Циклова комісія профілюючих дисциплін зі спеціальності 181 «Харчові технології»

Загальна інформація

Адреса: 76492 м. Івано-Франківськ, вул.. Юності, 11, кабінет 46

Тел.: 0966527724

Електронна пошта : felikkaterina@ukr.net

Голова циклової комісії:

Фелик Катерина Ярославівна – викладач вищої категорії

 

Склад циклової комісії

          Самборська Марія Ігорівна - кандидат технічних наук

Викладає дисципліни: "Геохімія довкілля", "Біонеорганічної хімія", "Хімія"

          Ел.пошта: maria_artus@ukr.net artus.maria@gmail.com

 

          Грицуляк Галина Михайлівна- кандидат сільськогосподарських наук.

Викладає дисципліни: Енергетичні культури. Хімія. Геохімія.

          Ел. пошта: gritsulyaka@ukr.net

 

          Фелик Катерина Ярославівна- викладач вищої категорії

Викладає дисципліни: Товарознавство сировини галузі, Промислова санітарія, Основи стандартизації і метрології, Радіометричний контроль, Основи плодівництва і овочівництва

          Ел. пошта: felikkaterina@ukr.net

 

          Федорко Наталія Богданівна - викладач вищої категорії.

Викладає дисципліни: "Неорганічна хімія","Органічна хімія ","Аналітична хімія ", "Фізико-хімічний аналіз", "Технохімічний контроль"

          Електронна пошта: fedorkonatasa60@gmail.com

 

          Яневич Микола Степанович – викладач вищої категорії

Викладає дисципліни: Технічне креслення,  Технологічне обладнання галузі, Процеси і апарати харчових виробництв

          Електронна пошта: mikolayanevich@gmail.com>

 

          Баран Богдана Богданівна – викладач вищої категорії

Викладає дисципліни: Технологія зберігання плодів і овочів, Сімейно-побутова культура та домашня економіка

          Електронна пошта: baran.bogdana01@gmail.com

 

          Бойчук Оксана Миколаївна - викладач  вищої категорії

Викладає дисципліни: "Фізична і колоїдна хімія",  "Загальна біохімія", Хімія

          Електронна пошта:  boychuk.o.m.5@gmail.com

 

          Щербій Уляна Романівна – викладач-методист

Викладає дисципліни: Технологія переробки плодів і овочів, Технологічні розрахунки, Загальна технологія харчових виробництв

          Електронна пошта: solomiya.lemoni@gmail.com


Навчальна робота

План роботи циклової комісії

Графік проведення консультацій викладачами комісії

Графік проведення відкритих занять

Графік взаємовідвідування занять

Звіти з проведеного студентами спеціальності 181 "Харчові технології" анкетування в першому семестрі 2023-2024 н.р.


Про циклову комісію

Творче кредо:

«Ми виховуємо та навчаємо не носія знань,

а людину, яка може жити в суспільстві і приносити йому користь»

В. Сухомлинський

          Харчова промисловість України – єдина галузь народного господарства, яка в умовах економічної кризи не лише не знизила обсягів виробництва, але й продовжує їх активно нарощувати. Модернізація вітчизняних підприємств переробної та харчової промисловості, впровадження новітніх технологій і входження України у світове співтовариство потребує кваліфікованих фахівців з вищою освітою. Ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство працювати не може. Розробка освітньої-професійної програми підготовки здобувачів фахової передвищої освіти 181 «Харчові технології» та відкриття відповідної спеціальності обумовлене необхідністю в фахівцях у зазначеній галузі і затребуваністю їх на ринку  праці.

          Циклова комісія  профілюючих дисциплін зі спеціальності 181 «Харчові технології» - навчально-методичний підрозділ , що забезпечує виконання освітньої програми та проводить підготовку креативно-мислячих і конкурентоспроможних фахівців у харчовій та переробній промисловості, які вміють проводити необхідні технологічні розрахунки та оформляти технічну документацію, виявляти причини браку продукції, розробляти заходи щодо його запобігання і ліквідації, проводити аналіз і контроль якості сировини, матеріалів, готової продукції, здійснювати контроль за дотриманням правил техніки безпеки.

          Функціональна діяльність циклової комісії полягає в системному підході до надання освітніх послуг та забезпечення якісної підготовки фахівців для підприємств харчової промисловості всіх форм власності.

          Викладання дисциплін професійної та практичної підготовки забезпечує колектив досвідчених педагогів, серед яких кандидати наук, викладачі вищої категорії, викладачі – методисти. Завдяки їхній натхненній праці та високому професіоналізму студенти отримують якісну  теоретичну підготовку, важливі практичні навички та вміння зі спеціальності.

          Напрямки роботи циклової комісії:

                  1. Підвищення педагогічної компетентності, майстерності та творчості викладачів.

                  2. Якісне проведення різних видів занять з використанням інновацій.

                  3. Організація індивідуальної та самостійної роботи студентів.

                  4. Практична підготовка майбутніх фахівців, яка є першою сходинкою для подальшого успішного працевлаштування.

          Під керівництвом викладачів циклової комісії здійснюється діяльність секції «Технолог».