Студентський профком

Положення про первинну профспілкову організацію студентів

Положення про порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам

Положення про студентську соціальну службу

План роботи студентського профкому

 


Первинна профспілкова організація студентів ІФФКЛНУП

       

Студенту будь-якого навчального закладу, який у процесі навчання оволодіває знаннями, набуває певного життєвого досвіду, потрібен захист, оскільки самостійно  відстояти свої права дуже важко. Гарантією захисту прав та інтересів громадян є спеціально створені для цього профспілкові організації.

В Івано-Франківському коледжі з метою представництва та захисту прав та інтересів студентів створена і діє первинна профспілкова організація студентів ( профком студентів ) коледжу. Очолює студентську профспілкову організацію Міщанин Мар’яна Василівна.

Студентська профспілкова організація – це добровільна громадська організація, яка об’єднує студентів для захисту трудових і соціально-економічних інтересів своїх членів.

Саме Профспілка може впевнено запропонувати студентові коледжу свою підтримку та захист. Для цього у неї є права, досвід і могутня сила солідарності, і найголовніше те, що їй законодавством України надані широкі повноваження, зокрема щодо контролю за додержанням адміністрацією умов навчання, проживання та побуту студентів Івано-Франківського фахового коледжу ЛНУП.

Профспілка у закладі освіти – це школа життя, яка, об’єднуючи різних людей, об’єднує однодумців. І якщо людина пройшла школу профспілкової роботи – вона набуває великого досвіду, який буде корисний і обов’язково стане в нагоді їй у житті.

       Студентська організація потрібна студентству, тому що це – практична школа для тих, хто бажає спробувати себе у ролі керівника, адміністратора, лідера.

Студентський профком можна сміливо назвати однією з перших сходинок до громадянського суспільства, коли громада висуває своїх лідерів та вчиться контролювати їхні дії.

       Студпрофком ВСП «Івано-Франківський  коледж  ЛНУП» працює у такому складі:

 • голова студентського профкому коледжу – Міщанин Мар’яна Василівна, викладач коледжу;
 • заступник голови студентського профкомуколеджу – Вагилевич Тетяна Вікторівна, викладач коледжу;
 • голова профоргів економічного відділення – Грибик Віра, студентка 1-М групи;
 • голова профоргів технологічного відділення – Бакай Вікторія, студентка 11-Е групи;
 • голова профоргів юридичного відділення – Сова Станіслав, студент 21-ГЗ групи;
 • голова профоргів відділення бакалаврату – Лещишин Андрій, студент А2(б)
 • голова профоргів гуртожитку – Марко Юлія , студентка 1-М групи

На кожному відділенні створені профспілкові бюро в складі його голови та членів, які займаються захистом студентських прав, оздоровленням, культурно-спортивною роботою тощо.

У кожній групі є профгрупорг, який не лише володіє необхідною інформацією, а й представляє й відстоює права та інтереси учасників профспілки на всіх рівнях.

Профспілкове бюро кожного відділення укладає з адміністрацією коледжу колективну угоду і звітує про її виконання на конференції трудового колективу.

До першочергових завдань профкому студентів ВСП «ІФФКЛНУП» відноситься:

 • здійснення соціального та правового захисту студентів (вирішення фінансових питань, передусім - питання стипендій (академічних, соціальних), тощо);
 • організація змістовного дозвілля студентської молоді;
 • сприяння працевлаштуванню у вільний від занять час;
 • сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов проживання в гуртожитку та відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших закладів вищої освіти і молодіжними організаціями;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

 Для виконання усіх поставлених вище завдань створено 8 постійно діючих комісій:

Ревізійна комісія первинної профспілкової організації

Ревізійна комісія здійснює контроль діяльності первинної профспілкової організації за наступними напрямами:

 – формування і використання коштів первинної профспілкової організації;

– виконання рішень зборів, конференцій;

– стан громадського харчування в коледжі;

– оперативність розгляду звернень, скарг і пропозицій членів профспілки.

Комісія профкому з соціально-економічних питань

Комісія працює у напрямку:

— надання матеріальної допомоги та заохочень;

— допомога студентам пільгових категорій та студентам з малозабезпечених сімей;

— консультації з питань страхування студентів;

— прийом та обробка документів від студентів-претендентів на отримання рейтингових балів для призначення академічної стипендії;

— контроль призначення та виплати соціальних стипендій;

— допомога сімейним студентам та студентам, що мають дітей;

— допомога у проведенні тижнів циклових комісій.

Комісія профкому з житлово-побутових питань

Комісія працює у напрямку:

– проводить спортивні та культурні заходи в гуртожитку;

– надає консультації мешканцям гуртожитку про їх права та обов’язки;

– співпрацює з дирекцією коледжу та відділеннями з питань побуту та проживання в гуртожитку.

Комісія профкому зі спортивно-оздоровчої роботи

Комісія працює у напрямку:

– проведення спортивних Кубків профкому, а також інших оздоровчих та спортивних заходів;

– дослідження загального стану здоров’я студентів коледжу у рамках програми ― «Здоров’я студентів».

Комісія профкому з організаційної та культурно-масової роботи

Комісія працює у напрямку:

– здійснює оформлення документації профспілкового комітету та надає методичну допомогу профспілковим бюро відділень;

– здійснює підготовку та проведення профспілкових заходів та конференцій;

– проводить навчання профспілкового активу відділень;

 – контролює прийом та зняття з обліку членів профспілки;

– проводить інформаційно-аналітичну та роз’яснювальну роботу серед членів профспілки;

– співпрацює із засобами масової інформації.

Ставши членом профспілкової організації, студент отримує можливість:

 • організувати своє дозвілля з максимальною користю для себе;
 • користуватися пільговими студентськими проїзними квитками для проїзду в міському пасажирському транспорті;
 • отримати соціальний і правовий захист у стінах коледжу;
 • звернутися за допомогою до профкому студентів щодо поліпшення умов проживання в гуртожитку;
 • знайти багато нових друзів і віднайти в собі приховані таланти!

       

Профспілкова організація також не стоїть осторонь вирішення проблеми матеріального становища студентів. За рахунок коштів профспілкового комітету члени профспілки можуть отримати одноразову матеріальну допомогу за наявності підтверджуючих документів.

Первинна профспілкова організація студентів Івано-Франківського фахового  коледжу ЛНУП згідно із планом та кошторисом протягом навчального року сприяє проведенню культурно-масових заходів на відділеннях; щорічно організовуються виїзні екскурсії, культпоходи до театрів, кожного року проводяться конкурси «Кращий студент року», «Краща кімната в гуртожитку», відбуваються змагання з різних видів спорту, а переможці відповідно нагороджуються призами та грамотами.

       З профспілковим комітетом студентів узгоджуються всі накази про відрахування студентів з причин, не пов’язаних з навчальним процесом, виселення та поселення до гуртожитку, узгоджуються всі накази, розпорядження, які стосуються умов навчання, проживання та побуту студентів нашого коледжу.

Кожної осені в Івано-Франківському фаховому коледжі ЛНУП проходить «Школа профспілкового активу», на якій профспілкові активісти отримують методичні рекомендації щодо діяльності первинних осередків та іншу необхідну інформацію щодо профспілкової діяльності в цьому закладі. Особливістю нашої студентської профспілки є те, що кожного року її склад поповнюється новими учасниками, які своїми цікавими ідеями, баченнями та пропозиціями збагачують профспілковий комітет.

       

ППО студентів коледжу активно співпрацює із Радою студентського самоврядування і входить до її складу, однак, на відміну від студентського самоврядування, це також є і окрема, добровільна, неприбуткова організація, юридична особа, яка діє на підставі закону України «Про профспілки, їх права та гарантії», має статут, печатку, рахунок в банку.

Свої взаємовідносини з адміністрацією навчального закладу профком студентів Івано-Франківського фахового коледжу ЛНУП будує на принципах соціального партнерства. Щоквартально у нашому закладі проводяться зустрічі студентів коледжу з адміністрацією, на яких студентська молодь має можливість виступити з проблемними питаннями та пропозиціями щодо покращення навчально-виховного процесу.

Особливість студентських профспілок у тому, що вони мають унікальні гарантії, закріплені законом, які потенційно дозволяють їм ефективно захищати права студентів. Закон “Про професійні спілки, права і гарантії їх діяльності” забороняє будь-яке втручання в їх діяльність, яке здатне обмежити права профспілок або перешкодити їх діяльності.
Жодна інша громадська організація не має таких законодавчо закріплених можливостей впливати на адміністрації ВНЗ, захищати права студентів і вирішувати їхні проблеми.

Студпрофком – це надзвичайно згуртована, дружня група студентської молоді, яка за будь-яких обставин готова допомогти студентам у вирішенні проблемних питань, вміє з співчуттям поставитись до горя ближніх, підтримати у складних життєвих ситуаціях, а також щиро порадіти за перемоги та здобутки своїх учасників. Саме тому ППО студентів нашого коледжу намагається всіма силами зацікавити студентську молодь, захопити їх ідеями брати активну участь у громадському житті коледжу, гуртках, секціях, розвиваючи у них ділові та лідерські якості.

 

        Робота профспілкової команди спрямована на створення умов для Вашого плідного навчання, цікавого та активного відпочинку, розвитку Вас, як особистостей! Якщо хочеш досягнути успіху в житті, знайти нових друзів, реалізувати себе, організаторські вміння та навички, то можеш сміливо приєднуватися до команди профкому студентів Івано-Франківського фаховаго коледжу ЛНУП, адже тільки тут можна так весело, змістовно та результативно проводити час!!!


СТУДЕНТСЬКА СОЦІАЛЬНА СЛУЖБА

ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП»

 

Центр «Студентська соціальна служба» здійснює роботу в студентському середовищі Івано-Франківського фахового  коледжу щодо ефективної підтримки процесу адаптації та соціалізації здобувачів вищої освіти першого курсу,а також створює сприятливі умови для подальшої самореалізації та самовдосконалення студентів соціально-незахищених категорій коледжу. Служба  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,  актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими   нормативно-правовими   актами, даним Типовим положенням про Студентську соціальну службу.

Керівник центру студентської соціальної служби – Міщанин Мар’яна Василівна.

Метою діяльності центру «Студентська соціальна служба» є :

 • допомога та підтримка соціально-незахищених категорій студентів коледжу,
 • розв’язання соціальних проблем та поліпшення становища студентської молоді,
 • надання комплексу соціальних послуг студентам,
 • створення сприятливих умов для їхньої самореалізації та самовдосконалення.

Служба активно співпрацює з:

- Івано-Франківською обласною універсальною науковою бібліотекою;

- Івано-Франківським міським центром соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді;

- Івано-Франківською міською службою у справах дітей;

-Об’єднаннями волонтерів м. Івано-Франківськ.

Служба діє на принципах гуманності, законності доступності послуг, етичності, довіри, конфіденційності, адресності надання послуг, індивідуального підходу.

Основні завдання Служби:

 • створення сприятливих умов для реалізації соціальних прав студентів;
 • здійснення профілактичних заходів щодо попередження негативних явищ у студентському середовищі;
 • підтримка і розвиток волонтерського руху в студентському середовищі;
 • реалізація програм соціального становлення та соціальної підтримки студентів у межах національних, державних та місцевих цільових програм;
 • співпраця з органами студентського самоврядування.

Види та зміст соціально-педагогічної роботи:

Соціальна допомога

Здійснення соціального супроводу студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, а також тих, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Форми і методи роботи:

Індивідуальна:

Надання психологічної, консультативної та інформаційної допомоги студентам, які звертаються за нею в Студентську соціальну службу.

 Групова форма:

 Надання групових психологічних, соціально-економічних, юридичних послуг студентам (тренінгів, лекторіїв та ін.)

Масова форма:

Здійснення заходів щодо інформування студентської молоді про проведення загальноміських заходів у м. Івано-Франківськ, а також профілактична робота з питань негативних явищ у молодіжному середовищі, організація дозвілля, розробка, видання та розповсюдження інформаційно-рекламного матеріалу соціального характеру.

Служба має право:

 • визначати форми та методи роботи;
 • залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг підприємства, установи,  організації та  фізичних  осіб,  зокрема
  волонтерів.

Діяльність служби реалізується за такими напрямами:

 • профілактика негативних явищ у студентському середовищі (очне та заочне консультування студентів з психологом Івано-Франківського міського центру соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді, лекції та тренінги для студентських груп, навчання волонтерів у відповідних державних та громадських структурах;
 • проводяться безкоштовні індивідуальні консультації з питань пошуку шляхів вирішення конфліктних ситуацій;
 • вираження негативних емоцій та тренінги різних тематичних напрямків: підвищення обізнаності молодих батьків щодо виховання дітей;
 • основи якісного спілкування з одногрупниками та викладачами;
 • адаптація студентів молодших курсів до навчального процесу, формування безпечної поведінки;
 • адаптація та соціалізація студентів із особливими потребами (проведення опитувань, організація індивідуального консультування, розробка допоміжних інформаційних видань, активне залучення студентів-інвалідів до суспільно корисної діяльності, організація участі студентів у фестивалях творчості дітей-інвалідів як учасників і безпосередніх організаторів);
 • благодійні акції по збору речей для Червоного Хреста, для дитячих сиротинців та інтернатів;
 • надаються юридичні консультації щодо прав та обов’язків студентів, інформація про шляхи отримання соціального захисту, гарантій та пільг.

Завжди раді допомогти!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!