Наукова робота

Науково-дослідницька робота

викладачів та студентів коледжу

Науково-дослідницька діяльність колективу коледжу розглядається як складова частина навчального процесу, яка позитивно впливає на підвищення професійного рівня викладачів та якості підготовки студентів і спрямована на підвищення ефективності навчального процесу, поглибленню знань студентів, прищеплює навички самостійних досліджень.

У 2022 році викладачі брали активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, наукових заходах Львівського НУП, а також організовували та проводили конференції, майстер-класи та інші наукові заходи з залученням викладачів, студентів, стейкхолдерів, науковців на базі нашого коледжу, були слухачами і брали участь в різноманітних онлайн конференціях, вебінарах, семінарах, круглих столах.

Науково-дослідна робота студентів базується на роботі гуртків, клубів, секцій. У коледжі працюють:

а) предметні гуртки:

-        математичний  - «Вектор» ;

-        історичний;

-        іноземної мови;

-        виразного читання «Живе слово»;

-        драматичний;

б) організаційно-пошукові:

-        студентське самоврядування - «Лідер»;

-        вивчення побуту «Прикарпаття»;

в) художньої творчості:

-        народний театр пісні «Мелос»;

-        вокальні (чоловічий і жіночий);

-        танцювальний;

г) клуби професійного спрямування:

-        «Сільський господар»;

-        «Дизайнер»;

-        «Менеджер»;

-        «Еколог»;

-        «Технолог»

          д) клуби інтелектуального спрямування:

-        «Еврика»;

-        юридична консультація «Віртус»

Студенти коледжу беруть активну участь у конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах, де щороку посідають призові місця. Традиційними стали проведення тижнів циклових комісій та тижні дисциплін.

За останній період нам вдалося активізувати роботу серед студентів, залучивши їх до активного наукового пошуку, до розробки науково-пошукових проектів. Щорічно ми проводимо 6-7 науково-практичних конференцій, семінари, «круглі столи», на які запрошуємо науковців ЛНУП, інших навчальних закладів, керівників області, голів сільських і селищних рад, голів об’єднаних територіальних громад, виробників. Традиційно щороку, напередодні Дня захисту дітей, у коледжі проводимо зустріч-конференцію із представниками міської та обласної влади, на якій у довірливій обстановці студенти можуть задавати запитання, пропозиції, вирішувати злободенні проблеми.

На базі коледжу цікаво пройшли студентські науково-практичні конференції:

  • в рамках Всеукраїнського тижня права студентська науково-практична конференція «Права людини»;
  • на базі технологічного відділення: «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку садівництва у Івано-Франківській області», а також «Актуальні питання землеробства на сучасному етапі»;
  • у травні відбулось відбулося онлайн засідання студентського самоврядування « Формування позитивного бренду та іміджу закладу фахової передвищої освіти»;
  • щороку у травні до Дня науки у коледжі проводимо Свято обдарованої молоді, випускаємо «Студентський науковий вісник».

           Вже 10 років на базі юридичного відділення працює студентська юридична консультація «Віртус», де студенти надають безкоштовні юридичні консультації жителям міста.    

           Студенти ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП» є активними учасниками та лауреатами різноманітних наукових конкурсів, олімпіад, де займають призові місця. Так, у 2022 році наші студенти стали призерами:

  • обласний конкурс читців: І місце – Нанюк Валерія

(викл. Міщанин М.В.);

  • обласний конкурс «За нашу свободу» : І місце – Дземан Ольга

(викл. Трушик В.І.);

ІІІ місце – Громик Андріян (викл. Глеб О.В.);

  • Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика:

І місце – Заник Анастасія (викл. Міщанин М.В.);

  • Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка :

ІІ місце – Маланчук Анастасія (викл. Глеб О.В.);

  • Обласний конкурс «Юні господарі землі»:

ІІ місце – Сухобока Вікторія (викл. Фелик К.Я.)

 

Участь закладу освіти у міжнародних та всеукраїнських заходах

Назва форуму, конференції. наради, семінару, вебінару. Дата, місце проведення, учасники
Міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу на сільських територіях», ЛНУП,

Міжнародний студентський форум «Студентська молодь та науковий прогрес» ЛНУП, тези доповіді

 

05-06 жовтня 2022, Львів, Бодак О.Б., Вагилевич Т.В.

.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті»

 

04 жовтня 2022 , ЛНУП, Львів, Бодак О.Б., Вагилевич Т.В.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Дуальна форма здобуття освіти» .

 

02 листопада 2022,  НМЦ, Київ, Бодак О.Б.
Всеукраїнська науково-практична конференція: «Професійна компетентність педагога в в умовах оновлення змісту освіти та вимог ринку праці»,  ВСП 26 січня 2023 року, «Вінницький торгівельно-економічний фаховий коледж Державного торгівельного економічного університету», Бодак О.Б., Вагилевич Т.В.

 

Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція вищої правової  освіти України у європейський освітній простір - виклики воєнного часу»,  15 лютого 2023 року, Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі (Польща), Бодак О.Б.
VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами».

 

16–17 березня 2023 року, Бодак О.Б., Вагилевич Т.В.
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку».

 

07 травня 2023 року XXXII, м. Відень, Австрія, Бодак О.Б.
 «Ментори в освіті»

 

25 травня 2023 року, Івано-Франківська міська рада
Technology of autoclassification of changes in the process of multicomponent software development. of TNTU (Tern.). 2022 рік , of TNTU (Tern.), Boichuk A., Vashchyshak S., Styslo T., Pashkevych O., Boichuk T., Vashchynskyi V.
«Українознавчі студії у контексті сучасної доби: філософський, історичний та філологічний аспекти»

 

10.05.2023р., ЛНУП,

 Глеб .О.В.

Всеукраїнська наукова конференція «Україна у міжнародних економічних відносинах в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та перспективи розвитку.» 23.11.22. ЛНУП, Джус Г.М.
Międzynarodowe webinarium naukowo–praktyczne "Rozwój zawodowy i integracja uczestników procesu edukacyjnego z europejską przestrzenią edukacyjną" 18.04.23р. Łomża-Cherson, Джус Г.М., Міщанин М.В.,Сворак Л.М., Голубчак Н.В., Котурбаш О.Р.,Дяків Т.М.
Студентська науково-практична конференція на тему: «Продовольча та енергетична безпека України» 24.03.2023р. ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП»,Джус Г.М, Орсловський Р.М.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії та перспективи розвитку України: природокористування, економіка та інформаційна освіта» 30.05.23р. ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП,Вагилевич Т.В, Бодак О.Б., Джус Г.М. , Орловський Р.М., Глеб О.В.,Лапуняк Н.Д.
Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство» 15 березня 2023 р. Науково-методичний центр ВФПО, м. Київ, Орловський Р.М.
XIII Міжнародна науково-практична конференція «Implementation of modern technologies in science» грудень, 2022, Гурик О.Я.
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтеграція українських наукових досліджень в міжнародний простір: регіональний аспект» присвяченій 100-річчю Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Сворак Л.М., Гурик О.Я., Нанюк І.В.,Чепеляк О.Д.,Крохмалюк А.В.
Гуцульщина та її історія: XII Міжнародна науково-практична конференція EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS.

 

Самборський С.І.
Онлайн-майстерня «Створюємо електронні освітні ресурси»

 

24.05.2023р.,НМЦ, Вагилевич Т.В, Міщанин М.В., Бойчук М.І., Голубчак Н.В.
Міжнародній науково-практичній конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця» - " Ukrainian language and culture in the modern humanitarian space-time: aspects of interlingual communication and the formation of communicative competence of a modern specialist " 21.02.2023 р., Міжнародна Академія наук Прикладних наук в Ломжі (Польща)Голубчак Н.В.
Міжнародний практичний  вебінар «Професійний розвиток учасників освітнього процесу з інтеграцією в європейську освіту» 18.04.2023р., Голубчак Н.В.
Право і мораль як соціальні регулятори в контексті розвитку громадянського суспільства:сучасні реалії/Н.Д.Лапуняк//XIII Міжнародна науково-практична конференція «Implementation of modern technologies in science» Грудень 2022р.,Болгарія.Лапуняк Н.Д.
Міжнародний  ІТ-Форум «Навколо ЦОД. Навколо Хмари. Навколо Даних. Навколо IT. Навколо IP. Навколо Безпеки» 23 березня 2023, Палюга Я.М., Костюк Н.В., Зубанський Р.І.
– Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фахова перед вища освіта України: здобутки наукової діяльності та освітнього процесу», на базі

 

20.04.2023р ,ВСП «Сумський фаховий коледж НУХТ», Дяків Т.М.
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології при підготовці фахівців сфери послуг та народних ремесл в умовах воєнного та повоєнного часу» 22 вересня 2022 року м. Біла Церква), Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти.

Досин О.М.

Теоретичні основи підприємницької діяльності в Україні / О.М.Досин // ІІ Всеукраїнсьа конференція  «Організаційно-економічні та соціальні складові підприємництва» -   (24 травня 2023 року, м. Львів). Львівський національний університет природокористування, Досин О.М.
-   Międzynarodowe webinarium naukowo–praktyczne "Rozwój zawodowy i integracja uczestników procesu edukacyjnego z europejską przestrzenią edukacyjną"

 

(Łomża-Cherson, 18.04.2023). Міжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі, Республіка Польща спільно з Херсонським державним аграрно-економічним університетом, ННЦ "Інститут післядипломної освітита дорадництва".Dosin Oksana
Кондрат О.М. – ІІ місце У Всеукраїнській студентській олімпіаді з предмету «Підприємницька діяльність», 11 травня 2023 року, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківський НТУНіГ, Суп О.В.
Говзан М. Розвиток економічного потенціалу сільських територій України / М.Говзан (Науковий керівник: Савчук О.Я. // Студентська молодь і науковий прогрес в АПК: Мат. Міжнародного студентського наукового форуму (04 – 06 жовтня 2022 р., м. Львів). Львівський національний університет природокористування, Савчук О.Я.

 

Веляник В.В. Стратегія інтеграційного розвитку АПК України / В.В. веляник (Науковий керівник: Савчук О.Я. // Студентська молодь і науковий прогрес в АПК: Мат. Міжнародного студентського наукового форуму 04 – 06 жовтня 2022 р., м. Львів, Львівський національний університет природокористування, Савчук О.Я.
 «Аутстафінг у цивільному та трудовому законодавстві

України», XII Міжнародна науково-практична конференція

«MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE»,

15.12.2022 р., с.12, Львів, Семенюк О.С.
Линник Д. О., (ЕКО-21-1) Грицуляк Г. М. Загальні аспекти впливу зміни клімату на стан водних ресурсів України Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково практи-чної конференції «Кліматичні зміни та сільське господар-ство. Виклики для аграрної науки та освіти».   –15 березня 2023 р,м.  Київ, Науково-методичний центр ВФПО, Грицуляк Г. М.
Линник Д. О., (ЕКО-21-1) Грицуляк Г. М. Органічне землеробство альтернтива розвитку сільського господарства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки, освіти та технологій в умовах сучасних викликів». - Ч.2. – ЦФЕНД. - м. Умань, 21 березня 2023 р. - 14-17 с.

 

21 березня 2023 р., ЦФЕНД. - м. Умань,Грицуляк Г.М.

 

 

Співпраця з стейкхолдерами

Підготовка висококваліфікованих фахівців з кожної спеціальності передбачає доповнення набутих студентами теоретичних знань сучасною практикою. На кожному відділенні розроблена і запроваджена система практичної підготовки, співпраці з стейкхолдерами. Коледж активно співпрацює як в науково-дослідницькій роботі, так і в практичній підготовці студентів з багатьма органами державної влади та місцевого самоврядування, органами юстиції, банківськими установами, підприємцями. На базі підприємств проводяться майстер-класи, відкриті заняття.

- здобувачі освіти та випускники програми

Врахування інтересів здобувачів освіти забезпечується реальною відповідністю освітніх програм вимогам ринку праці через реалізацію компетентностей з подальшим набуттям знань і навичок в межах ОП, які відповідають реальним вимогам до спеціалістів. Під час формування цілей та програмних результатів беруться до уваги такі інтереси здобувачів освіти, через проведення бесід з ними як здатність проявляти ініціативу, діяти відповідально та свідомо, продукувати нові ідеї; здатність і готовність до особистого розвитку, взаємодії, комунікації; роботи в команді та співробітництва, аргументування власної позиції тощо. Результати опитування відображають думку студента-стейкхолдера, як зацікавленої сторони в отримані якісної освіти. Переважна більшість студентів вважає, що цілі освітніх програм відповідають тенденціям розвитку спеціальності та ринку праці. Коментарі студентів засвідчують, що досягнення запланованих цілей ОП буде реалізовано при опануванні студентами навчального плану та досягненні програмних результатів навчання.

- роботодавці

Інтереси роботодавців враховуються на основі глибинного дослідження ринку праці, за допомогою якого визначені основні навики, якими повинен володіти фахівець. Також важливим моментом при формуванні й удосконаленні ОП є реальний фактор комунікації з роботодавцями, з якими укладено договори про співпрацю та практичну підготовку студентів, а саме: Філія «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт» МХП», Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Іституту сільського господарства Карпатського регіону НААНУ, Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака, Фермерське господарство «Нові сади», Фермерське господарство «Носаля Степана Ярославовича», Приватне фермерське господарство “Геліос”, Селянське (фермерське) господарство Марківа Степана Михайловича, ПРАТ ‘Зелене господарство”, Державне підприємство  «Івано-Франківський лісовий селекційно-насіннєвий центр», Національний природний парк «Гуцульщина», Природний заповідник «Горгани», Державне підприємство « Івано-Франківське лісове господарство», Карпатський національний природний парк, адвокатське об’єднання «Лекс Консалтинг», Головне управління пенсійного фонду м. Івано-Франківська, ГУНП в Івано-Франківській обл., ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат», Надвірнянський хлібокомбінат, ДП «Виробниче об’єднання «Карпати», ТзОВ «Епіцентр К», Приватне сільськогосподарське підприємство «Рідна земля», Івано-Франківська філія АТ КБ «ПриватБанк», страхова компанія «Уніка».

В отриманих відгуках роботодавців на освітні програми і рецензіях містяться аналіз змісту, спрямування і потреби ринку щодо сучасного випускника. В рецензіях роботодавців також присутні рекомендації і пропозиції щодо подальшого вдосконалення ОП, які будуть враховані у наступному навчальному році. На відкритих засіданнях циклових комісій, кафедр з участю роботодавців розглядалось  питання цілей та програмних результатів освітньої програми. Якщо анкетування здобувачів освіти щодо забезпечення якості освітньо-професійної діяльності проводилось, то анкетування роботодавців не проводилось, однак плануємо таке анкетування в майбутньому проводити і також продовжувати проводити із ними офіційні зустрічі.

- академічна спільнота.

Інтереси академічної спільноти як одного зі стейкхолдерів враховані у процесі впровадження і реалізації ОП, при виборі дисциплін та їхнього змісту, що забезпечуватимуть навчальний процес за ОП, на етапі розподілу дисциплін, який відповідатиме дослідницьким інтересам і практичному досвіду кожного викладача. Викладачами забезпечувалось використання новітніх методик і форм проведення лекцій і семінарських занять, залучення студентів та викладачів до реалізації наукової діяльності, проведення досліджень, написання наукових статей. Комплексний підхід до реалізації ОП дозволяє зробити висновок про врахування інтересів широкого кола стейкхолдерів, що реалізовано завдяки синергії між всіма структурними підрозділами коледжу. Також інтереси академічної спільноти враховані і забезпечені завдяки тісній комунікації між цикловими комісіями і кафедрами коледжу, структурними підрозділами і керівною ланкою коледжу через індивідуальну участь у педагогічних радах коледжу, засіданнях циклових комісій та кафедр, проведенні моніторингу якості освітньої програми, робочих програм навчальних дисциплін та силабусів. Важливу роль у цьому процесі відіграє науково-методична рада.

ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування» активно підтримує відносини з навчальними закладами інших держав. Міжнародна співпраця в коледжі координується відділом міжнародних зв’язків, який здійснює планування, організацію міжнародних академічних зв’язків між коледжем та зарубіжними закладами освіти, дослідницькими установами, організаціями, фондами й бізнесовими структурами.

Успішною є співпраця із закордонними колегами у межах Проєкту Європейського Союзу.

Коледж разом із Школою сільськогосподарського навчального центру імені ІІ Чехословацької парашутної бригади в м. Новосельце (Польща) надали проєкт щодо культурної спадщини України та Європейського Союзу.

Наші викладачі брали участь у навчальних тренінгах у м. Новосельце, у міжнародних спортивних змаганнях з волейболу, де серед представників навчальних закладів п’яти європейських країн наша команда завоювала призове місце.

Коледж тісно співпрацює у галузі освіти і спорту з Університетом економіки в м. Бидгощ та Університетом економіки в м. Кельце (Польща),а також з різними фірмами, які забезпечують проходження студентами коледжу навчально-виробничої практики. Метою практики є здобуття під час навчання теоретичних, практичних фахових знань, умінь та досвіду для подальшого застосування в професійній діяльності.

Укладені договори про проходження студентами стажування у Німеччині з ФОП «Білоконь Сергій Юрійович», ТзОВ «Агро-практика», ТзОВ «Інста-АктЛда», ФОП Міллей.

Студенти ІII-IV курсів  під час навчання мають змогу пройти стажування (практику) на сучасних аграрних підприємствах Німеччини, Польщі.

Практика студентів за кордоном – одна з форм проведення практичної підготовки, що є обов’язковою компонентою освітньо-професійної програми підготовки фахівців для здобуття кваліфікаційного рівня і проводиться відповідно до навчальних планів напрямів підготовки фахівців, Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 8 квітня 1993 року № 93 та Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України за кордоном», затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2005 року № 26. Незважаючи на карантинні обмеження 26 студентів коледжу в 2021-2022 н.р. уже пройшли стажування за кордоном.

Метою такої практики є наступне:

сприяння інтеграції національної освіти до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та оволодіння практичним досвідом за фахом у сферах сільського, лісового, водного господарства, ландшафтної діяльності, благоустрою територій, переробної та харчової промисловості,  ландшафтних робіт ; забезпечення мобільності студентів;

оволодіння студентами інноваційними технологіями, прогресивними методами і формами організації праці, сучасною технікою та обладнанням тощо;

опрацювання міжнародних та європейських баз статистичних даних (FAO-стат, EURO-стат, WTO-стат, ICAR тощо) щодо стану та розвитку галузі сільського господарства та інших галузей відповідно до сфери проходження закордонної практики;

формування професійних компетентностей студента;

забезпечення високого рівня конкурентоспроможності майбутніх фахівців на національному та міжнародному ринках праці.

Закордонна практика має низку переваг, основними з яких є такі:

практичний досвід у провідних підприємствах розвинених країн світу;

підвищення конкурентоспроможності студента в Україні та на міжнародному ринку праці;

особисті контакти з успішними іноземними підприємцями;

покращення рівня володіння іноземною мовою;

подорожування, знайомство з культурою та ментальністю інших країн;

можливість започаткування власної справи в Україні.

Для проходження практик та стажування за кордоном передусім необхідне знання мов на відповідному рівні. Тому, на сьогодні значно зріс інтерес до вивчення іноземн6их мов, яке поліпшується на курсах іноземних мов, що діють при коледжі.

Студенти, які пройшли закордонне стажування (практику), працюють на  підприємствах, в наукових закладах України і успішно використовують досвід, отриманий за кордоном.

 

Нормативна база

 

Положення про організацію і проведення Всеукраїнських студентських олімпіад завантажити
Положення про Всеукраїнські конкурси кваліфікаційних і наукових робіт завантажити
Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів завантажити
Положення про наукове товариство студентів та молодих вчених «Пошук» завантажити