Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Склад комісії

          Сворак  Любомир Михайлович - голова циклової комісії викладач першої категорії,

Викладає дисципліни: “Всесвітня Історія” та «Правознавство»

          Електронна пошта: lybomur.svorak@ukr.net

 

          Кулаєць Галина Петрівна - викладач вищої категорії

Викладає дисципліну: “Економічна теорія”

          Електронна пошта: Kulayets1@gmail.com

 

          Гурик Орися Ярославівна - Викладач вищої категорії

Викладає дисципліну: “Історія України”

          Електронна пошта: orisa_gurik@ukr.net

 

          Дяків Тетяна Михайлівна -  Викладач вищої категорії

Вкладає дисципліну: “Англійська мова”

          Електронна пошта: tania.diakiv@gmail.com

 

          Загурська Галина Василівна - Викладач вищої категорії

Викладає дисципліни: “Англійська мова”, “Німецька мова”

          Електронна пошта: zagurskagalya@gmail.com

 

          Крохмалюк Андріан Володимирович - викладач вищої категорії.

Викладає дисципліну: "Фізичне виховання."

          Електронна адреса:  bandera_81@ukr.net

 

          Ленчовська Ірина Степанівна -  Викладач другої категорії

Викладає дисципліну: “Англійська мова”

          Електрона пошта: yankivirynka@gmail.com

 

          Мацапула Оксана Михайлівна - Викладач першої категорії

Викладає дисципліну: “Англійська мова”

          Електрона пошта: mn.oksanka@gmail.com

 

          Нанюк Ігор Васильович - Викладач вищої категорії.

Викладає дисципліну: "Фізичне виховання."

          Електрона пошта: marija-nanyuk5@ukr.net

 

          Ремська Юлія Сергіївна -  Викладач вищої категорії

Вкладає дисципліну: “Англійська мова”

          Електрона пошта: remskayulia@ukr.net

 

          Самборський Сергій Ігорович - Викладач першої категорії

Викладає дисципліни: “Історія України”, “Філософія”

          Електронна пошта: samborskiy.sergiy@ukr.net

 

          Чепеляк Олександра Дмитрівна - Викладач вищої категорії

Викладає дисципліну: “Фізичне виховання”

          Електронна пошта: alexxklim777@gmail.com

 

          Котурбаш Олена Романівна - Викладач вищої категорії

Викладає дисципліни: “Основи психології”,  “Етика ділового спілкування”

          Електронна пошта: olenakoturbash@gmail.com

 

          Гулій Олег Мирославович - Викладач спеціаліс

Викладає дисципліну: “Фізичне виховання”

          Електронна пошта: olegdancer87@ukr.net 

         

         Данилюк Юлія Ігорівна - Викладач першої категорії

Викладає дисципліну: “Іноземна мова”, "Зарубіжна літертура"

          Електронна пошта: yuliadan24@gmail.com 

 

 


Навчальна робота

План роботи циклової комісії 

Графік проведення консультацій викладачами комісії

Графік проведення відкритих занять

Графік взаємовідвідування занять


Про циклову комісію гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

          Педагогічна майстерність, творчий почерк, постійний пошук, активна громадянська позиція – характерні риси кожного члена циклової комісії гуманітарних дисциплін.

          На сьогодні у складі комісії працює 13 викладачів, які забезпечують викладання предметів та дисциплін гуманітарного циклу.

          Циклова комісія гуманітарних дисциплін працює над такою проблемою: «Розвиток креативності та активізація пізнавальної діяльності студенів у процесі  викладання предметів гуманітарного циклу шляхом впровадження новітніх технологій.

Завдання шодо вирішення даної проблеми:

  • використання компетентнісно-орієнтованих та інтерактивних технологій для формування професійних та комунікативних компетенцій студентів;
  • пробудження та зміцнення пізнавальних інтересів як викладачів так і студентів;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів.

          Викладачі циклової комісії ставлять перед собою мету сприяти становленню морально свідомої і фізично здорової, внутрішньо багатої, культурної людини з широким світобаченням, всебічно освіченого фахівця. Для цього вони використовують різноманітні форми роботи – від лекційної до позааудиторної, включаючи підготовку студентів до конкурсів, оглядів, олімпіад з різних дисциплін, регіональних конференцій, на яких вони неодноразово здобували високі нагороди.

          ЦК гуманітарних дисциплін є невід’ємною та органічною складовою навчального закладу. Адже випускники, окрім дипломів молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра, отримують ще й атестати про повну загальну середню освіту, завдяки чому мають можливість вступати до закладів вищої освіти.