Кадровий склад

          Освітній процес у коледжі забезпечує висококваліфікований науково-педагогічний колектив, більшість якого складають викладачі вищої та першої категорії, серед яких кандидати наук, викладачі-методисти, старші викладачі, відмінники освіти України.

          Всього в навчальному закладі працює 107 викладачів, з них 88 штатних. Серед науково-педагогічних працівників: 3 професори, 3 доктори наук, 14 викладачів мають вчене звання доцента, 39 - науковий ступінь кандидата наук (з яких 20 штатні працівники). За вагомі досягнення в праці, високу професійну майстерність викладачам коледжу присвоєно почесні звання: «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений працівник сільського господарства України», «Заслужений юрист України», «Відмінник освіти України».

          Серед педагогічних працівників 63 осіб спеціалісти вищої та першої категорії з них: 3 викладачі мають педагогічне звання «викладач-методист», 5 викладачів мають педагогічне звання «старший викладач».

          Роботу коледжу в усіх сферах життєдіяльності забезпечує колектив у кількості 128 осіб. Трудовий колектив коледжу постійно поповнюється перспективною і талановитою молоддю. Середній вік працівників коледжу становить 42 роки, з них: віком від 20 до 30 років – 15 осіб (12%); від 30 до 40 років – 40 осіб (32%); від 40 до 50 років – 25 осіб (20%); від 50 до 60 років – 20 осіб (15%); від 60 до 70 років – 23 особи (17%); старші за 70 років – 5 осіб (4%).