Циклова комісія профілюючих дисциплін за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

 

 

Склад циклової комісії

Костюк Наталія Володимирівна – викладач вищої категорії, голова циклової комісії

kostyukkk@ua.fm

0506145196

Освіта: Івано-Франківський інститут нафти і газу,  1991 р., спеціальність «Електропостачання промислових підприємств», інженер-електрик. Національний аграрний університет, 2002 р., «Професійне навчання», педагог-інженер.

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Комп’ютерні технології в юридичній галузі», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Мова програмування Java»; «Хмарні технології».

 

Палюга Ярослав Михайлович – викладач вищої категорії

t-34_86@ukr.net

0974824338

Освіта: Приватний вищий навчальний заклад «Галицька Академія», 2009р., спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем », інженер-програміст 2008р. «Комп'ютерні науки», бакалавр, технічний фахівець.

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Комп’ютерна обробка екологічної інформації», «Організація баз даних», «Технології (комп’ютерна графіка)».

 

Голубчак Олег Михайлович кандидат фізико-математичних наук, завідувач економічного відділення, викладач вищої категорії

oleggol@ukr.net

0671249465

Освіта: Прикарпатський  національний університет ім. В. Стефаника, 2001р. спеціальність «Математика», магістр математики, викладач.

Викладає дисципліни: «Вища математика», «Математична логіка», «Теорія ймовірностей та математична статистика».

 

Зубанський Роман Іванович - викладач вищої категорії

zuromiv@i.ua

0979884918

Освіта: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2003р., спеціальність «Математика»,  математик, викладач.

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Чисельні методи; «Математичні методи дослідження операцій».

 

Кулик Роман Миколайович – викладач

romankulyk92@icloud.com

0969081166

Освіта: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2017р., спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі», магістр з комп’ютерних систем та мереж. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2015р., Спеціальність «Комп'ютерна інженерія», бакалавр.

Викладає дисципліни: «Об'єктно-орієнтоване програмування»; «Комп'ютерні мережі»; «Розробка клієнт-серверних застосувань»; «Технологія розробки програмного забезпечення»; «Тестування програмних систем і комплексів».

 

Крихівський Михайло Васильович – викладач, кандидат технічних наук

krmv@ukr.net

0678769277

Освіта: Київський ордена Леніна політехнічний інститут, 1989р. спеціальність «Прикладна математика», інженер-математик.

Викладає дисципліни: «Алгоритми та структури даних»; «Алгоритмізація та програмування»; «Операційні системи»; «Дискретна математика»; «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютера».

 

Іванов Олександр Олександрович - викладач вищої категорії, доктор філософії за спеціальністю 132 Матеріалознавство

o.ivanov3001@gmail.com

0951365117

Освіта: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2015р. спеціальність «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій», інженер-механік. Здобуває ступінь магістра за спеціальністю 123 Комп'ютерна інженерія в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Завершення навчання - лютий 2024.

Викладає дисципліни: «Адміністрування програмних систем і комплексів», «Математичні методи дослідження операцій», «Методи і системи штучного інтелекту».

 

Царева Олександра Степанівна – викладач

oleksandratsareva@gmail.com

0993639490

Освіта: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2010р., спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем», інженер-програміст.

Викладає дисципліни: «Технології захисту інформації», «Web-програмування та web-дизайн».

 

Камінський Ігор Іванович – викладач вищої категорії

igor-franuk@ua.fm

0976684453

Освіта: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2004р., спеціальність «Математика»,  математик, викладач.

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Комп’ютерні технології в юридичній галузі».

 

Чемортан Гліб Маркович – лаборант

 

Луканюк Іван Михайлович – лаборант

ivan.lukanyuk@fclnup.if.ua

0978030056

Староста 31-КН групи. Навчається у Івано-Франківському фаховому коледжі ЛНУП на спеціальності 122 «Комп'ютерні науки». 


Навчальна робота

План роботи циклової комісії

Графік проведення консультацій викладачами

Графік проведення відкритих занять

Графік взаємовідвідування занять


Про циклову комісію

«Комп’ютери неймовірно швидкі, точні та дурні.

Люди неймовірно повільні, неточні та блискучі.

Разом вони могутні, які не можна навіть уявити».

- Альберт Ейнштейн.

     

         Основними напрямами і завданнями роботи викладачів циклової комісії є: формування ключових компетентностей в процесі вивчення профілюючих дисциплін; врахування особливостей організації освітнього процесу в умовах змішаного та дистанційного навчання; перспективне оновлення інформаційно-методичної та матеріально-технічної бази викладання дисциплін циклу; використання системно-структурного та функціонального підходів освітньої підготовки студентів.

 

          Функціональна діяльність циклової комісії полягає в проведенні всіх видів навчальної, науково-методичної, практичної, культурно-виховної робіт у процесі підготовки фахівців; проведення виховної роботи із студентами коледжу; здійснення інших видів діяльності. Викладачі циклової комісії займаються науковою та науково-методичною роботою а також  беруть активну участь у науково-практичних конференціях.

 

          Тема над якою працює циклова комісія: «Комплексний  розгляд та забезпечення інтеграції та інформаційної взаємодії усієї сукупності інформаційних технологій на рівні високої наукової абстракції», «Впровадження у навчальний процес комп’ютерних технологій та сучасних методів навчання».

 

Завдання циклової комісії полягають у:

  • забезпеченні високого рівня знань здобувачів освіти з дисциплін «комп’ютерні науки», необхідних для вивчення послідуючих фундаментальних і фахових дисциплін та формування професійних компетентностей;
  • формуванні необхідних у практичній діяльності майбутніх фахівців умінь і навичок з розробки програмного забезпечення, знання різноманітних операційних системах, розуміння всіх особливостей програмного коду та того, що за ним ховається;
  • здійсненні науково-дослідницької роботи із залученням викладачів та студентів;
  • активізувати пізнавальну діяльність студентів, розвивати їхні комунікативні та розумові здібності.