Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Загальна інформація

Адреса: 76492 м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11

Тел.: 0505314395

Електронна адреса: oksana.gleb.77@ukr.net

Голова циклової комісії:

Глеб Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук


Склад циклової комісії

          Глеб Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, звання «викладач-методист»

Викладає дисципліни: «Українська мова», «Українська література», «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

          Електронна пошта: oksana.gleb.77@ukr.net

 

          Маланчук Мирослава Орестівна – заступник директора з виховної роботи, викладач вищої категорії, звання «старший викладач», «Відмінник освіти України»

Викладає дисципліни: «Українська мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

          Електронна пошта: Mmurosolava@gmail.com

 

          Голубчак Олег Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, завідувач економічного відділення, викладач вищої категорії

Викладає дисципліни: «Вища математика», «Математична логіка»

          Електронна пошта: oleggol@ukr.net

 

          Голубчак Наталія Володимирівна – викладач вищої категорії

Викладає дисципліни: «Математика», «Вища математика»

          Електронна пошта: natalkagolubchak@gmail.com

 

          Бойчук Тетяна Ярославівна – кандидат фізико-математичних наук, викладач вищої категорії

Викладає дисципліни: «Фізика та астрономія», «Фізика», «Фізика з основами біофізики»

          Електронна пошта: tetianaboy@gmail.com

 

          Міщанин Мар’яна Василівна – викладач І категорії

Викладає дисципліни: «Українська мова», «Українська література»

          Електронна пошта: mischanyn.mariana@gmail.com

 

          Винницька Христина Борисівна – викладач ІІ категорії

Викладає дисципліни:  «Географія», «Основи гідрології», «Геологія з основами геоморфології», «Гідрологія з основами гідрогеології»

          Електронна пошта: hristinavinnicka2@gmail.com

 

          Легін Ірина Андріївна – викладач І категорії

Викладає дисципліни: «Математика», «Економіко-математичне моделювання та економетрія»

          Електронна пошта: iryna.legin@gmail.com

 

          Бойчук Марія Тарасівна – спеціаліст

Викладає дисципліни: «Фізика і астрономія»

          Електронна пошта: mariyaj14@gmail.com

                                                                                

          Кузенко Наталія Михайлівна – спеціаліст

Викладає дисципліни: «Математика», «Інформатика»

          Електронна пошта: Kyzenkonatalia@gmail.com


Навчальна робота

План роботи циклової комісії

Графік проведення консультацій викладачами циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Графік проведення відкритих занять

Графік взаємовідвідування занять


Про циклову комісію

          Базова освіта є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань кожної людини. Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність вимогам часу.

          Саме з викладачами циклової комісії загальноосвітніх дисциплін знайомиться вчорашній абітурієнт з перших днів перебування у навчальному закладі. Він потрапляє в зовсім нове для нього середовище, де нові товариші, викладачі, нові вимоги, правила та умови життя. Але творча, глибоко продумана адаптивна педагогічна діяльність в першу чергу викладачів загальноосвітніх дисциплін дозволяє першокурсникам швидко, безболісно і навіть цікаво для них самих пройти нелегкий шлях соціальної і освітньої адаптації.

          Основне завдання, над яким працює циклова комісія, – це формування висококваліфікованого фахового молодшого бакалавра з належним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості, справжнього патріота України.

          Основні напрямки роботи комісії:

  • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
  • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього потенціалу;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. 

          Основна проблема, над якою працюють викладачі загальноосвітнього циклу – переосмислення традиційних методів і прийомів навчання, використання інноваційних технологій у формуванні професійно-ділових якостей спеціаліста.

          Викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін роблять усе можливе для того, щоб створити оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів, їх продуктивної діяльності і позитивного самовиявлення, зосередити увагу на виробленні практичних навичок і вмінь, забезпечити індивідуальну підтримку кожному студенту в процесі навчання.

          Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам’ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, з власними поглядами  і переконаннями, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і обстоювати та захищати свої ідеали. Викладачі циклової комісії беруть участь в організації виховної роботи в коледжі і як куратори студентських груп, проповідуючи патріотизм, гуманізм, працелюбність, добро, порядність та інші загальнолюдські цінності.