Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) завантажити