Циклова комісія профілюючих дисциплін за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

 

Склад циклової комісії

Голубчак Олег Михайлович кандидат фізико-математичних наук, завідувач економічного відділення, викладач вищої категорії,

oleggol@ukr.net

0999025201, 0671249465

В 2001р. закінчив Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника за спеціальністю «Математика»

Викладає дисципліни «Вища математика», «Математична логіка»

 

Крихівський Михайло Васильович – кандидат технічних наук,

krmv@ukr.net

0678769277

В 1989 р. закінчив КПІ за спеціальністю «Прикладна математика».

Викладає дисципліни: «Теорія алгоритмів», «Алгоритмізація та програмування», «Операційні системи», «Дискретна математика», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів»

 

Камінський Ігор Іванович – викладач вищої категорії,

igor-franuk@ua.fm

0976684453

В 2004 р. закінчив Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника за спеціальністю «Математик. Викладач»

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Комп’ютерні технології в юридичній галузі»

 

Зубанський Роман Іванович - викладач вищої категорії,

zuromiv@i.ua

0979884918

В 2004р. закінчив магістратуру за спеціальністю «Математика» Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах», «Інформатика та комп’ютерна техніка»

 

Штогрин Дмитро Анатолійович – викладач,

shtohryn.dmytro@gmail.com

0986649414

В 2019р. закінчив магістратуру за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення»

Викладає дисципліни: «Об’єктно-орієнтоване програмування»

 

Палюга Ярослав Михайлович – викладач І категорії

t-34_86@ukr.net

0974824338

В 2009р. закінчив Приватний вищий навчальний заклад «Галицька академія» за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем»

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Комп’ютерна обробка екологічної інформації», «Організація баз даних», «Технології (комп’ютерна графіка)»

 

Сюсько Світлана Володимирівна – викладач вищої категорії,

vssyusko@gmail.com

0979341767

В 2004р. закінчили Івано-Франківський університет нафти і газу за спеціальністю «Системи управління і автоматики»

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Комп’ютерні технології в юридичній галузі»

 

Костюк Наталія Володимирівна – викладач вищої категорії, голова циклової комісії,

kostyukkk@ua.fm

0506145196

В 1991 р. закінчила ІФТУНГ

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Комп’ютерні технології в юридичній галузі», «Інформатика та комп’ютерна техніка»

 

Чемортан Гліб Маркович – лаборант.


Про циклову комісію

«Комп’ютери неймовірно швидкі, точні та дурні.

Люди неймовірно повільні, неточні та блискучі.

Разом вони могутні, які не можна навіть уявити».

- Альберт Ейнштейн.

     

         Основними напрямами і завданнями роботи викладачів циклової комісії є: формування ключових компетентностей в процесі вивчення профілюючих дисциплін; врахування особливостей організації освітнього процесу в умовах змішаного та дистанційного навчання; перспективне оновлення інформаційно-методичної та матеріально-технічної бази викладання дисциплін циклу; використання системно-структурного та функціонального підходів освітньої підготовки студентів.

 

          Функціональна діяльність циклової комісії полягає в проведенні всіх видів навчальної, науково-методичної, практичної, культурно-виховної робіт у процесі підготовки фахівців; проведення виховної роботи із студентами коледжу; здійснення інших видів діяльності. Викладачі циклової комісії займаються науковою та науково-методичною роботою а також  беруть активну участь у науково-практичних конференціях.

 

          Тема над якою працює циклова комісія: «Комплексний  розгляд та забезпечення інтеграції та інформаційної взаємодії усієї сукупності інформаційних технологій на рівні високої наукової абстракції», «Впровадження у навчальний процес комп’ютерних технологій та сучасних методів навчання».

 

Завдання циклової комісії полягають у:

  • забезпеченні високого рівня знань здобувачів освіти з дисциплін «комп’ютерні науки», необхідних для вивчення послідуючих фундаментальних і фахових дисциплін та формування професійних компетентностей;
  • формуванні необхідних у практичній діяльності майбутніх фахівців умінь і навичок з розробки програмного забезпечення, знання різноманітних операційних системах, розуміння всіх особливостей програмного коду та того, що за ним ховається;
  • здійсненні науково-дослідницької роботи із залученням викладачів та студентів;
  • активізувати пізнавальну діяльність студентів, розвивати їхні комунікативні та розумові здібності.