Юридична консультація

VIRTUS

          У січні 2008р. зусиллями студентів та викладачів відділення «Право» була створена юридична консультація Virtus, відповідно до розпорядження директора коледжу № 1а від 28 січня 2008р. Згідно з яким юридична консультація  стала структурною одиницею відділення «Правознавство» коледжу.

          Назва VIRTUS використовується в римському праві, і в перекладі з латинської мови означає мужність, доброчинність, хоробрість, енергія сила. Девізом юридичної консультації є LEGIS  VIRTUS  -  СИЛА  ЗАКОНУ.

          Консультація має свою внутрішню структуру:

          Очолює юридичну консультацію її керівник, який представляє консультацію в стосунках з іншими установами, організаціями, відповідає за вирішення найважливіших питань організації та діяльності юридичної консультації, підписує та затверджує документи консультації, зберігає печатку, укладає та підписує від її імені договори та інші документи цивільно-правового характеру, здійснює контроль за виконанням членами юридичної консультації своїх обов’язків, при необхідності допомагає студенту-консультанту вирішувати складні професійні питання.

          Викладачі-куратори – це викладачі відділення «Правознавство», які зобов’язані вчасно, належним чином та у повному обсязі допомагати студентам-консультантам у виконанні їх завдань.

          Студенти-консультанти  - це студенти ІІ-ІІІ курсів (до роботи в  консультації залучаються лише кращі студенти відділення «Правознавство», які під час навчання продемонстрували високий рівень фахових знань, є комунікабельними та відповідальними ).

          Слухачі – це студенти І курсу (другий рік навчання), які починають свій трудовий шлях в юридичній консультації. Кожен слухач закріплений за консультантом і протягом досить тривалого часу працює, як його помічник.

          Адміністратор –  це лаборант відділення «Правознавство»,  відповідальний за реєстрацію звернення громадян.

Види юридичних послуг та способи її надання

          - правові консультації, тобто отримання Клієнтом відповіді на конкретне запитання, що стосується захисту його прав та охоронюваних законом інтересів або пояснення певних положень чинного законодавства України та їх практичного застосування;

          - відповіді на запитання, які надходять на адресу юридичної консультації письмово;

          - інформаційні послуги, тобто надання Клієнту інформації щодо місцезнаходження органів влади, судів, органів прокуратури, нотаріату та інших органів, діяльність яких пов’язана із захистом прав та охоронюваних законом інтересів громадян, лише за наявності інформаційних ресурсів у Консультантів;

          - складання і робота з  правовими документами - розробка проектів документів, що встановлюють, змінюють або припиняють права Клієнтів, захищають їх законні інтереси; позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг до суду та інших процесуальних документів, пов’язаних з розглядом справ Клієнтів у судах України;  заяв, клопотань до органів державної влади і місцевого самоврядування; підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування.

          - організація та проведення навчальною юридичною консультацією професійних масових заходів.

          - проведення  бесід і лекцій на правові теми.

Способами надання юридичних послуг є:

          Безпосередньо в юридичній консультації – більшість юридичних послуг надаються в приміщенні юридичної консультації.

                  За адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11, к. 51.

                  Телефоном 0999163794 – найчастіше такі послуги надає консультант, який чергує в консультації;

                  Електронною поштою – virtusivf@i.ua

 

Звіт роботи юридичної консультації "Virtus" за 2020 рік

  1. В рамках тижня права було проведено відкрите зсідання юридичної консультації  ”Virtus”.
  2. Керівник і консультанти юридичної консультації прийняли участь в акції «16 днів без насильства».
  3. Всі учасники юридичної консультації провели в зумі відеозустріч з працівниками служби у справах дітей Івано-Франківської обласної  державної адміністрації.
  4. Учасники юридичної консультації взяли участь у студентській інтернет конференції до Дня юриста.
  5. Консультантами юридичної консультації розроблено інформаційно-кнсультативні бюлетні по актуальних юридичних питаннях.

 

Графік проведення консультацій   Актуальні питання

 

Нормативна база

Положення про юридичну консультацію  VIRTUS завантажити
  Кодекс професійної етики юридичної консультації завантажити
  Правила роботи юридичної консультації завантажити
   Графік проведення консультацій викладачами та студентами завантажити
   План роботи юридичної консультації завантажити