Циклова комісія профілюючих дисциплін за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

 

 

Склад циклової комісії

Голубчак Олег Михайлович кандидат фізико-математичних наук, завідувач економічного відділення, викладач вищої категорії,

oleggol@ukr.net

0999025201, 0671249465

В 2001р. закінчив Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника за спеціальністю «Математика»

Викладає дисципліни «Вища математика», «Математична логіка»

 

Крихівський Михайло Васильович – кандидат технічних наук,

krmv@ukr.net

0678769277

В 1989 р. закінчив КПІ за спеціальністю «Прикладна математика».

Викладає дисципліни: «Теорія алгоритмів», «Алгоритмізація та програмування», «Операційні системи», «Дискретна математика», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів»

 

Камінський Ігор Іванович – викладач вищої категорії,

igor-franuk@ua.fm

0976684453

В 2004 р. закінчив Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника за спеціальністю «Математик. Викладач»

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Комп’ютерні технології в юридичній галузі»

 

Зубанський Роман Іванович - викладач вищої категорії,

zuromiv@i.ua

0979884918

В 2004р. закінчив магістратуру за спеціальністю «Математика» Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах», «Інформатика та комп’ютерна техніка»

 

Іванов Олександр Олександрович - викладач вищої категорії, доктор філософії за спеціальністю 132 Матеріалознавство,

o.ivanov3001@gmail.com

0951365117

В 2015р. закінчив Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій".

Викладає дисципліни: "Адміністрування програмних систем і комплексів", "Математичні методи дослідження операцій", "Методи і системи штучного інтелекту".

 

Палюга Ярослав Михайлович – викладач І категорії

t-34_86@ukr.net

0974824338

В 2009р. закінчив Приватний вищий навчальний заклад «Галицька академія» за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем»

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Комп’ютерна обробка екологічної інформації», «Організація баз даних», «Технології (комп’ютерна графіка)»

 

Царева Олександра Степанівна – викладач,

oleksandratsareva@gmail.com

0993639490

У 2010 р. закінчила Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу, Інститут післядипломної освіти за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення".

Викладає дисципліни: "Технології захисту інформації", "Web-програмування та web-дизайн".

 

Сюсько Світлана Володимирівна – викладач вищої категорії,

vssyusko@gmail.com

0979341767

В 2004р. закінчили Івано-Франківський університет нафти і газу за спеціальністю «Системи управління і автоматики»

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Комп’ютерні технології в юридичній галузі»

 

Костюк Наталія Володимирівна – викладач вищої категорії, голова циклової комісії,

kostyukkk@ua.fm

0506145196

В 1991 р. закінчила ІФТУНГ

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Комп’ютерні технології в юридичній галузі», «Інформатика та комп’ютерна техніка»

 

Кулик Роман Миколайович – викладач,

romankulyk92@icloud.com

0969081166

В 2017 р. закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю "Комп'ютерні системи та мережі".

Викладає дисципліни: «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Мова програмування Java», «Комп'ютерні мережі», «Розробка клієнт-серверних застосувань», «Технологія розробки програмного забезпечення», «Хмарні технології», «Тестування програмних систем і комплексів».

 

Чемортан Гліб Маркович – лаборант.


Навчальна робота

План роботи циклової комісії

Графік проведення консультацій викладачами

Графік проведення відкритих занять

Графік взаємовідвідування занять


Про циклову комісію

«Комп’ютери неймовірно швидкі, точні та дурні.

Люди неймовірно повільні, неточні та блискучі.

Разом вони могутні, які не можна навіть уявити».

- Альберт Ейнштейн.

     

         Основними напрямами і завданнями роботи викладачів циклової комісії є: формування ключових компетентностей в процесі вивчення профілюючих дисциплін; врахування особливостей організації освітнього процесу в умовах змішаного та дистанційного навчання; перспективне оновлення інформаційно-методичної та матеріально-технічної бази викладання дисциплін циклу; використання системно-структурного та функціонального підходів освітньої підготовки студентів.

 

          Функціональна діяльність циклової комісії полягає в проведенні всіх видів навчальної, науково-методичної, практичної, культурно-виховної робіт у процесі підготовки фахівців; проведення виховної роботи із студентами коледжу; здійснення інших видів діяльності. Викладачі циклової комісії займаються науковою та науково-методичною роботою а також  беруть активну участь у науково-практичних конференціях.

 

          Тема над якою працює циклова комісія: «Комплексний  розгляд та забезпечення інтеграції та інформаційної взаємодії усієї сукупності інформаційних технологій на рівні високої наукової абстракції», «Впровадження у навчальний процес комп’ютерних технологій та сучасних методів навчання».

 

Завдання циклової комісії полягають у:

  • забезпеченні високого рівня знань здобувачів освіти з дисциплін «комп’ютерні науки», необхідних для вивчення послідуючих фундаментальних і фахових дисциплін та формування професійних компетентностей;
  • формуванні необхідних у практичній діяльності майбутніх фахівців умінь і навичок з розробки програмного забезпечення, знання різноманітних операційних системах, розуміння всіх особливостей програмного коду та того, що за ним ховається;
  • здійсненні науково-дослідницької роботи із залученням викладачів та студентів;
  • активізувати пізнавальну діяльність студентів, розвивати їхні комунікативні та розумові здібності.
  •