Відділення бакалаврату

 

Відділення бакалаврату ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування» створене у 2018 році.

На відділенні здійснюється підготовка фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» з таких спеціальностей:

206 Садово-паркове господарство (освітня кваліфікація: бакалавр з садово-паркового господарства)

Об’єктами професiйної діяльності бакалаврiв в галузi 20 «Аграрні науки та продовольство», спецiальностi 206 Садово-паркове господарство є технологічні процеси вирощування декоративних рослин, їх проектування¸ створення та експлуатація об’єктів садово-паркового господарства, ландшафтний дизайн середовища.

 201 Агрономія (освітня кваліфікація: бакалавр з агрономії)

Об’єктами професiйної діяльності бакалаврiв в галузi 20 «Аграрні науки та продовольство», спецiальностi 201 Агрономія є сільськогосподарські культури та їх сорти (гібриди), селекційний процес, агроландшафти, природні кормові угіддя, ґрунт та збереження і підвищення його родючості, добрива, шкідливі організми і засоби захисту від них, технології виробництва, зберігання та первинної обробки продукції рослинництва.

 Навчально-виховну роботу на відділенні проводить висококваліфікований педагогічний колектив з 39 викладачів, серед яких -  19 кандидатів наук та 2 доктора наук.

Для якісного навчання студентів на відділенні створені всі передбачені навчальним планом лабораторії і кабінети. Заняття проводяться у сучасних спеціалізованих навчальних аудиторіях і лабораторіях.

Підготовка висококваліфікованих фахівців з кожної спеціальності передбачає доповнення набутих ними теоретичних знань сучасною практикою завдяки розробленій та запровадженій на відділенні системі практичної підготовки студентів, яка  складається з виробничої і навчальної практики і дозволяє не лише закріпити теоретичні знання фахівців, а й набути необхідні для професійного зростання навички прийняття самостійних управлінських рішень. 

Практичні заняття на виробництві дають майбутнім спеціалістам чималий досвід та належні навички роботи, формують у них серйозність і відповідальність, що сприяє становленню їх як фахівців. Здобуті теоретичні і практичні знання студенти закріплюють у провідних господарствах Івано-Франківської області та України.

 

З повагою,

завідувачка відділенням, кандидат економічних наук Кухній Леся Степанівна.