Наукова робота

Науково-дослідницька робота викладачів та студентів

          Науково-дослідницька діяльність колективу коледжу розглядається як складова частина навчального процесу, яка позитивно впливає на підвищення професійного рівня викладачів та якості підготовки студентів і спрямована на підвищення ефективності навчального процесу, поглибенню знань студентів, прищеплює навички самостійних досліджень.

          У 2019 році викладачі брали активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях у м. Переяслав-Хмельницький (викладач Грицуляк Г.М.), у м. Миколаїв (викладач Федорко Н.Б.), м. Львів (викладач Караванович Х.Б.).  На базі нашого коледжу пройшла конференція відділення бакалаврату до Дня науки.

          З метою залучення молодих науковців та студентів до наукової роботи у коледжі розроблено Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів та молодих вчених, Положення про студентське наукове товариство «Пошук», Положення про предметні гуртки, тематику пошукових та науково-дослідних робіт, зразки їх оформлення. Створена ініціативна наукова робоча група з метою інтенсифікації науково-пошукової роботи та міжнародних зв’язків. У структурі Наукового товариства студентів та молодих вчених, яким керує Караванович Х.Б., функціонують Рада молодих вчених та наукове студентське товариство.

          В умовах колекційно-дослідного поля проводяться досліди з вивчення інтенсивних технологій вирощування с/г культур, розробляються технологічні карти.

          Студенти випускних груп захищають проекти, дипломні роботи, аналізують виробничо-господарську діяльність підприємств, розробляють пропозиції щодо її покращення.

Звіт із наукової роботи викладачів Івано-Франківського коледжу ЛНАУ за І семестр 2020-2021 н.р.

Науково-дослідна робота студентів базується на роботі гуртків, клубів, секцій. У коледжі працюють:

          а) предметні гуртки:

                  -        математичний  - «Вектор» ;

                  -        історичний;

                  -        іноземної мови;

                  -        виразного читання «Живе слово»;

                  -        драматичний;

          б) організаційно-пошукові:

                  -        студентське самоврядування - «Лідер»;

                  -        вивчення побуту «Прикарпаття»;

          в) художньої творчості:

                  -        народний театр пісні «Мелос»;

                  -        вокальні (чоловічий і жіночий);

                  -        танцювальний;

          г) клуби професійного спрямування:

                  -        «Сільський господар»;

                  -        «Дизайнер»;

                  -        «Менеджер»;

                  -        «Еколог»;

                  -        «Технолог»

          д) клуби інтелектуального спрямування:

                  -        «Еврика»;

-        юридична консультація «Віртус»

          Студенти коледжу беруть активну участь у конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах, де щороку посідають призові місця.

          Студенти і викладачі коледжу беруть активну участь у проведенні наукових конференцій, зльотів іменних стипендіатів «Лідери АПК ХХІ століття», активні учасники міжвузівських та міжнародних конференцій. Традиційними стали проведення тижнів циклових комісій та тижні дисциплін.

          Хочу відзначити, що за останній період нам вдалося активізувати роботу серед студентів, залучивши їх до активного наукового пошуку, до розробки науково-пошукових проектів. Щорічно ми проводимо 4-5 науково-практичні конференції, семінари, «круглі столи», на які запрошуємо науковців ЛНАУ, інших навчальних закладів, керівників області, голів сільських і селищних рад, голів об’єднаних територіальних громад, виробників. Традиційно щороку, напередодні Дня захисту дітей, у коледжі проводимо зустріч-конференцію із представниками міської та обласної влади, народними депутатами України, на якій у довірливій обстановці студенти можуть задавати запитання, пропозиції, вирішувати злободенні проблеми. На базі навчального закладу у вересні 2019 року пройшла науково-практична конференція «Земельні ресурси Прикарпаття: проблеми охорони та раціонального використання»,в якій взяли участь науковці та студенти ЛНАУ. В рамках Всеукраїнського тижня права студентська науково-практична конференція «Актуальні питання права в сучасних умовах».

          Щороку у травні до Дня науки у коледжі проводимо Свято обдарованої молоді, випускаємо «Студентський науковий вісник», а в листопаді пройшов І етап Регіонального конкурсу «Кращий студент року»

          Вже 10 років на базі юридичного відділення працює студентська юридична консультація «Віртус», де студенти надають безкоштовні юридичні консультації жителям міста.

          Створенню позитивного ділового іміджу сприяють також публікації у періодичних та презентаційних виданнях, а також у коледжі налагоджено випуск газети «Вісник коледжу» та студентської газети «Аграрвардське життя». Інформація та фотоматеріали про студентське життя систематично подається на офіційний сайт Івано-франківського коледжу ЛНАУ.

         Студенти Івано-Франківського коледжу ЛНАУ є активними учасниками та лауреатами різноманітних наукових конкурсів, олімпіад. Ми гордимося студенткою 11-Ф групи Кириченко Вікторією, яка зайняла І місце у обласному етапі XХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, студенткою 11-Ю групи за зайняте І місце в Міжнародному мовно-літературному конкурсі Т.Г. Шевченка Тимчук Вікторію, Катрич Лесою, студенткою 1-М групи, за зайняте ІІ місце в олімпіаді з біології, Рибаком Олегом, студентом 11-Ф групи, який посів ІІ місце в обласному конкурсі читців.

          У травні 2019 року на Університетській  студентській олімпіаді з економічних дисциплін двоє наших студентів (Корольчук Ольга і Романишин Ірина) нагороджені дипломами, 7 студентів – нагороджені грамотами.

 

                                           Співпраця з стейкхолдерами

          Підготовка висококваліфікованих фахівців з кожної спеціальності передбачає доповнення набутих студентами теоретичних знань сучасною практикою. На кожному відділенні розроблена і запроваджена система практичної підготовки, співпраці з стейкхолдерами. Коледж активно співпрацює як в науково-дослідницькій роботі, так і в практичній підготовці студентів з багатьма органами державної влади та місцевого самоврядування, органами юстиції, банківськими установами, базами практик, фермери, підприємцями, кафедрами Львівського НАУ, Національного університету біоресурсів і природокористування, Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, Національного технічного університету нафти і газу, НУ «ОЮА», Тернопільського національного технічного університету ім.І. Пулюя. В рамках співпраці проводяться спільні конференції, зустрічі з науковцями і виробничниками. На базі підприємств проводяться майстер-класи, спільні заняття.

          Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету активно підтримує відносини з навчальними закладами інших держав. Міжнародна співпраця в коледжі координується Центром Міжнародної Академічної Мобільності (ЦМАМ), який здійснює планування, організацію та моніторинг міжнародних академічних зв’язків між ІФК ЛНАУ та зарубіжними вищими навчальними закладами, дослідницькими установами, організаціями, фондами й бізнесовими структурами.

Діяльність ЦМАМ відбувається за такими напрямками:

  1. Поглиблення співпраці з існуючими освітніми та бізнес-структурами.
  2. Здійснення відбору кандидатів для участі в програмах академічної мобільності.
  3. Супроводження програм академічного співробітництва, організація обміну фахівцями з іноземними вищими навчальними закладами і бізнес-структурами.
  1. Залучення іноземних викладачів, спеціалістів і студентів до участі в освітньому та науковому процесах коледжу, а також у культурно-масовій і спортивній роботі.
  2. Обмін науковою та методичною інформацією із закордонними партнерами.
  3. Надання науково-педагогічному персоналу та студентам консультативної і організаційної підтримки у плануванні й розвитку міжнародної співпраці.
  4. Забезпечення підрозділів коледжу інформаційними матеріалами щодо проведення міжнародних форумів, конференцій, семінарів, презентацій, виставок, оголошених конкурсів.
  5. Організація прийому офіційних іноземних делегацій.

Успішною є співпраця із закордонними колегами у межах Проєкту Європейського Союзу.

          Коледж разом із Школою сільськогосподарського навчального центру імені ІІ Чехословацької парашутної бригади в м. Новосельце (Польща) надали проєкт щодо культурної спадщини України та Європейського Союзу.

          Наші викладачі брали участь у навчальних тренінгах у м. Новосельце, у міжнародних спортивних змаганнях з волейболу, де серед представників навчальних закладів п’яти європейських країн наша команда завоювала призове місце.

          Наш навчальний заклад тісно співпрацює у галузі освіти і спорту з Університетом економіки в м. Бидгощ та Університетом економіки в м. Кельце (Польща).

          Також коледж співпрацює з різними фірмами, які забезпечують проходження студентами коледжу навчально-виробничої практики. Метою практики є здобуття під час навчання теоретичних, практичних фахових знань, умінь та досвіду для подальшого застосування в професійній діяльності.

          Укладені договори про проходження студентами стажування у Німеччині з ФОП «Білоконь Сергій Юрійович», ТзОВ «Агро-практика», ТзОВ «Інста-АктЛда», ФОП Міллей.

 

Нормативна база

 

Положення про організацію і проведення Всеукраїнських студентських олімпіад завантажити
Положення про Всеукраїнські конкурси кваліфікаційних і наукових робіт завантажити
Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів завантажити
Положення про наукове товариство студентів та молодих вчених «Пошук» завантажити