Вибіркові дисципліни

Розглянуто та схвалено

Науково-методичною радою

ВСП «Івано-франківський

фаховий коледж ЛНУП»

Протокол № 1 від 31.08.2022р.

 

 

Каталог вибіркових дисциплін

здобувачів освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра

на 2022-2023 н.р.

 

Предмети

 

Семестр Кредити
Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях 5 3
Еволюція фінансової науки 5 3
Економіка та основи IT-бізнесу 5 3
Економіко-математичне моделювання 5 3
Історія земельних відносин 5 3
Маркетинг 5 3
Мова програмування Java 5 3
Організація діловодства 5 3
Організація праці менеджера та управління персоналом 5 3
Розміщення продуктивних сил 5 3
Тестування програмних систем і комплексів 5 3
Технології в АПК 5 3
Державне та регіональне управління 6 3
Економічний аналіз 6 3
Землеустрій населених пунктів 6 3
Зовнішньоекономічна діяльність 6 3
Інформаційні технології 6 4
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютера 6 4
Контроль і ревізія 6 3
Кооперація в сільському господарстві 6 3
Менеджмент 6 3
Мова програмування PHP 6 4
Основи керування автомобілем, безпека дорожнього руху 6 3
Основи підприємництва 6 4
Підприємництво та бізнес-культура 6 3
Право соціального забезпечення 6 3
Системи і технології управління базами даних 6 4
Соціально-побутова культура та домашня економіка 6 3
Страхування та страхові послуги 6 3
Теорія інформації 6 4
Технологія 3D моделювання та друкування 6 4
Правила дорожнього руху 6, 7 4
Біржове право 7 3
Будова і експлуатація автомобіля 7 3
Діловий протокол та етикет 7 3
Митне право 7 3
Профорієнтація випускників ЗВО 7 3
Виконавче провадження 8 3
Державний контроль за використанням  та охороною земель і їх моніторинг 8 3
Облік земель і звітності 8 3
Організація юридичної служби в суспільному виробництві 8 3
Реєстрація актів цивільного стану 8 3
Загальна технологія харчових виробництв 7 3
Мікробіологія зберігання плодів і овочів 7 3
Технологічні розрахунки 7 3
Основи плодівництва і овочівництва 7 3
Законодавство в галузі 7 3
Методи контролю продукції в галузі 7 3
Хімія сировини та продукції галузі 7 3
Оптимізація виробничих процесів 7 3
Вступ до фаху 5 3
Радіометричний контроль 5 3
Кооперація в сільському господарстві 5 3
Технологія консервування плодів і овочів 8 3
Технологія виробництва напоїв 8 3
Матеріалознавство 8 3
Законодавство в галузі 8 3
Основи композиції і топіарне мистецтво 6 3
Декоративні газони 6 3
Рекреаційне лісівництво 6 3
Фітодизайн закритого середовища 6 4
Фітомеліорація 6 4
Основи гідрології 6 4
Основи композиції і топіарне мистецтво 7 3
Основи тепличного господарства 7 3
Фізіологія рослин 7 3
Гербологія 7 3
Парколісовпорядкування 7 3
Інтродукція та адаптація декоративних рослин 7 3
Декоративне садівництво 7 3
Рослини закритого грунту 7 3
Захист рослин 5 4
Насінництво з основами селекції 5 4
Плодоовочівництво 5 4
Кормовиробництво 5 4
Технології закритого грунту 6 3
Інтегрований захист рослин 6 3
Основи моделювання агротехнологій 6 3
Основи господарського права 7 3
Радіобіологія 7 3
Економічний аналіз 7 3
Професійна орієнтація випускників ВНЗ 8 3
Агробіотехнології 8 3
Органічне землеробство 8 3
Основи раціонального землекористування 8 3
Органічна і біоорганічна хімія 6 4
Радіобіологія 6 4
Лісова екологія  6 4
Охорона атмосфери 6 4
Охорона грунтів  6 4
Економічна теорія  5 4
Основи агрометрології та кліматології 7 3
Фізика з основами біофізики  7 3
Екологічні основи ведення тваринництва 7 3
Радіобіологія  7 3
Екологія мікроорганізмів 7 3
Урбоекологія  8 3
Екотоксикологія  8 3
Екологічна політика  8 3
Контроль і безпека якості с.-г. продукції  8 3
Топографія з основами картографії  8 3
Вступ до фаху  8 3
Ландшафтна екологія  8 3
Гідроекологія  8 3

 

Розглянуто та схвалено

Науково-методичною радою

ВСП «Івано-франківський

фаховий коледж ЛНУП»

Протокол № 1 від 31.08.2022р.

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ (ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН) ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР,

ЯКІ ЗАПРОПОНОВАНІ КАФЕДРАМИ КОЛЕДЖУ, ДЛЯ СТУДЕНТІВ З МЕТОЮ РОЗШИРЕННЯ ЇХНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПРОФІЛЮ

на 2022-2023 рік

 

№ п/п Назва освітнього компонента Семестр Кредити
1. Основи ділової комунікації 1 5
2. Образотворча грамота 1 5
3. Креслення 2 5
4. Лісівництво 2 5
5. Технології закритого грунту 3 3
6. Сільськогосподарська мікробіологія 3 3
7. Нарисна геометрія з основами графіки 3 3
8. Радіобіологія 3 3
9. Біометрія 3 4
10. Основи землеробства 3 4
11. Кормовиробництво та луківництво 4 4
12. Сільськогосподарська меліорація 4 4
13. Геохімія довкілля 4 4
14. Енергетичні культури 4 4
15. Основи наукових досліджень з агрономії 5 3
16. Основи товарознавства продукції рослинництва 5 3
17. Метеорологія 5 3
18. Урбоекологія та фітомеліорація 5 3
20. Рекультивація земель 5 3
21. Рекреаційне лісівництво 5 4
22. Основи лісоексплуатації 5 4
23. Охорона грунтів 5 3
24. Основи раціонального землекористування 5 3
25. Спеціальна селекція польових культур 6 3
26. Насіннєзнавство 6 3
27. Біотехнології 6 3
28. Програмування врожаїв 6 4
29. Основи містобудування 6 4
30. Парковпорядкування 6 4
31. Економіка садово-паркового будівництва 6 4
32. Будівництво та експлуатація садово-паркових обєктів 6 4

 

Силабуси вибіркових дисциплін