Терміни вступної кампанії

Реєстрація заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма здобуття освіти
вступники на основі базової середньої освіти
Перша сесія (основна конкурсна пропозиція) Друга сесія (небюджетна конкурсна пропозиція)
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 23 червня – 30 листопада 2023 року 23 червня – 30 листопада 2023 року
Початок реєстрації заяв та документів 30 червня 2023 року 01 серпня 2023 року
Закінчення реєстрації заяв та документів 18:00 год 13 липня 2023 року 18:00 год 27 серпня 2023 року
Строки проведення коледжем співбесід 14 липня – 22 липня 2023 року  
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця держаного замовлення не пізніше 12:00 год 26 липня 2023 року за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 серпня 2023 року
Строки виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення – до 12:00 год 29 липня 2023 року за кошти фізичних або юридичних осіб – до 12:00 год 31 серпня 2023 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 18:00 год 31 липня 2023 року;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 03 серпня 2023 року (додаткове зарахування  не пізніше 31 серпня)

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 31 серпня 2023 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у межах цих Правил не пізніше 08 серпня 2023 року -

 

Реєстрація заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, будь-якого ступеня вищої освіти та вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю на денну та заочну форми здобуття освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна та заочна форми здобуття освіти

вступники на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, будь-якого ступеня вищої освіти

основна конкурсна пропозиція, небюджетна конкурсна пропозиція
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  03 липня – 30 листопада 2023 року
Початок реєстрації  заяв та документів 10 липня 2023 року
Закінчення реєстрації  заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди 18:00 год

31 липня 2023 року

Закінчення реєстрації  заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі результатів національного мультипредметного тесту (зовнішнього незалежного оцінювання) 18:00 год

09 серпня 2023 року

Строки проведення коледжем співбесід 01 серпня – 09 серпня 2023 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця держаного замовлення не пізніше 12:00 год 11 серпня 2023 року

 

Строки виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення – до 12:00 год 18 серпня 2023 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12:00 год 19 серпня 2023 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12:00 год 31 вересня 2023 року (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 листопада)

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у межах цих Правил не пізніше 31 серпня 2023 року

    

Реєстрація заяв і документів, вступні іспити, що проводить коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, будь-якого ступеня вищої освіти та вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю на денну та заочну форми здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб  проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна та заочна форми здобуття освіти

Вступники на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, будь-якого ступеня вищої освіти та вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю

Друга сесія

(небюджетна конкурсна пропозиція)

Третя сесія

(небюджетна конкурсна пропозиція)

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 03 липня – 30 листопада 2023 року 03 липня – 30 листопада 2023 року
Початок реєстрації  заяв та документів 17 серпня 2023 року 17 жовтня 2023 року
Закінчення реєстрації заяв та документів 18:00 год 15 вересня 2023 року 18:00 год

15 листопада 2023 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування не пізніше 12:00 год 16 вересня 2023 року не пізніше 12:00 години 16 листопада 2023 року
Строки виконання вимог до зарахування до 18:00 години 18 вересня 2023 року до 18:00 год 18 листопада 2023 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 20 вересня 2023 року за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 20 листопада 2023 року