Циклова комісія спеціальностей 201 «Агрономія» та 193 «Геодезія та землеустрій»

Загальна інформація

Адреса : 76492 м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11, кабінет 109

Тел.: 0973721888

Електронна пошта: : аtaman1977@ ukr.net

Голова циклової комісії:

Джус Галина Михайлівна – викладач вищої категорії


Склад циклової комісії

          Костюк Богдан Андрійович – кандидат сільськогосподарських наук.

Викладач дисциплін: «Технології закритого грунту», «Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва»

          Електронна пошта: agrarcol@ukr.net

 

          Вихованець Віктор Ярославович – кандидат сільськогосподарських наук.

Викладач дисциплін: «Технологія зберігання та переробка сільськогосподарської продукції», «Захист рослин».

          Електронна пошта: viktor8468@ukr.net

 

          Орловський Руслан Михайлович – кандидат сільськогосподарських наук.

Викладач дисциплін: «Агрохімія, система застосування добрив», «Біотехнології», «Рослинництво», «Основи наукових досліджень»

          Електронна пошта: ruslanorlovsky@ukr.net

 

          Джус Галина Михайлівна – викладач вищої категорії

Викладач дисциплін: «Технології в галузях тваринництва», «Основи тваринництва і бджільництва», «Основи ветеринарії та зоогігієни», «Біологія і екологія»

          Електронна пошта: аtaman1977@ ukr.net

 

          Бандурак Василь Миколайович – викладач вищої категорії

Викладач дисциплін: ПДР, «Будова та експлуатація автомобіля», «Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху»

          Електронна пошта:

 

          Ґедзь Олег Петрович – викладач вищої категорії

Викладач дисципліни: «Сільськогосподарські машини»

          Електронна пошта: gedzoleg2@gmail.com

 

          Василів Ольга Іванівна – викладач I категорії

Викладач дисциплін: Кормовиробництво, «Ботаніка», «Насінництво з основами селекції»

          Електронна пошта: olgavas55@ukr.net

 

          Фодчук Любов Ярославівна – викладач I категорії

Викладач дисциплін: «Основи с/г виробництва, «Ботаніка з основами фізіології рослин», «Фізіологія рослин»

          Електронна пошта: bondar3296@ukr.net

 

          Дольний Володимир Васильович – – викладач I категорії

Викладач дисциплін: «Безпека життєдіяльності» «Основи охорони праці»

          Електронна пошта:  volodydolnuy@gmail.com

 

          Бодак Ольга Богданівна – викладач I категорії

Викладач дисциплін:«Основи ґрунтознавства та геології; Топографічне і землевпорядне креслення», «Землеустрій населених пунктів», «Фотограмметрія»; «Земельний кадастр»

          Електронна пошта: olabohdaniwna@gmail.com

 

          Вагилевич Тетяна Вікторівна – викладач II категорії

Викладач дисциплін: «Основи геодезії», «Інженерна графіка в землеустрої», «Основи картографування», «Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система»

          Електронна пошта: tvagilevich@gmail.com

 

          Абрам’як Микола Васильович -– викладач II категорії

Викладач дисциплін: «Механізація робіт», «Охорона праці», «Охорона праці в галузі»

          Електронна пошта: аbramyakm@ ukr.net


Навчальна робота

План роботи циклової комісії

Графік проведення консультацій викладачами комісії

Графік проведення відкритих занять

Графік взаємовідвідування занять


Про циклову комісію

Творче кредо:

"Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні

й майстерному застосуванні в житті всього того, що знаєш".

(Фрідріх Дістервег)

 

          Циклова комісія профілюючих дисциплін зі спеціальностей 201 «Агрономія» та 193 «Геодезія та землеустрій» – навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу у напрямку професіональної підготовки студентів, інформаційного забезпечення навчального процесу; впровадження інноваційних методів навчання; затвердження планів проведення конференцій та виставок; проведення внутрішнього навчального контролю, тощо.

          Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом.

          Методична проблема циклової комісії:

                  «Впровадження особистісно-орієнтованих і предметно-орієнтованих технологій навчання та інноваційних форм організації освітнього процесу, спрямованих на підвищення якості знань студентів»

          Функціональна діяльність циклової спрямована на вдосконалення методики різноманітних форм контролю знань та вмінь як одного з найважливіших елементів навчального процесу; вдосконалення методики самостійної роботи студентів як фактора, що забезпечує високий рівень підготовленості майбутнього фахівця; формування мотивації професійних компетенцій при викладанні дисциплін професійної підготовки; активній роботі кабінетів навчальних дисциплін; здійснення педагогічної діяльності з підготовки молодших бакалаврів відповідно до стандартів вищої освіти в умовах інноваційного освітнього простору; а саме вдосконалення роботи на платформах дистанційного навчання Classroom, Moodle, відеокронференції Googlе Meet, Zoom; формування практичної спрямованості та професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців; створення сайтів викладачів, що містять навчально-методичні комплекси з дисциплін агрономічного циклу; створення електронних підручників.

          Основними завданнями циклової комісії є підвищення якості знань студентів, впровадження орієнтованого навчання, організації якісного процесу навчання як засобу професійної компетентності в умовах міжнародного співробітництва; активізація роботи з обдарованою молоддю шляхом залучення її до дослідницьких пошуків, підвищення практичного рівня, участь у конкурсах, олімпіадах, збереження традицій, любові до рідної мови, до своєї країни.