Економічне відділення

 

          Дорогі абітурієнти! Вас радо вітає економічне відділення  Івано-Франківського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування. Наш навчальний заклад є одним з провідних центрів освіти і науки нашої держави, робить суттєвий внесок у розвиток духовної та матеріальної культури українського народу. Історія відділення починається з 1995 року, коли на вимогу часу в Івано-Франківському сільськогосподарському технікумі було відкрито нову спеціальність "Аграрний менеджмент”.

          Економіка незалежної України у ті часи гостро відчувала потребу у висококваліфікованих кадрах. У 1998 р. було відкрито ще одну важливу економічну спеціальність "Фінанси”.

          Але стрімкий розвиток комп'ютерних технологій змушував наш навчальний заклад також рухатись в ногу з часом. Відчуваючи потребу у фахівцях інформаційних технологій, у 2020 році на базі нашого відділення розпочалась підготовка студентів нової спеціальності - "Комп'ютерні науки".

          У період з 1995 по сьогодні рік відділення підготувало понад 1500 спеціалістів, з них понад 200 випускників закінчили навчальний заклад, одержавши диплом з відзнакою.

                На сьогодні відділення готує фахівців за трьома спеціальностями:

-                      «Фінанси, банківська справа та страхування»

-                      «Менеджмент»

-                      «Комп'ютерні науки»

          В останні роки фінансові спеціальності набули статусу найпрестижніших. Висококваліфікованих фахівців-фінансистів потребують державні, комерційні, банківські структури, податкові служби, інвестиційні, страхові  компанії... Тим, хто обирає для себе фах  фінансиста, необхідно знати, що ця професія потребує стратегічного мислення, уважності, математичного складу розуму, витривалості, старанності.

          В умовах економіки ринкового типу й радикальної перебудови системи управління економікою особливо загострена проблема забезпечення підприємств професіоналами з питань управління, тобто менеджерами. Саме на підготовку таких спеціалістів орієнтована спеціальність «Менеджмент». Основна мета підготовки таких фахівців – це подолання протиріччя між потребами сучасного управління й низьким рівнем професіоналізму, який ще сьогодні існує у цій сфері діяльності. Студенти спеціальності «Менеджмент» отримують весь комплекс всесторонніх знань,  який дозволить професійно вирішувати всі проблеми, які виникають перед сучасною економікою. Тому впевнений, що випускники тієї чи іншої економічної спеціальності знайдуть в майбутньому своє місце на ринку праці. Але разом з тим у них завжди є перспектива продовження навчання. Наші випускники продовжують  здобувати вищу освіту за скороченим терміном у Львівському національному аграрному університеті. Економічне відділення постійно вирішувало наукові, педагогічні, навчальні та просвітницькі завдання. На кожному етапі воно виконувало помітну роль в житті коледжу, виступаючи провідним навчально-методичним осередком в галузі економіки та економічної науки в цілому. Відділення готує по-справжньому компетентних фахівців, які пропонуватимуть нові рішення і будуватимуть життя країни на нових засадах. До цього нас спонукає потреба інтеграції України у європейську та світову спільноти. 

          Підготовка фахівців високого рівня забезпечується  постійним удосконаленням навчальних планів з урахуванням потреб життя і розвитку науки, використанням підручників нового покоління, впровадженням інтерактивних технологій у навчальний процес, а також інтеграцією освіти та практики. З метою наближення системи вищої економічної освіти до світових стандартів на відділенні удосконалено зміст навчального процесу та введено нові навчальні  дисципліни; змінено співвідношення між аудиторними та позааудиторними заняттями; запроваджено новітні форми  викладання навчальних дисциплін; розширено сфери застосування іноземної мови професійного спрямування у навчальному процесі; запроваджено нову систему оцінювання знань студентів; удосконалено систему методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін.

        Упродовж багатьох років у нас  сформувалася висока викладацька культура, демократизм і гуманізація взаємовідносин між студентами і педагогами, і це стало запорукою нинішнього успіху. На відділенні працюють викладачі, які багато роблять для розвитку і  становлення відділення. Всі вони працюють над підвищенням свого професійного рівня, удосконалюють свою  загальну культуру,  вміють контактувати із студентами і колегами по роботі, навчальний процес намагаються вести так, щоб на заняттях  панувала вимогливість і взаємоповага, довіра і творчість.

          Вимоги сьогодення зумовлюють необхідність підготовки нової генерації фахівців із ґрунтовною фундаментальною економічною підготовкою, здатних здійснювати наукові дослідження, використовуючи інноваційні підходи. Найповнішому виявленню цих рис сприяє науково-дослідна робота студентів відділення, яка поглиблює їхні знання з навчальних дисциплін, дозволяє використовувати отримані результати у  курсовому проектуванні, презентувати їх на наукових конференціях та конкурсах. Студенти відділення беруть активну участь  і здобувають призові  місця на обласних та всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, у стипендіальних програмах.

          Підготовка висококваліфікованих фахівців з кожної спеціальності передбачає доповнення набутих ними теоретичних знань сучасною практикою завдяки розробленій та запровадженій на відділенні системі практичної підготовки студентів, яка  складається з виробничої і навчальної практики і дозволяє не лише закріпити теоретичні знання фахівців, а й набути необхідні для професійного зростання навички прийняття самостійних управлінських рішень. Для практичної підготовки  студентів використовується матеріально-технічна база коледжу, а стажування майбутні фахівці проходять на підприємствах різних форм власності та сфер діяльності області, банках, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, де  поглиблено ознайомлюються з особливостями організації та обліку сучасного виробництва. Частина студентів відділення проходить практичну підготовку у фермерських господарствах Великобританії, Німеччини, Польщі, Данії. Основним завданням виховної роботи на відділенні є підготовка всесторонньо розвинутих висококваліфікованих спеціалістів. Вона спрямована на формування у студентів дисциплінованості,  відповідального ставлення до обовۥязків, високих моральних якостей та патріотизму. Постійно організовуються тематичні вечори, конкурси, походи до театрів і музеїв. Студенти беруть активну участь у  Всеукраїнському фестивалі «Софіївські зорі», Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика, в конкурсі солістів-вокалістів «Пісенний вернісаж».

          Найбільшою гордістю відділення є студенти – розумні, талановиті, добрі.  Ми пишаємося їх досягненнями та успіхами. А пишатися є чим: наші вихованці стають успішними підприємцями, економістами, бухгалтерами, займають відповідальні посади у різних галузях народного господарства. Але сьогодні ми докладаємо ще більше сил, енергії та  здібностей, аби зробити наш навчальний заклад престижним і таким, де освітні послуги були б найвищого рівня. Глибоко впевнений, що усі ці завдання ми вирішуємо успішно, бо дбаємо, аби підготовка фахівців була не лише по-справжньому високопрофесійною та демократичною, а й організаційно міцною. Вірю в нашу щасливу зірку, в наш спільний успіх на шляхетній освітянській ниві.  Переконаний, що кожним підготовленим фахівцем ми зміцнюємо фундамент  самодостатньої, демократичної, правової держави.

           Зичу Вам здоров’я, натхнення до навчання, здійснення найзаповітніших мрій і, звичайно, стати нашими студентами.

          З повагою, завідувач відділення Голубчак Олег Михайлович