986

- - - + + +
Цех з навчаль-ними примі-щеннями (свинарник)

Івано-Франківська обл., Тисмениць-кий р-н, с. Старий Лисець, вул. Біологічна,7

Львівський національний аграрний університет 644 Свідоцтво про право власності

Серія САВ

№ 170781

- - - + + +

 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

№ з/п Найменування приміщення Площа приміщень (кв. метрів)
усього у тому числі
власних орендованих зданих в оренду
1. Навчальні приміщення, усього:

у тому числі:

3603 3603    
1.1 Приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 3196 3196    
1.2 Комп’ютерні лабораторії 170,6 170,6    
1.3 Спортивні зали 236,4 236,4    
2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників 142,8 142,8    
3. Службові приміщення 404,9 404,9    
4. Бібліотека

у тому числі читальні зали

90,7

50,7

90,7

50,7

   
5. Гуртожитки 791 791    
6. Їдальні, буфети 359,9 359,9    
7. Профілакторії, бази відпочинку - -    
8. Медичні пункти 49,3 49,3    
9 Інші 3003,8 3003,8    

 

Інформація про соціальну інфраструктуру

з/п

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури (показника, нормативу) Кількість Площа (кв. метрів)
1. Гуртожитки для студентів 1 3159,2
2. Житлова площа на одного студента в гуртожитку   5,8
3. Їдальні та буфети 1 360
4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах 3  
5. Актові зали 1 232,7
6. Спортивні зали 1 236,4
7. Плавальні басейни - -
8. Інші  спортивні споруди:

cтадіони

cпортивні майданчики

корти

тощо

 

 

1

 

 

6050

9. Студентський палац (клуб) - -
10.  Інші - -