Циклова комісія економічних дисциплін

Загальна інформація

Адреса: 76492, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11, каб. 110

Голова циклової комісії: Досин Оксана Миколаївна


Склад комісії

          Досин Оксана Миколаївна – спеціаліст  вищої категорії

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Маркетинг», «Основи менеджменту», «Основи маркетингу», «Організація праці менеджера та управління персоналом»

          Електронна пошта: oksadosin1977@gmail.com

 

          Кухній Леся Степанівна - кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліну: «Менеджмент»

          Електронна пошта: lkukhnij@gmail.com

 

          Шекета Євгенія Юріївна - кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках»

          Електронна пошта: sheketa-evgenija@ukr.net.

 

          Савчук Осипа Ярославівна – спеціаліст  вищої категорії

Викладає дисципліни: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Гроші і кредит», «Управління земельними ресурсами»

          Електронна пошта: oksana.sav4uk123@gmail.com

 

          Клейнота Ольга Іванівна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Викладає дисципліни:  «Економіка сільського господарства», «Економіка підприємств», «Вступ до фаху»

          Електронна пошта  klejnota0510@ukr.net

 

          Поліщук Ольга Григорівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Викладає дисципліни: «Статистика», «Вступ до фаху», «Економіка, організація і планування с/г виробництва»,

          Електронна пошта:  polishchuk_anatolij@ukr.net

 

          Брус Любов Петрівна - спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: «Організація виробництва», «Банківські операції», «Податкова система», «Банківська справа», «Статистика»

          Електронна пошта: liubovbrus@gmail.com

 

          Малишева Тетяна Василівна - спеціаліст першої  категорії

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях», «Контроль і ревізія», «Казначейська справа», «Бухгалтерський облік», «Грошова оцінка земель та нерухомості», «Бюджетна система»

          Електронна пошта: ivasiktana24@gmail.com

 

          Суп Олександра Василівна - спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: «Страхування», «Страхові послуги», «Організація і планування фермерського господарства», «Основи підприємництва і  агробізнесу», «Кооперація в сільському господарстві», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Основи підприємництва і управлінська діяльність»

          Електронна пошта  sun8894@meta.ua

 

          Костюк Наталія Володимирівна - спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Інформатика»

          Електронна пошта: kostyukkk@ua.fm

 

          Сюсько Світлана Володимирівна - спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах», «Інформатика і комп’ютерна техніка»,

          Електронна пошта  VSSyusko@gmail.com

 

          Зубанський Роман Іванович - спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Інформатика»

          Електронна пошта: zuromiv@i.ua

 

          Трухан Лілія Михайлівна – викладач другої категорії

Викладає дисципліни: «Економічний аналіз», «Розміщення продуктивних сил», «Бухгалтерський облік і фінансування», «Організація, планування і організація», «Облік і звітність», «Історія земельних відносин», «Облік кількості земель і звітність»

          Електронна пошта: lilja.trukhan@gmail.com

 


Навчальна робота

Графік проведення консультацій викладачами комісії

Графік взаємовідвідувань занять викладачами

Графік проведення відкритих занять

План роботи комісії


Про циклову комісію економічних дисциплін

          Підготовка висококваліфікованих фахівців на сучасному рівні передбачає не тільки організацію глибокого, системного та якісного освоєння ними фундаментальних знань, формування відповідних практичних умінь і навичок, але і розвиток мотиваційної сфери, здібностей до самореалізації і творчості. Ефективність підготовки майбутніх фахівців залежить від усвідомлення ними соціального престижу, особливостей і значущості обраної професії, а також пов’язаних з нею перспектив.

          Важливе значення в підготовці висококваліфікованих фахівців – молодших спеціалістів з різних напрямів має діяльність циклової комісії економічних дисциплін.

          Циклова комісія економічних дисциплін здійснює підготовку кадрів для організаційно-управлінської діяльності у сфері управління організаціями та забезпечує підготовку фахівців за освітнім рівнем «фаховий молодший бакалавр» зі спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та  073 «Менеджмент».

          Місія циклової комісії економічних дисциплін полягає у формуванні гармонійно розвиненої особистості — висококваліфікованого фахівця, здатного в ринкових умовах приймати обґрунтовані управлінські рішення і нести відповідальність за результативність діяльності підприємства.

Наші цінності:

  • Повага до особистості студента і викладача
  • Командна робота, взаємодія і співпраця
  • Прагнення до інновацій, вдосконалення і розвитку
  • Збереження історії і традицій, дотримання професійної етики
  • Навчання протягом життя, креативний підхід до роботи
  • Соціальна відповідальність

          Викладачами комісії економічних дисциплін постійно ведеться творчий пошук нетрадиційних форм і методів організації позааудиторної роботи зі студентами. Щорічно в коледжі проходять тижні комісії економічних дисциплін. Чітко сплановані; якісно підготовлені і проведені  заходи тижнів допомагають виявляти і розвивати творчу активність студентів, формувати їх науковий світогляд, підвищувати інтерес до навчання, а також дають можливість узагальнювати та поширювати педагогічний досвід. Підготовка студентів до участі у різноманітних заходах дає можливість їх розширити та поглибити здобуті теоретичні знання, закріпити і вдосконалити уміння і навички.