Кафедра агрономії

Загальна інформація

Адреса кафедри: 76492 м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11, кабінет 104а

Тел.: 0502217824

Електронна пошта: agroifclnau@lnau.edu.ua

Завідувач кафедри:

Чумбей Володимир Васильович – кандидат сільськогосподарських наук


Склад кафедри

          Чумбей Володимир Васильович – кандидат сільськогосподарських наук

Викладає дисципліни: «Генетика, селекція та насінництво  польових культур», «Програмування врожаїв»

          Електронна пошта: agro_pl@ukr.net

 

          Кухній Леся Степанівна – кандидат економічних наук.

Викладає дисципліни: «Економіка»

          Електронна пошта:4yjolja@gmail.com

 

          Костюк Богдан Андрійович – кандидат сільськогосподарських наук.

Викладає дисципліни: «Технології закритого грунту», «Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва»

          Електронна пошта: agrarcol@ukr.net

 

          Вихованець Віктор Ярославович – кандидат сільськогосподарських наук.

Викладає дисципліни: «Технологія зберігання та переробка сільськогосподарської продукції», «Захист рослин».

          Електронна пошта: viktor8468@ukr.net

 

         Танчик Семен Петрович – доктор сільськогосподарських  наук, професор

Викладач дисципліни: «Землеробство з основами ґрунтознавства та геології», «Екологія грунтів».

          Електронна пошта: volodimirzherebko@gmail.com

 

          Орловський Руслан Михайлович – кандидат сільськогосподарських наук.

Викладає дисципліни: «Агрохімія, система застосування добрив», «Біотехнології», «Рослинництво», «Основи наукових досліджень»

          Електронна пошта: ruslanorlovsky@ukr.net

 

          Войтюк С.Д. – викладач вищої категорії

Викладач дисципліни: «Радіобіологія».

          Електронна пошта: felikkaterina@ukr.net

 

          Палагнюк Михайло Михайлович - кандидат філософських наук.

Викладає дисципліни: Філософія.

          Електронна пошта: mil.pal@i.ua

 

         Кустов В.В. – викладач вищої категорії

Викладач дисципліни: «Тваринництво»

          Електронна пошта: аtaman1977@ ukr.net


Навчальна робота

Освітня програма 2023 

Силабуси дисциплін

План роботи кафедри агрономії

Графік проведення консультацій викладачами кафедри

Графік проведення відкритих занять

Графік взаємовідвідування занять

Теми курсових

 

Про кафедру

Творче кредо:

«Ми виховуємо та навчаємо не носія знаньа людину,

 яка може жити в суспільстві і приносити йому користь»

В.Сухомлинський

          Кафедра агрономії є базовим навчально-науковим структурним підрозділом Івано-Франківського коледжу ЛНАУ, забезпечує виконання освітньої програми за першим бакалаврським рівнем освіти та проводить підготовку креативно - мислячих і конкурентоспроможних фахівців у сфері агрономії, які вміють вирішувати наукові, навчальні, виробничі завдання на основі використання сучасних методів, методик та технологій; усвідомлюють свою соціальну відповідальність; здатних швидко адаптуватись до вимог сучасного агробізнесу.

          Функціональна діяльність кафедри  полягає в системному підході до надання освітніх послуг та забезпечення якісної підготовки фахівців-агрономів для виконання основної стратегічної місії агронома – забезпечення продовольчої безпеки держави.

          Професорсько-викладацький склад кафедри проводить дослідження з вивчення новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур. Результати цих досліджень апробуються, висвітлюються та публікуються у наукових виданнях, а також виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах даних, у збірниках тез студентських науково - теоретичних та практичних конференціях.

          Наукова тема кафедри: «Енерго та ресурсоефективні технології у аграрному секторі»

Наші цілі:

  • підвищення вимог до педагогічної діяльності викладачів фахових дисциплін;
  • самоосвіта та самовиховання професійних якостей та вироблення індивідуального стилю викладача;
  • впроваджувати в педагогічну практику досконалішої методики навчання, інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують підвищення якості надання освітніх послуг;
  • активізувати пізнавальну діяльність студентів, розвивати їхні розумові та комунікативні здібності;
  • здійснювати науково-дослідницьку роботу із залученням молодих вчених та студентів;
  • налагодити міжнародні зв'язки з провідними вищими навчальними закладами, науковими установами та організаціями.

 


Новини кафедри

30.01.2024
Вдосконалення освітньо-професійної програми «Агрономія»
 
Сьогодні відбулося засідання кафедри агрономії, в якому взяли участь працівники кафедри та представник роботодавця Марків Степан Степанович, заступник голови сільськогосподарського фермерського господарства «Марків Степан Михайлович». Учасники засідання розглянули проєкт освітньо-професійної програми «Агрономія» на 2024 рік. Марків С.С. звернув увагу на освітні компоненти в програмі та вніс свої пропозиції щодо вдосконалення структури компонентів та їх змісту, зважаючи на практичні потреби ведення фермерського господарства. Для забезпечення конкурентоспроможності представленого проєкту освітньо-професійної програми, робоча група спільно з кафедрою, постійно проводять моніторинг аналогічних освітніх програм інших навчальних закладів та потреб ринку праці фахівців агрономії. Учасники обговорили необхідні та можливі зміни в програмі, звернувши увагу на компетентності фахівця та програмні результати.
Засідання пройшло в дружній, творчій атмосфері, по завершенні якого учасники виробили єдину позицію щодо вдосокналення освітньо-професійної програми, яка буде представлена для публічного ознайомлення на сторінці кафедри.

 

Розвиваємо навички агронома!

 

У жовтні завідувач кафедри, викладач коледжу, кандидат сільськогосподарських наук Чумбей Володимир Васильович організував виїзну навчально-практичну та демонстраційну екскурсію студентів другого курсу спеціальності Агрономія ВСП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛНУП» на господарство Філія «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП», на ділянках, де проходив технологічний процес -  жнивування сої. Господарство Філія «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП» є лідером зі збору зернових та технічних культур в Івано-Франківській області.

Агроном господарства ознайомила присутніх з роботою підприємства, провела  екскурсію ділянками полів, де проходить технологічний процес жнива сої. «Ми дуже зацікавлені в молодих, перспективних кадрах, які готові активно набувати знання, працювати та підвищувати свою професійну майстерність», – зазначила агроном.

Студенти під час екскурсії спостерігали за особливостями процесу жнивування сої, роботою працівників безпосередньо на робочих місцях в комбайнах, мали можливість з ними поспілкуватися та отримати відповіді на всі свої запитання.

Складно стати гарним агрономом тому, хто не знайомий із всією специфікою технології вирощування культури. Адже, яким чином можна організувати вирощування культури, розраховувати потреби в насіннєвому матеріалі, засобах захисту, добривах, врахувати попередників культури , як налагодити роботу із персоналом, якщо не маєш уявлення про алгоритми рослинництва.

Тому екскурсії на господарство  відкривають майбутнім агрономам  багато секретів, «лайфхаків» та кейсових рішень успішного ведення процесу вирощування, які не знайдеш у книгах.

Студенти й викладачі висловлюють щиру подяку керівництву та персоналу Філії «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП» за чудову пізнавальну екскурсію і бажають подальшого розвитку та успіху.

ДЯКУЄМО ЗСУ ЗА МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАТИСЯ І ПРАЦЮВАТИ!

Вчимося в практичних умовах! 

 

05 жовтня 2023 року студенти третього курсу спеціальності «Агрономія» ОС бакалавр, під керівництвом викладачки коледжу Бодак Ольги Богданівни, провели практичне заняття на базі «Юридично-земельного центра-ІФ». Студенти ознайомилися з структурою фірми, основними видами робіт, які виконують дані спеціалісти.

Під час заняття було розглянуто питання земельно-правових відносин аграрних підприємств з представленням працівниками зразків документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, студентам докладно роз’яснено питання особливостей приватизації земельної ділянки в умовах воєнного стану та встановлених на сьогодні обмежень, а також особливості правового регулювання раціонального використання земель.

Тільки вперед – в добру путь!

 

7 липня 2023 року студенти-бакалаври отримали дипломи!

На початку вручення присутні вшанували пам’ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв та героїнь України хвилиною мовчання.

Під час урочистостей з вітальним словом до випускників звернувся директор ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП» кандидат сільськогосподарських наук Костюк Богдан Андрійович.

«Шановні наші, випускники, вже сьогодні важливий день у вашому житті, тому що завершення коледжу– це неймовірна подія для кожного. Ви як ніхто у даних реаліях будете відігравати важливу роль, яка буде формувати нове суспільство. Кожна із професій є особливою, а ваша й поготів! Хочу, щоб ви завжди пам’ятали про наш навчальний заклад та зустрічалися з одногрупниками з роками. Ваше завершення навчання, це не завершення спілкування з нами. Для вас завжди відкриті двері коледжу. Ми переконані, що ви стали сформованими молодими професіоналами, які добре знають свій фах. В добру путь!», – побажав випускникам директор.

Опісля  зі словами подяки на адресу своїх кураторів, викладачів та дирекції виступили випускники та відзначили цінність усіх знань та практики, яка була впродовж їхнього навчання.

Урочистим моментом свята стало вручення випускникам спеціальності Агрономія дипломів бакалавра.

24 березня 2023 року студенти - бакалаври спеціальності «Агрономія» взяли участь в щорічній студентській науково-практичній конференції на тему «Енергетична та харчова безпека України», яка проходила в Івано-Франківському фаховому коледжі ЛНУП. З доповідями і презентаціями виступили Коцабюк Юрій, студент першого курсу з доповіддю на тему: «Перспективи вирощування верби енергетичної  на дерново-підзолистих грунтах» науковим керівником якої є викладач кафедри агрономія кандидат сільськогосподарських наук Грицуляк Галина Михайлівна,

Маланчук Максим, студент другого курсу з доповіддю на тему: «Павлонія. Використання та енергетична ціль», науковим керівником якої є викладач кафедри агрономія кандидат сільськогосподарських наук Грицуляк Галина Михайлівна,

 Бундзяк Віктор, студент третього курсу з доповіддю на тему: «Вплив обробітку грунту на актуальну забуряненість гречки в умовах Прикарпаття», науковим керівником якої є викладач кафедри агрономія кандидат сільськогосподарських наук Чумбей Володимир Васильович,

Криштафович Михайло, студент третього курсу з доповіддю на тему: «Технологія виготовлення соломяних пелет», науковим керівником якої є викладач кафедри агрономія кандидат сільськогосподарських наук Орловський Руслан Михайлович.

Усі присутні взяли активну участь в обговоренні представлених доповідей і узагальненні висновків для вирішення цих проблем. По завершенні конференції відбулася урочиста частина з вручення доповідачам дипломів за участь в конференції.


Матеріально-технічна база