Технологічне віділення

 

Найголовнішим видом господарської  діяльності українського народу завжди було сільське господарство.  Україна – нація зі стародавньою високо розвиненою землеробською культурою. Тому престижними були, є і залишатимуться професії, пов’язані з сільським господарством.

 Ми ніколи не повинні забувати священні слова проголошені великим українським письменником О.П.Довженком:

            “Любіть землю!

            Любіть працю на землі,

            Бо без цього не буде щастя вам і вашим дітям ні на якій планеті”.

Технологічне відділення ВСП «Івано-Франківського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування», яке відкрито в 1993 році продовжує ці традиції українського народу.

На відділенні проводиться підготовка фахівців за  освітньо-кваліфікаційним рівнем   “молодший спеціаліст” та освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр" з таких спеціальностей:

206  “Садово-паркове господарство” (спеціалізація: “Зелене будівництво і садово-паркове господарство”).    

Фахівець садово-паркового господарства готується до діяльності в області  організації та ведення садово-паркового будівництва і господарства, фітодизайну та може займати первинні посади  озеленювача, квітникаря, майстра, техніка-проектувальника, агротехніка.

Професійна діяльність наших випускників даної спеціальності пов’язана з розробкою дизайн-проектів; виконанням планування та озеленення територій різного призначення; проведенням таксації об’єктів озеленення; вирощуванням деревних, чагарникових і квіткових рослин, підготовкою до реалізації та реалізацією продукції, економічним обґрунтуванням проектних рішень.

101 “Екологія” (спеціалізація: “Прикладна екологія”) .

Спеціальність “технік-еколог” необхідна сучасній Україні для вирішення екологічних проблем міст і сіл, вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції, оздоровлення населення держави, збереження і охорони зеленого багатства країни.

Технік-еколог виконує широке  коло питань охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів у різних галузях виробництва та сферах господарської діяльності.

Технік-еколог може працювати у спеціальних лабораторіях, проектних, виробничих і санітарно-гігієнічних інспекціях та інших організаціях, де вирішується питання охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також гігієни праці на виробництві.

201 “Агрономія”(спеціалізація: “Організація і технологія ведення фермерського господарства”).

Фахівець з організації та ведення фермерського господарства готується до  самостійного ведення фермерського господарства. Він може очолювати підрядні, орендно-розрахункові виробничі підрозділи; виконувати технологічні процеси з виробництва сільськогосподарської продукції; розробляти річні і поточні виробничі завдання для підрозділів, заходи щодо підвищення родючості ґрунтів,   продуктивності худоби і птиці, боротьби з шкідниками, хворобами та бур’янами сільськогосподарських культур та інші.

Фахівець з організації та ведення фермерського господарства може працювати завідувачем підсобного господарства, слюсарем з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, трактористом-машиністом сільськогосподарського виробництва категорії “АС”, водієм категорії “В”, оператором з ветеринарного оброблення тварин.

181 “Харчові технології” (спеціалізація: “Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів”) .

В зв'язку із зміною форм власності підприємств по переробці плодів та овочів зросла потреба у молодих кваліфікованих спеціалістах. Це розширює можливості працевлаштування випускників, які націлені на роботу за фахом.

Технолог з переробки плодоовочевої продукції може працювати на консервних заводах, харчосмакових комбінатах, заводах продовольчих товарів, агропромислових міжгосподарських об’єднаннях по переробці плодоовочевої сировини, пунктах виробництва плодових напівфабрикатів.

Технолог з переробки плодоовочевої продукції може працювати технологом, лаборантом, контролером харчової продукції, засолювачем овочів, майстром виробничої дільниці або цеху, апаратником стерилізації консервів.

Навчально-виховну роботу на відділенні проводить висококваліфікований педагогічний колектив з 23 викладачів, серед яких -  6 кандидатів наук.

Для якісного навчання студенів на відділенні створені всі передбачені навчальним планом лабораторії і кабінети. Заняття проводяться у сучасних спеціалізованих навчальних аудиторіях і лабораторіях. Студенти, які навчаються на відділенні мають можливість отримати другу економічну або юридичну освіту шляхом паралельного навчання на заочному відділенні.

 Відділення співпрацює з кафедрами Львівського національного університету природокористування, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Національного технічного університету нафти і газу, Одеської академії харчових технологій,Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя, Львівського національного лісотехнічного університету, де продовжують навчання більшість випускників, здобуваючи кваліфікацію бакалавра, магістра. 

У підготовці спеціалістів особливого значення набуває практичне навчання. У своєму користуванні відділення має колекційно-дослідне поле, де студенти проходять навчальну практику. Вони закладають досліди з районованими та перспективними сортами більшості культур, доглядають за ними, проводять фенологічні спостереження, вивчають систему удобрення та захисту від шкідників, хвороб, бур’янів, вишукують резерви підвищення ефективності виробництва. Така робота зацікавлює, спонукає до постійного пошуку.

Виробничу, технологічну та переддипломну  практику студенти відділення  проходять на полях Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту сільського господарства Карпатського регіону НААНУ, в ТзОВ «Консерваторія», ВАТ «Івано-Франківвська харчосмакова фабрика», Карпатському національному природному парку «Гуцульщина», Івано-Франківському держлісгоспі, природному заповіднику «Горгани», Івано-Франківському обласному державному центрі експертизи сортів рослин.

 Практичні заняття на виробництві дають майбутнім спеціалістам чималий досвід та належні навички роботи, формують у них серйозність і відповідальність, що сприяє становленню їх як фахівців. Здобуті теоретичні і практичні знання студенти закріплюють у провідних господарствах Івано-Франківської області та України. Кращі студенти відділення мають можливість проходити виробничу практику в аграрних підприємствах  Польщі, Данії, Швейцарії, США, Великобританії та інших країнах.

 Студенти відділення беруть активну участь у гуртках художньої самодіяльності, різних спортивних секціях.

Отож, дорогий юний друже, якщо Ти вирішив працювати на рідній українській  землі, бути її господарем і дарувати повсякденну радість людям святим хлібом насущним, заквітчувати землю садами, дбайливо охороняти та оберігати її, уклінно запрошуємо до нашої студентської сім’ї, бо ти не помилився у своєму виборі.

 

З повагою, завідувач відділення Віктор Вихованець, кандидат              

сільськогосподарських наук