Вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни - дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня освіти, спрямовані на забезпечення загальних і спеціальних (професійних) компетенцій за спеціальністю.

Студенти Коледжу відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту» мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС освітньої програми бакалавра та не менше як 10 % загальної кількості кредитів ЄКТС освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра.

Ознайомитися детальніше з процедурою формування переліку та подальшого вивчення студентом навчальних дисциплін із циклу вільного вибору ви можете у Положенні про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору.

 

 

Каталог вибіркових дисциплін

здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

на 2024-2025 н.р.

Загальноколеджівські дисципліни 

Дисципліна Кредити Силабус
1. Маркетинг 3 Завантажити
2. Основи підприємництва 3 Завантажити
3. Менеджмент 3 Завантажити
4. Охорона ґрунтів 3 Завантажити
5. Право за професійним спрямуванням 3 Завантажити
6. Управління ІТ- проєктами 3 Завантажити 
7. Основи загального землеробства 3 Завантажити
8. Ландшафтна екологія 3 Завантажити
9. Альтернативна енергетика 3 Завантажити
10.  Фітоенергетика 3 Завантажити
11. Сучасні світові  агротехнології 3 Завантажити
12. Дизайн середовища 3 Завантажити
13. Декоративна флористика 3 Завантажити
14.  Інноваційні харчові технології 3 Завантажити
15. Захист прав споживачів харчової продукції 3 Завантажити

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Дисципліна Кредити Силабус
1.    Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях 3 Завантажити
2.    Фінансова грамотність 3 Завантажити
3.    Економічний аналіз 3 Завантажити
4.    Публічні та місцеві фінанси 3 Завантажити
5.    Ринок цінних паперів 3 Завантажити
6.    Організація обліку на підприємствах малого бізнесу 3 Завантажити

 

Менеджмент 

Дисципліна Кредити Силабус
1.    Правила дорожнього руху 3 Завантажити
2.    Будова і експлуатація  автомобіля 3 Завантажити
3.    Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху 3 Завантажити
4.    Цифровий маркетинг 3 Завантажити
5.    Зовнішньоекономічна діяльність 3 Завантажити
6.    Розміщення продуктивних сил 3 Завантажити
7.    Етика ділового спілкування 3 Завантажити
8.    Державне та регіональне управління 3 Завантажити
9.    Психологія управління 3 Завантажити
10. Електронна комерція 3 Завантажити

 

Комп’ютерні науки 

Дисципліна Кредити Силабус
1.    Право в IT 3 Завантажити
2.  Інструментальні засоби візуального програмування 3 Завантажити
3.    Мова програмування Java 3 Завантажити
4.  Технологія 3D моделювання та друкування 3 Завантажити
5.    Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера 3 Завантажити
6.    Методи і системи штучного інтелекту 3 Завантажити
7.    Мова програмування PHP 3 Завантажити
8.    Тестування програмних систем і комплексів 3 Завантажити
9.    Економіка та основи ІТ-бізнесу 3 Завантажити
10.    Системи і технології управління базами даних 3 Завантажити
11.    Теорія інформації 3 Завантажити
12.  Розробка мобільних застосунків 3 Завантажити

 

Право

Дисципліна

Кредити

Силабус

1.     Земельне право 3

Завантажити 

2.     Спадкове право 3

Завантажити 

3.     Податкове право 3

Завантажити 

4.     Міжнародне право 3

Завантажити 

5.     Інформаційне право 3

Завантажити 

6.     Європейське право 3

Завантажити 

7.     Право соціального забезпечення 3

Завантажити 

8.     РАЦС 3

Завантажити 

9.     Виконавче провадження 3

Завантажити 

10.  Організація юридичної служби 3

Завантажити 

11.  Біржове право 3

Завантажити 

12.  Митне право 3

Завантажити 

 

Геодезія та землеустрій  

Дисципліна Кредити Силабус
1.    Державний контроль за використанням та охороною земель і їх моніторинг 3 Завантажити
2.    Облік земель кількості та звітності 3 Завантажити
3.    Профорієнтація випускників вищих навчальних закладів 3 Завантажити
4.    Землеустрій населених пунктів 3 Завантажити
5.    Історія земельних відносин 3 Завантажити
6.    Організація діловодства 3 Завантажити
7.    Планування території населених пунктів 3 Завантажити
8.    Основи раціонального використання земель 3 Завантажити
9.    Математичне моделювання у землеустрої 3 Завантажити
10.   Геоінформатика 3 Завантажити
11.   Економіка земельного ринку 3 Завантажити
12.  Геодезичне обладнання та технології 3 Завантажити

 

Агрономія 

Дисципліна Кредити Силабус
1.     Енергоощадні технології 3 Завантажити
2.     Гербологія 3 Завантажити
3.     Органічне землеробство 3 Завантажити
4.     Радіобіологія 3 Завантажити
5.     Програмування врожаїв 3 Завантажити
6.     Насінництво з основами селекції 3 Завантажити
7.     Картографія грунтів 3 Завантажити
8.     Кормовиробництво 3 Завантажити
9. Біотехнологія 3 Завантажити
10. Плодоовочівництво 3 Завантажити
11. Економічний аналіз 3 Завантажити
12. Основи будівельної справи 3 Завантажити

 

Садово-паркове господарство 

Дисципліна Кредити Силабус
1.     Основи композиції і топіарне мистецтво 3 Завантажити
2.     Декоративні газони 3 Завантажити
3.     Декоративне садівництво 3 Завантажити
4.     Рекреаційне лісництво 3 Завантажити
5.     Фізіологія закритого середовища 3 Завантажити
6.     Основи гідрології 3 Завантажити
7.     Фітомеліорація 3 Завантажити
8.     Фізіологія рослин 3 Завантажити
9.     Фауна садів і парків 3 Завантажити
10. Дендропроектування 3 Завантажити
11. Гербологія 3 Завантажити
12. Основи аранжування 3 Завантажити

 

Екологія 

Дисципліна Кредити Силабус
1.     Екологія міських систем 3 Завантажити
2.     Нормування антропогенного навантаження на ПС 3 Завантажити
3.     Основи військової екології 3 Завантажити
4.     Контроль і безпека якості с.-г. продукції 3 Завантажити
5.     Популяційна екологія 3 Завантажити
6.     Урбоекологія 3 Завантажити
7.     Екологічна політика 3 Завантажити
8.     Органічна і біоорганічна, біонеорганічна хімія 3 Завантажити
9.     Техноекологія 3 Завантажити
10. Екологія міських систем 3 Завантажити
11. Радіобіологія 3 Завантажити
12. Ландшафтна екологія 3 Завантажити

 

Харчові технології 

Дисципліна Кредити Силабус
1.     Вступ до фаху 3 Завантажити
2.     Радіометричний контроль 3 Завантажити
3.     Інженерна графіка 3 Завантажити
4.     Загальна технологія харчових виробництв 3 Завантажити
5.     Управління якістю і НАССР харчової продукції 3 Завантажити
6.     Мікробіологія зберігання плодів і овочів 3 Завантажити
7.     Експертиза продовольчих товарів 3 Завантажити
8.     Технологічні розрахунки 3 Завантажити
9.    Основи плодівництва і овочівництва 3 Завантажити
10.   Холодильна техніка та обладнання 3 Завантажити

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ (ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН) ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР,

ЯКІ ЗАПРОПОНОВАНІ КАФЕДРАМИ КОЛЕДЖУ, ДЛЯ СТУДЕНТІВ З МЕТОЮ РОЗШИРЕННЯ ЇХНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПРОФІЛЮ

на 2023-2024 рік

Агрономія

№ п/п Назва освітнього компонента Кредити Силабус
1. Соціологія 3 Завантажити
2. Політологія 3 Завантажити
3. Технологія закритого грунту 3 Завантажити
4. Сільськогосподарська меліорація 3 Завантажити
5. Охорона грунтів 3 Завантажити
6. Кормовиробництво і луківництво 3 Завантажити
7. Рекультивація земель 3 Завантажити
8. Основи раціонального землекористування 3 Завантажити
9. Спеціальна селекція польових культур 3 Завантажити
10. Насіннєзнавство 3 Завантажити
11. Основи товарознавства продукції рослинництва 4 Завантажити
12. Біотехнології 4 Завантажити
13. Програмування врожаїв 4 Завантажити
14. Геохімія довкілля 4 Завантажити
15. Основи наукових досліджень з агрономії 4 Завантажити
16. Енергетичні культури 4 Завантажити
17. Інноваційні технології в агровиробництві 4 Завантажити
18. Органічне землеробство 4 Завантажити

Садово-паркове господарство

№ п/п Назва освітнього компонента Кредити Силабус
1. Основи ділової комунікації 5 Завантажити
2. Образотворча грамота, креслення 5 Завантажити
3. Лісівництво 5 Завантажити
4. Лісові культури 3 Завантажити
5. Біометрія 3 Завантажити
6. Урбоекологія та фітомеліорація 3 Завантажити
7. Парковпорядкування 3 Завантажити
8. Економіка садово-паркового будівництва 3 Завантажити
9. Будівництво та експлуатація садово-паркових обєктів 3 Завантажити
10. Основи лісоексплуатації 3 Завантажити
11. Історія садово-паркового мистецтва 3 Завантажити
12. Основи землеробства 3 Завантажити
13. Сільськогосподарська мікробіологія 3 Завантажити
14. Рекреаційне лісівництво 4 Завантажити
15. Основи наукових досліджень 4 Завантажити
16. Метеорологія 4 Завантажити
17. Декоративні рослини закритого грунту 4 Завантажити
18. Основи виноградарства 4 Завантажити

 

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору

Бланк заяви на вибір дисциплін