Терміни вступної кампанії

Реєстрація заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма здобуття освіти
вступники на основі базової середньої освіти
Перша сесія (основна конкурсна пропозиція) Друга сесія (небюджетна конкурсна пропозиція)
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 25 червня – 31 жовтня 2024 року 25 червня – 31 жовтня 2024 року
Початок реєстрації заяв та документів 01 липня 2024 року 19 серпня 2024 року
Закінчення реєстрації заяв та документів 18:00 год 13 липня 2024 року 18:00 год 17 вересня 2024 року
Строки проведення коледжем співбесід 14 липня – 22 липня 2024 року  
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця держаного замовлення не раніше 14:00 год 22 липня та не пізніше 12:00 год 24 липня 2024 року за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12:00 год 18 вересня 2024 року
Строки виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення – до 12:00 год 27 липня 2024 року за кошти фізичних або юридичних осіб – до 18:00 год 19 вересня 2024 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 18:00 год 31 липня 2024 року;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 03 серпня 2024 року (додаткове зарахування  не пізніше 31 серпня)

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 20 вересня 2024 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у межах цих Правил не пізніше 08 серпня 2024 року -

 

Реєстрація заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, будь-якого ступеня вищої освіти та вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю на денну та заочну форми здобуття освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна та заочна форми здобуття освіти
вступники на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, будь-якого ступеня вищої освіти
основна конкурсна пропозиція, небюджетна конкурсна пропозиція
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  01 липня – 31 жовтня 2024 року
Початок реєстрації  заяв та документів 05 липня 2024 року
Закінчення реєстрації  заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди 18:00 год

22 липня 2024 року

Закінчення реєстрації  заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі результатів національного мультипредметного тесту (зовнішнього незалежного оцінювання) 18:00 год

02 серпня 2024 року

Строки проведення коледжем співбесід 23 липня – 01 серпня 2024 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця держаного замовлення не пізніше 12:00 год 07 серпня 2024 року

 

Строки виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення – до 12:00 год 12 серпня 2024 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12:00 год 14 серпня 2024 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12:00 год 30 серпня 2024 року (додатковий набір – не пізніше 31 жовтня)

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у межах цих Правил не пізніше 26 серпня 2024 року

 

Реєстрація заяв і документів, вступні іспити, що проводить коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, будь-якого ступеня вищої освіти та вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю на денну та заочну форми здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб  проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна та заочна форми здобуття освіти
Вступники на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, будь-якого ступеня вищої освіти та вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю
Друга сесія

(небюджетна конкурсна пропозиція)

Третя сесія

(небюджетна конкурсна пропозиція)

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня – 31 жовтня 2024 року 01 липня – 31 жовтня 2024 року
Початок реєстрації  заяв та документів 19 серпня 2024 року 01 жовтня 2024 року
Закінчення реєстрації заяв та документів 18:00 год 17 вересня 2024 року 18:00 год

28 жовтня 2024 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування не пізніше 12:00 год 18 вересня 2024року не пізніше 12:00 години 29 жовтня 2024 року
Строки виконання вимог до зарахування до 18:00 години 19 вересня 2024 року до 18:00 год 30 жовтня 2024 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 20 вересня 2024 року за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 31 жовтня 2024 року