Циклова комісія економічних дисциплін

Загальна інформація

Адреса: 76492, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11, каб. 110

Голова циклової комісії: Досин Оксана Миколаївна


Склад комісії

          Досин Оксана Миколаївна – спеціаліст  вищої категорії

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Маркетинг», «Основи менеджменту», «Основи маркетингу», «Організація праці менеджера та управління персоналом»

          Електронна пошта: oksadosin1977@gmail.com

 

          Кухній Леся Степанівна - кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліну: «Менеджмент»

          Електронна пошта: lkukhnij@gmail.com

 

          Шекета Євгенія Юріївна - кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках»

          Електронна пошта: sheketa-evgenija@ukr.net.

 

          Савчук Осипа Ярославівна – спеціаліст  вищої категорії

Викладає дисципліни: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Гроші і кредит», «Управління земельними ресурсами»

          Електронна пошта: oksana.sav4uk123@gmail.com

 

          Клейнота Ольга Іванівна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Викладає дисципліни:  «Економіка сільського господарства», «Економіка підприємств», «Вступ до фаху»

          Електронна пошта  klejnota0510@ukr.net

 

          Поліщук Ольга Григорівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Викладає дисципліни: «Статистика», «Вступ до фаху», «Економіка, організація і планування с/г виробництва»,

          Електронна пошта:  polishchuk_anatolij@ukr.net

 

          Брус Любов Петрівна - спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: «Організація виробництва», «Банківські операції», «Податкова система», «Банківська справа», «Статистика»

          Електронна пошта: liubovbrus@gmail.com

 

          Малишева Тетяна Василівна - спеціаліст першої  категорії

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях», «Контроль і ревізія», «Казначейська справа», «Бухгалтерський облік», «Грошова оцінка земель та нерухомості», «Бюджетна система»

          Електронна пошта: ivasiktana24@gmail.com

 

          Суп Олександра Василівна - спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: «Страхування», «Страхові послуги», «Організація і планування фермерського господарства», «Основи підприємництва і  агробізнесу», «Кооперація в сільському господарстві», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Основи підприємництва і управлінська діяльність»

          Електронна пошта  sun8894@meta.ua

 

          Костюк Наталія Володимирівна - спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Інформатика»

          Електронна пошта: kostyukkk@ua.fm

 

          Сюсько Світлана Володимирівна - спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах», «Інформатика і комп’ютерна техніка»,

          Електронна пошта  VSSyusko@gmail.com

 

          Зубанський Роман Іванович - спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Інформатика»

          Електронна пошта: zuromiv@i.ua

 

          Трухан Лілія Михайлівна – викладач другої категорії

Викладає дисципліни: «Економічний аналіз», «Розміщення продуктивних сил», «Бухгалтерський облік і фінансування», «Організація, планування і організація», «Облік і звітність», «Історія земельних відносин», «Облік кількості земель і звітність»

          Електронна пошта: lilja.trukhan@gmail.com

 


Навчальна робота

Графік проведення консультацій викладачами комісії

Графік взаємовідвідувань занять викладачами

Графік проведення відкритих занять

План роботи комісії

Звіти з проведеного студентами спеціальності 073 "Менеджмент" анкетування в першому семестрі 2023-2024 н.р.

Звіти з проведеного студентами спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" анкетування в першому семестрі 2023-2024 н.р.

 


Про циклову комісію економічних дисциплін

          Підготовка висококваліфікованих фахівців на сучасному рівні передбачає не тільки організацію глибокого, системного та якісного освоєння ними фундаментальних знань, формування відповідних практичних умінь і навичок, але і розвиток мотиваційної сфери, здібностей до самореалізації і творчості. Ефективність підготовки майбутніх фахівців залежить від усвідомлення ними соціального престижу, особливостей і значущості обраної професії, а також пов’язаних з нею перспектив.

          Важливе значення в підготовці висококваліфікованих фахівців – молодших спеціалістів з різних напрямів має діяльність циклової комісії економічних дисциплін.

          Циклова комісія економічних дисциплін здійснює підготовку кадрів для організаційно-управлінської діяльності у сфері управління організаціями та забезпечує підготовку фахівців за освітнім рівнем «фаховий молодший бакалавр» зі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та  073 «Менеджмент».

          Місія циклової комісії економічних дисциплін полягає у формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого фахівця, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані управлінські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.

Наші цінності:

  • Повага до особистості студента і викладача
  • Командна робота, взаємодія і співпраця
  • Прагнення до інновацій, вдосконалення і розвитку
  • Збереження історії і традицій, дотримання професійної етики
  • Навчання протягом життя, креативний підхід до роботи
  • Соціальна відповідальність

          Викладачами комісії економічних дисциплін постійно ведеться творчий пошук нетрадиційних форм і методів організації позааудиторної роботи зі студентами. Щорічно в коледжі проходять тижні комісії економічних дисциплін. Чітко сплановані; якісно підготовлені і проведені  заходи тижнів допомагають виявляти і розвивати творчу активність студентів, формувати їх науковий світогляд, підвищувати інтерес до навчання, а також дають можливість узагальнювати та поширювати педагогічний досвід. Підготовка студентів до участі у різноманітних заходах дає можливість їх розширити та поглибити здобуті теоретичні знання, закріпити і вдосконалити уміння і навички.