Антикорупційна діяльність

Нормативна база:

ПОРЯДОК роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції під час вступної кампанії 2024 року

Лист МОН 1-9-207 від 13.04.2017.pdf

Антикорупційна програма коледжу

План заходів

Антикорупційне законодавство

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЙНЕ АБО ПОВ’ЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування забезпечує прийом та розгляд повідомлень від осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Будь-яка особа за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, має право повідомити про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» в Івано-Франківському фаховому коледжі Львівського національного університету природокористування. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави відповідно до чинного законодавства.

Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Всі повідомлення розглядаються уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції згідно з вимогами законодавства.

Повідомити про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення будь-яким зручним для вас способом:

Електронна пошта: igor.pavlovich1@gmail.com

Телефон: +38(097) 741-08-58

Електронна форма звернення

Скринька для звернень про корупційне правопорушення розміщена в холі навчального корпусу

Анонімні звернення розглядатимуться уповноваженим з питань запобігання корупції відповідно до вимог ст.53 Закону України «Про запобігання корупції»

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Преамбула

          Цією Антикорупційною програмою Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування (далі - Коледж) проголошує, що його працівники, посадові особи, директор у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).

І. Загальні положення

          1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Коледжу.

        2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

          3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.

          4. Антикорупційну програму затверджено наказом директора Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету після її обговорення з працівниками і посадовими особами.

          5. Текст Антикорупційної програми перебуває упостійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб Коледжу, а також для її ділових партнерів http://lnau.lviv.ua/lnau/-

ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

          1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками Коледжу, включаючи посадових осіб усіх рівнів, ректора, а також для усіх суб’єктів господарської діяльності (відокремлених структурних підрозділів), над якими вона здійснює контроль.

          2. Антикорупційна програма також застосовується  Коледж у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

          3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

                 1) Міністерство освіти і науки України (далі МОН);

                 2) директор коледжу (далі - директор);

                 3) посадова особа Коледжу, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;

                 4) посадові особи Коледжу всіх рівнів та інші працівники (далі - працівники).

ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності Коледжу

1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності Коледжу

          1. Коледж забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

          2. Антикорупційні заходи включають:

                1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Коледжу;

                2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Коледжу.

                3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Коледжу є-:

                          1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

                          2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;

                          3) положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми;

                          4) критерії обрання ділових партнерів Коледжу;

                          5) обмеження щодо підтримки  Коледжу політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

                          6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

                          7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

                          8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

                          9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;

                          10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

                          11) обмеження щодо подарунків;

                          12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми. ...Читати повністю