Про бібліотеку

 

Події та заходи Репозитарій Бібліотечний фонд

 

Бібліотека-

інформаційний центр закладу освіти

              Одне з головних завдань бібліотеки коледжу – забезпечувати систематичне, якісне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів, викладачів, навчально-допоміжний  персонал  та ефективне використання книжкового фонду. Студент і книга, студент і бібліотека - поняття нероздільні.

Бібліотека була заснована 1952 року як бібліотека трирічної сільськогосподарської школи та за період існування пройшла значний шлях свого розвитку. Сьогодні вона має власні традиції в навчанні та вихованні студентів.

Обслуговує  бібліотека  понад 1272 читачів, щодня  її відвідують до 50-60 читачів. Видача літератури за рік  становить понад 28355 примірників книг з різних галузей знань.

Особливу увагу приділяється, перш за все, якості формуванню і всебічному використанню книжкового фонду.

Фонд бібліотеки – 29197 примірник.

Щорічно бібліотека передплачує 33 назви періодичних видань за профілем закладу освіти.

Загальна площа бібліотеки - 115 кв.м.

Площа для зберігання фондів 85 кв.м.

Технічне забезпечення:

 •  комп'ютер з підключенням до мережі Інтернет – 10 шт.
 •  сканер - 1 шт.
 •  принтер - 1 шт.
 •  ксерокс -  1 шт.

Бібліотека сприяє вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, пропагує та розкриває через книгу зміст загальнолюдських цінностей, виховує інформаційну культуру читачів, прищеплює їм навички користування книгою та бібліотекою.

 Завдання бібліотеки

 • Формувати бібліотечний фонд до профілю закладу освіти та інформаційних потреб користувачів;
 • Створювати і забезпечувати систематичне ведення довідково-бібліографічного апарату, використовуючи як традиційні та і комп'ютерні носії інформації;
 • Сприяти вихованню гармонійної, морально-досконалої і високо освіченої особистості, фахівця свідомого громадського обов'язку;
 • Прищеплювати читачам інформаційну культуру, любов до книги, дбайливе ставлення до неї, до обраної професії, дбайливе ставлення до технічних засобів;
 • Забезпечувати повне, якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування студентів, педагогічного колективу, співробітників, та інших категорій читачів на основі широкого доступу до бібліотечних фондів та світових ресурсів;
 • Пропагувати та розкрити через книгу та інші документи зміст загальнолюдських цінностей історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення;
 • Координувати діяльність бібліотеки з іншими бібліотечно-інформаційними установами.

Функції бібліотеки

 • Науково-методична - вивчення інформаційних потреб користувачів, інструктивно-методичне забезпечення діяльності, науково-дослідна робота в галузі нових інформаційних технологій;
 • Сервісна - надання інформації про наявні бібліотечні ресурси, організація пошуку, видачі і прийому документів і інформації з запитів різних категорій користувачів, забезпечення доступу до віддалених джерел інформації;
 • Навчальна – організація бібліотечно-бібліографічних занять з основ інформаційної культури із різними категоріями користувачів;
 • Просвітительська – організація заходів c метою прилучення студентів і співробітників коледжу до скарбів української і світової культури;
 • Виховна – активне сприяння процесу підготовки висококваліфікованих фахівців, гармонійному розвиткові особистості, а також вихованню почуття патріотизму на державному, регіональному й коледжівському рівнях;
 • Соціальна – сприяння розвитку здатності користувачів до самоосвіти і їхньої адаптації в сучасному інформаційному суспільстві;
 • Координуюча – узгодження своєї діяльності з усіма підрозділами університету в сфері інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, науково-дослідній роботі, а також надання методичної допомоги в організації бібліотечно-інформаційного обслуговування в регіоні;
 • Кумулятивна – формування, накопичення, систематизація, аналітична обробка й організація збереження документальних ресурсів.

 

Графік роботи бібліотеки

Бібліотека працює: понеділок-п'ятниця  8.00 -16.30

Вихідні дні: субота-неділя

Адреса бібліотеки

76492 м. Івано-Франківськ

вул. Юності, 11

Тел. (0342)78-35-99

agrarcol@ukr.net