Наукова робота

Науково-дослідницька робота

викладачів та студентів коледжу

Науково-дослідницька діяльність колективу коледжу розглядається як складова частина навчального процесу, яка позитивно впливає на підвищення професійного рівня викладачів та якості підготовки студентів і спрямована на підвищення ефективності навчального процесу, поглибленню знань студентів, прищеплює навички самостійних досліджень.

У 2022 році викладачі брали активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, наукових заходах Львівського НУП, а також організовували та проводили конференції, майстер-класи та інші наукові заходи з залученням викладачів, студентів, стейкхолдерів, науковців на базі нашого коледжу, були слухачами і брали участь в різноманітних онлайн конференціях, вебінарах, семінарах, круглих столах.

Науково-дослідна робота студентів базується на роботі гуртків, клубів, секцій. У коледжі працюють:

а) предметні гуртки:

-        математичний  - «Вектор» ;

-        історичний;

-        іноземної мови;

-        виразного читання «Живе слово»;

-        драматичний;

б) організаційно-пошукові:

-        студентське самоврядування - «Лідер»;

-        вивчення побуту «Прикарпаття»;

в) художньої творчості:

-        народний театр пісні «Мелос»;

-        вокальні (чоловічий і жіночий);

-        танцювальний;

г) клуби професійного спрямування:

-        «Сільський господар»;

-        «Дизайнер»;

-        «Менеджер»;

-        «Еколог»;

-        «Технолог»

          д) клуби інтелектуального спрямування:

-        «Еврика»;

-        юридична консультація «Віртус»

Студенти коледжу беруть активну участь у конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах, де щороку посідають призові місця. Традиційними стали проведення тижнів циклових комісій та тижні дисциплін.

За останній період нам вдалося активізувати роботу серед студентів, залучивши їх до активного наукового пошуку, до розробки науково-пошукових проектів. Щорічно ми проводимо 6-7 науково-практичних конференцій, семінари, «круглі столи», на які запрошуємо науковців ЛНУП, інших навчальних закладів, керівників області, голів сільських і селищних рад, голів об’єднаних територіальних громад, виробників. Традиційно щороку, напередодні Дня захисту дітей, у коледжі проводимо зустріч-конференцію із представниками міської та обласної влади, на якій у довірливій обстановці студенти можуть задавати запитання, пропозиції, вирішувати злободенні проблеми.

На базі коледжу цікаво пройшли студентські науково-практичні конференції:

  • в рамках Всеукраїнського тижня права студентська науково-практична конференція «Права людини»;
  • на базі технологічного відділення: «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку садівництва у Івано-Франківській області», а також «Актуальні питання землеробства на сучасному етапі»;
  • у травні відбулось відбулося онлайн засідання студентського самоврядування « Формування позитивного бренду та іміджу закладу фахової передвищої освіти»;
  • щороку у травні до Дня науки у коледжі проводимо Свято обдарованої молоді, випускаємо «Студентський науковий вісник».

           Вже 10 років на базі юридичного відділення працює студентська юридична консультація «Віртус», де студенти надають безкоштовні юридичні консультації жителям міста.    

           Студенти ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП» є активними учасниками та лауреатами різноманітних наукових конкурсів, олімпіад, де займають призові місця. Так, у 2022 році наші студенти стали призерами:

  • обласний конкурс читців: І місце – Нанюк Валерія

(викл. Міщанин М.В.);

  • обласний конкурс «За нашу свободу» : І місце – Дземан Ольга

(викл. Трушик В.І.);

ІІІ місце – Громик Андріян (викл. Глеб О.В.);

  • Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика:

І місце – Заник Анастасія (викл. Міщанин М.В.);

  • Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка :

ІІ місце – Маланчук Анастасія (викл. Глеб О.В.);

  • Обласний конкурс «Юні господарі землі»:

ІІ місце – Сухобока Вікторія (викл. Фелик К.Я.)

 

Участь навчального закладу у міжнародних та всеукраїнських заходах

 

Назва виставки, форуму, конференції. наради, семінару Країна, місто, дата проведення Участь оn- line/off line

Кількість  доповідей та постерів на конференції від установ

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Актуальні питання використання та охорони земельних ресурсів” Львів,

08 квітня 2021

 

On-line

15 доповідей

Міжвузівська конференція, присвячена 165-річчю Львівсьокго НАУ та 120-річчю з дня присвоєння звання Академіїї Золочів,

2 червня, 2021

слухачі
USE AND PROTECTION OF LAND

RESOURCES: ACTUAL ISSUES

OF THE SCIENCE AND PRACTICE

Львів,

19 травня 2021

 

On-line

2 доповіді

II студентська конференція “Наука без меж” Івано-Франківськ

18 травня 2021

On-line

3 доповіді

Науково-практична студентська конференція “Екологічна складова у системі збалансованого природокористування”  

 

Івано-Франківськ

 

 

On-line

1 доповідь

IX інтернет-форум Geo-week Рівне

19 березня 2021

On-line

2 доповіді

Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією

«Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи»

20.05.2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України слухачі
Міжнародний студентський форум “Студентська молодь і науковий прогрес в АПК” Львів

6 жовтня 2021

2 доповіді
XII Міжнародний науково-практичний форум “Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій” Львів

6 жовтня 2021

1 доповідь
Міжнародний науково-педагогічний семінар у Вищій школі Агробізнесу. На тему: «Висококваліфікований випускник – основа перспективного розвитку агропромислового виробництва. 27.05.2021р.

м. Ломжі (Польща)

On-line участь викладачів
Міжнародна науково-практична конференція «Наука і практика» Харків,5 квітня,2021 р. On-line

1 доповідь

V-тий Всеукраїнський пленар з питань природничих наук, 1-2 липня 2021 р. Одеса: ОДЕКУ, 2021р. On-line

1 доповідь

VІІІ Міжнародний з’їзд

Екологів.

22-24 вересня 2021 р. м. Вінниця. On-line

1 доповідь

І.Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України». м. Київ, 15 березня 2021 року On-line

1 доповідь

Круглий стіл «Духовні виміри формування особистості в академічному просторі» м. Львів, 22 червня 2021 р. On-line

1 доповідь

 

Співпраця з стейкхолдерами

Підготовка висококваліфікованих фахівців з кожної спеціальності передбачає доповнення набутих студентами теоретичних знань сучасною практикою. На кожному відділенні розроблена і запроваджена система практичної підготовки, співпраці з стейкхолдерами. Коледж активно співпрацює як в науково-дослідницькій роботі, так і в практичній підготовці студентів з багатьма органами державної влади та місцевого самоврядування, органами юстиції, банківськими установами, підприємцями. На базі підприємств проводяться майстер-класи, відкриті заняття.

- здобувачі освіти та випускники програми

Врахування інтересів здобувачів освіти забезпечується реальною відповідністю освітніх програм вимогам ринку праці через реалізацію компетентностей з подальшим набуттям знань і навичок в межах ОП, які відповідають реальним вимогам до спеціалістів. Під час формування цілей та програмних результатів беруться до уваги такі інтереси здобувачів освіти, через проведення бесід з ними як здатність проявляти ініціативу, діяти відповідально та свідомо, продукувати нові ідеї; здатність і готовність до особистого розвитку, взаємодії, комунікації; роботи в команді та співробітництва, аргументування власної позиції тощо. Результати опитування відображають думку студента-стейкхолдера, як зацікавленої сторони в отримані якісної освіти. Переважна більшість студентів вважає, що цілі освітніх програм відповідають тенденціям розвитку спеціальності та ринку праці. Коментарі студентів засвідчують, що досягнення запланованих цілей ОП буде реалізовано при опануванні студентами навчального плану та досягненні програмних результатів навчання.

- роботодавці

Інтереси роботодавців враховуються на основі глибинного дослідження ринку праці, за допомогою якого визначені основні навики, якими повинен володіти фахівець. Також важливим моментом при формуванні й удосконаленні ОП є реальний фактор комунікації з роботодавцями, з якими укладено договори про співпрацю та практичну підготовку студентів, а саме: Філія «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт» МХП», Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Іституту сільського господарства Карпатського регіону НААНУ, Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака, Фермерське господарство «Нові сади», Фермерське господарство «Носаля Степана Ярославовича», Приватне фермерське господарство “Геліос”, Селянське (фермерське) господарство Марківа Степана Михайловича, ПРАТ ‘Зелене господарство”, Державне підприємство  «Івано-Франківський лісовий селекційно-насіннєвий центр», Національний природний парк «Гуцульщина», Природний заповідник «Горгани», Державне підприємство « Івано-Франківське лісове господарство», Карпатський національний природний парк, адвокатське об’єднання «Лекс Консалтинг», Головне управління пенсійного фонду м. Івано-Франківська, ГУНП в Івано-Франківській обл., ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат», Надвірнянський хлібокомбінат, ДП «Виробниче об’єднання «Карпати», ТзОВ «Епіцентр К», Приватне сільськогосподарське підприємство «Рідна земля», Івано-Франківська філія АТ КБ «ПриватБанк», страхова компанія «Уніка».

В отриманих відгуках роботодавців на освітні програми і рецензіях містяться аналіз змісту, спрямування і потреби ринку щодо сучасного випускника. В рецензіях роботодавців також присутні рекомендації і пропозиції щодо подальшого вдосконалення ОП, які будуть враховані у наступному навчальному році. На відкритих засіданнях циклових комісій, кафедр з участю роботодавців розглядалось  питання цілей та програмних результатів освітньої програми. Якщо анкетування здобувачів освіти щодо забезпечення якості освітньо-професійної діяльності проводилось, то анкетування роботодавців не проводилось, однак плануємо таке анкетування в майбутньому проводити і також продовжувати проводити із ними офіційні зустрічі.

- академічна спільнота.

Інтереси академічної спільноти як одного зі стейкхолдерів враховані у процесі впровадження і реалізації ОП, при виборі дисциплін та їхнього змісту, що забезпечуватимуть навчальний процес за ОП, на етапі розподілу дисциплін, який відповідатиме дослідницьким інтересам і практичному досвіду кожного викладача. Викладачами забезпечувалось використання новітніх методик і форм проведення лекцій і семінарських занять, залучення студентів та викладачів до реалізації наукової діяльності, проведення досліджень, написання наукових статей. Комплексний підхід до реалізації ОП дозволяє зробити висновок про врахування інтересів широкого кола стейкхолдерів, що реалізовано завдяки синергії між всіма структурними підрозділами коледжу. Також інтереси академічної спільноти враховані і забезпечені завдяки тісній комунікації між цикловими комісіями і кафедрами коледжу, структурними підрозділами і керівною ланкою коледжу через індивідуальну участь у педагогічних радах коледжу, засіданнях циклових комісій та кафедр, проведенні моніторингу якості освітньої програми, робочих програм навчальних дисциплін та силабусів. Важливу роль у цьому процесі відіграє науково-методична рада.

ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування» активно підтримує відносини з навчальними закладами інших держав. Міжнародна співпраця в коледжі координується відділом міжнародних зв’язків, який здійснює планування, організацію міжнародних академічних зв’язків між коледжем та зарубіжними закладами освіти, дослідницькими установами, організаціями, фондами й бізнесовими структурами.

Успішною є співпраця із закордонними колегами у межах Проєкту Європейського Союзу.

Коледж разом із Школою сільськогосподарського навчального центру імені ІІ Чехословацької парашутної бригади в м. Новосельце (Польща) надали проєкт щодо культурної спадщини України та Європейського Союзу.

Наші викладачі брали участь у навчальних тренінгах у м. Новосельце, у міжнародних спортивних змаганнях з волейболу, де серед представників навчальних закладів п’яти європейських країн наша команда завоювала призове місце.

Коледж тісно співпрацює у галузі освіти і спорту з Університетом економіки в м. Бидгощ та Університетом економіки в м. Кельце (Польща),а також з різними фірмами, які забезпечують проходження студентами коледжу навчально-виробничої практики. Метою практики є здобуття під час навчання теоретичних, практичних фахових знань, умінь та досвіду для подальшого застосування в професійній діяльності.

Укладені договори про проходження студентами стажування у Німеччині з ФОП «Білоконь Сергій Юрійович», ТзОВ «Агро-практика», ТзОВ «Інста-АктЛда», ФОП Міллей.

Студенти ІII-IV курсів  під час навчання мають змогу пройти стажування (практику) на сучасних аграрних підприємствах Німеччини, Польщі.

Практика студентів за кордоном – одна з форм проведення практичної підготовки, що є обов’язковою компонентою освітньо-професійної програми підготовки фахівців для здобуття кваліфікаційного рівня і проводиться відповідно до навчальних планів напрямів підготовки фахівців, Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 8 квітня 1993 року № 93 та Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України за кордоном», затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 15 червня 2005 року № 26. Незважаючи на карантинні обмеження 26 студентів коледжу в 2021-2022 н.р. уже пройшли стажування за кордоном.

Метою такої практики є наступне:

сприяння інтеграції національної освіти до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та оволодіння практичним досвідом за фахом у сферах сільського, лісового, водного господарства, ландшафтної діяльності, благоустрою територій, переробної та харчової промисловості,  ландшафтних робіт ; забезпечення мобільності студентів;

оволодіння студентами інноваційними технологіями, прогресивними методами і формами організації праці, сучасною технікою та обладнанням тощо;

опрацювання міжнародних та європейських баз статистичних даних (FAO-стат, EURO-стат, WTO-стат, ICAR тощо) щодо стану та розвитку галузі сільського господарства та інших галузей відповідно до сфери проходження закордонної практики;

формування професійних компетентностей студента;

забезпечення високого рівня конкурентоспроможності майбутніх фахівців на національному та міжнародному ринках праці.

Закордонна практика має низку переваг, основними з яких є такі:

практичний досвід у провідних підприємствах розвинених країн світу;

підвищення конкурентоспроможності студента в Україні та на міжнародному ринку праці;

особисті контакти з успішними іноземними підприємцями;

покращення рівня володіння іноземною мовою;

подорожування, знайомство з культурою та ментальністю інших країн;

можливість започаткування власної справи в Україні.

Для проходження практик та стажування за кордоном передусім необхідне знання мов на відповідному рівні. Тому, на сьогодні значно зріс інтерес до вивчення іноземн6их мов, яке поліпшується на курсах іноземних мов, що діють при коледжі.

Студенти, які пройшли закордонне стажування (практику), працюють на  підприємствах, в наукових закладах України і успішно використовують досвід, отриманий за кордоном.

 

Нормативна база

 

Положення про організацію і проведення Всеукраїнських студентських олімпіад завантажити
Положення про Всеукраїнські конкурси кваліфікаційних і наукових робіт завантажити
Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів завантажити
Положення про наукове товариство студентів та молодих вчених «Пошук» завантажити