Загальна інформація

Загальна характеристика Івано-Франківського фахового коледжу Львівського НУП 

ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування» (ІФФК ЛНУП) є державним закладом фахової передвищої освіти, структурним підрозділом Львівського національного університету природокористування, підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Повне офіційне найменування коледжу: Відокремлений структурний підрозділ «Івано-Франківський фаховий коледж  Львівського національного університету природокористування».

Повне найменування (англ.): Separate structural department "Ivano–Frankivsk Professional College of Lviv National Environmental University".

Коротка назва: ВСП "ІФФК ЛНУП"

Попередня назва: Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету.

Мова освітнього процесу: українська.

Місцезнаходження ВСП «Івано-Франківського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування»: Україна, 76492, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11, телефон (0342) 55-47-14, факс 55-48-97, е-mail: agrarcol@ukr.net.

Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України  коледж має право на проведення освітньої діяльності, пов'язаної з піготовкою фахівців  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра з наступних спеціальностей:

  • 081 Право;
  • 181 Харчові технології;
  • 201 Агрономія;
  • 073 Менеджмент;
  • 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;
  • 206 Садово-паркове господарство;
  • 101 Екологія;
  • 193 Геодезія та землеустрій;
  • 122 Комп'ютерні науки.

 

Спеціальність Ліцензований обсяг
Денна Заочна
081 Право 50 50
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 50 50
073 Менеджмент 25 15
101 Екологія 30 20
181 Харчові технології 50 25
193 Геодезія та землеустрій 25 0
201 Агрономія 50 50
206 Садово-паркове господарство 30 15
122 Комп’ютерні науки 30 0
Всього 340 225

 

та освітнього ступеня бакалавра:

Шифр та найменування спеціальності Ліцензований обсяг, осіб
201 Агрономія 165
206 Садово-паркове господарство

 

Ліцензований обсяг та кількість здобувачів освіти за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Коледж має чотири відділення: економічне, технологічне, юридичне, заочне. Навчальний процес забезпечує 107 викладачів, з них 88 штатних. Серед науково-педагогічних працівників: 3 професори, 3 доктори наук, 14 викладачів мають вчене звання доцента, 39 - науковий ступінь кандидата наук (з яких 20 штатні працівники). За вагомі досягнення в праці, високу професійну майстерність викладачам коледжу присвоєно почесні звання: «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений працівник сільського господарства України», «Заслужений юрист України», «Відмінник освіти України». П’ятеро осіб мають почесні звання.

Серед педагогічних працівників 63 осіб спеціалісти вищої та першої категорії з них: 9 викладачів мають педагогічне звання «викладач-методист», 4 викладача мають педагогічне звання «старший викладач».

Станом на 01.01.2023 року контингент студентів становив 1262 студент, з них 972 на денній формі навчання, 290 – на заочній. З них – 218 здобувачі освітнього ступеня бакалавра та 1044 – молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра.

Педагогічний колектив коледжу постійно працює в творчому пошуку, направленому на вдосконалення навчального процесу. У навчальний процес міцно ввійшли ПК, які використовуються як при проведенні теоретичних занять так і всіх видів практик. Велику увагу в коледжі приділено організації самостійної роботи студентів з підручниками та електронними посібниками. З усіх дисциплін створені навчально-методичні комплекси.

Очолює коледж директор Костюк Богдан Андрійович, 1945 року народження, освіта вища. У 1979 році закінчив Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Агрономія», кваліфікація ­– вчений агроном. Загальний трудовий стаж становить 49 років. У 1997 році йому присвоєно науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук. Згідно Указу президента України № 1027/98 від 16 вересня 1998 року присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України».

Зважаючи на архітектурну будову споруд, коледж спроможний забезпечити доступ до навчальних приміщень навчального корпусу маломобільних груп населення, зокрема для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату (з врахуванням рекомендацій листа МОН України від 13.08.2014 № 1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів», вимог щодо архітектурної доступності, визначених ДБН В.2.2.-17 2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»).

Вхід навчального закладу обладнаний пандусом; висота дверного порогу становить 0,015 м; зовнішні двері виготовлені з металопластику,  за розмірами та формою відповідають встановленим вимогам – в нижній частині дверного полотна міститься протиударна смуга, оглядова панель – на висоті 0,9м від рівня підлоги.