Структура коледжу

       

Основні структурні підрозділи коледжу:

- кафедри : «Агрономії», «Менеджменту», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Права», «Садово-паркове господарство», «Агроінженерії»

- відділення денної форми навчання:

             1. Технологічне - спеціальності: Агрономія; Харчові технології; Екологія; Садово-паркове господарство 

             2. Економічне – спеціальності: Фінанси, банківська справа та страхування; Менеджмент, Комп'ютерні науки

             3. Юридичне – спеціальності: Право; Геодезія та землеустрій;

- заочне відділення із спеціальностей: Агрономія; Харчові технології; Фінанси, банківська справа та страхування; Менеджмент; Екологія; Садово-паркове господарство; Право;

- циклові методичні комісії (випускові);

- підрозділи для забезпечення навчально-виховного процесу та соціально-побутових умов (колекційно-дослідне поле, навчально-виробничі майстерні, бібліотека, спортивно-оздоровчий комплекс, їдальня, буфет, гуртожиток);

- для проведення навчальної, конструкторської, дослідницької, творчої та гурткової роботи створюються кабінети та лабораторії, передбачені навчальними планами.