Практична підготовка

Практична підготовка

Положення про відділ звʹязків з виробництвом та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників  завантажити
Положення про проведення практики студентів за кордоном завантажити
Положення про організацію та проведення практики у закладі освіти завантажити

 

          Невід'ємною складовою частиною навчального процесу закладів фахової передвищої освіти є практична підготовка студентів.

          Мета практики - закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у студентів професійних умінь та навичок, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації виробництва.

          Практична підготовка студентів здійснюється згідно „Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України” №93 від 08.04.93 р. і є найбільш відповідальною ланкою навчального процесу.

          Послідовність практики визначається навчальним планом і графіком навчального процесу. Зміст практики визначається програмами практики. Практичні заняття проходять в  лабораторіях, в цеху для переробки плодів та овочів, на колекційно-дослідному полі, виробничу практику студенти коледжу проходять на базах, з якими укладені угоди.

          Бази практики  забезпечують виконання програми, відповідно до діючих державних та галузевих стандартів вищої освіти. Визначення баз практики здійснюється адміністрацією навчального закладу на підставі прямих договорів.

За змістом і метою практика поділяється на:

  • навчальну;
  • технологічну;
  • переддипломну.

          Види практики, їх мета, тривалість, термін проведення визначається навчальним планом. На його підставі кафедрою або цикловою комісією розробляється наскрізна програма практики основний навчально-методичний документ і затверджується керівником вищого навчального закладу. Згідно з наскрізною програмою практики складається робоча програма відповідних видів практики та інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практики студентами.

          Студенти коледжу розпочинають проходження навчальних практик з других курсів, виробничих технологічних практик з останніх курсів навчання.

          Навчальні практики аграрних спеціальностей проводяться на колекційно-дослідному полі коледжу, яке займає площу 10 га, з них 9 га ріллі. Студенти мають змогу закладати і проводити навчальні досліди, тим самим закріплювати набуті теоретичні навички.

          Виробничі переддипломні практики зі спеціальностей “Агрономія”, “Харчові технології”, “Менеджмент” здійснюється в умовах Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України, ДП ДГ «Перемога» Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України, філії ПАТ «Зернопродукт МХП «Перспектив», ФГ «Агроекотехнології», ФГ «Фортуна», ФГ «Житні лани», агроцеху Івано-Франківського ЦШК, СВК ім. І.Франка, ТОВ «Штерн-Агро»,ФГ «Перепічка», ФГ Носаля Степана Ярославовича, ФГ «Нові Сади», ФГ Василишина Василя Івановича, ПСП «Рідна земля», Івано-Франківській філії ПрАТ СК «Уніка», ТзОВ «Надвірнянський хліб» та інших господарств і підприємств, що дає змогу студентам спостерігати за роботою обладнання і виконання операції безпосередньо у процесі виробництва продукції.

          Базами практики для студентів спеціальності «Екологія» є державна екологічна інспекція в Івано-Франківській області, держуправління охорони навколишнього природного середовища області, Коломийська територіальна організація «Зелений світ», держуправління екологічної безпеки області, рибоохоронна інспекція, Івано-Франківський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів, Івано-Франківський міськрайонний підрозділ ДУ Івано-Франківського ОЛЦ ДСЕСУ, спеціальності  «Садово-паркове господарство» - лісгоспи нашої та Закарпатської областей, ДП «Івано-Франківський лісовий селекційно-насіневий центр», приватні тепличні господарства,  національні природні парки та заповідники, ПАТ «Зелене господарство», ДП «Івано-Франківське лісове господарство», УНДІ гірського лісництва ім. П.С.Пастернака , спеціальності «Геодезія та землеустрій» - ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою, ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області, КВП» Архітектурно-планувальне бюро та сільські ради області.

         Студенти спеціальності «Право» виробничу переддипломну практику проходять у юридичних установах і судах міста та області, спеціальності «Фінанси,банківська справа та страхування» - в районних фінуправліннях, Служба у справах дітей Івано-Франківської районної державної адміністрації, Управління фінансів Івано-Франківської районної державної адміністрації, Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України, ФОП Бартко Андрій Богданович, банках АТ «Райффайзен Банк «Аваль», відділення «Космос» Івано-Франківської філії АТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», ГУ ДФС в Івано-Франківській області і комерційних установах міста та області.

          Керівництво практикою здійснюють викладачі спеціальних дисциплін, які періодично перевіряють хід практики, надають студентам необхідну методичну допомогу. Після закінчення практики студенти подають звіт, який захищають, і отримують оцінки.

          Студенти коледжу також мають можливість пройти ознайомчу, виробничу практику або стажування за кордоном.

Основними завданнями міжнародних стажувань студентів є:

  • вивчення студентами сучасного світового досвіду у галузі сільського господарства, ознайомлення з найновішими досягненнями техніки та технологіями;
  • засвоєння знань та навичок призначених для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах;
  • розширення світогляду, поліпшення знань іноземної мови.

Традиційно закордонні практики наших студентів проходять в Польщі, Німеччині, Чехії.

          Одночасно з навчальними практиками студенти коледжу оволодівають робітничими професіями, які на сьогодні є дефіцитними і в край необхідними для аграрного виробництва. Оволодівши робітничою професією студенти закріплюють і розширюють практичні навики, а також безпосередньо готуються до виробничої діяльності.

          Практика з набуття робітничої професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» категорій А1, А2 і В1, яка проходить в регіональному навчально-практичному центрі при Борщівському агротехнічному коледжі, дає практичну можливість студентам агрономічного відділення досконало освоїти способи і особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до вимог агротехніки й агротехнології.

          Студенти відділення «Агрономія» проходять практику з набуття робітничої професії «Оператор ветеринарного оброблення тварин», на якій практично вивчають як проводити масові лікувально-профілактичні оброблення, термометрію, щеплення, введення діагностичних препаратів під час масових обстежень тварин і птиці під керівництвом ветеринарних спеціалістів.

          Комп'ютерна практика з набуття робітничої професії «Оператор комп’ютерного набору» спеціальностей «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та страхування»,  «Геодезія та землеустрій», «Екологія» формує навички застосування правил експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технології опрацювання даних , робочих інструкцій, програмного забезпечення, що використовується; послідовності виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах).

          Практика студентів юридичного відділення з набуття робітничої професії «Секретар керівника (установи, підприємства, організації)» дає змогу оволодіти навичками роботи з документальною інформацією і документами.

          Головним у навчанні студентів за робітничою професією “Водій автотранспортних засобів категорії В” є прищеплення впевнених навичок водіння, виконання практичних робіт з технічного обслуговування і усунення несправностей автомобілів та відпрацювання технічних нормативів.

          Організація практичного навчання в коледжі відповідає сучасним вимогам і готує спеціалістів, які володіють системою інтегрованих умінь, і здатні вирішувати складні виробничі завдання в умовах ринку.


Паспорт базового господарства