Терміни вступної кампанії

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма здобуття освіти
вступники на основі базової середньої освіти
Перша сесія (основна конкурсна пропозиція) Друга сесія (небюджетна конкурсна пропозиція)
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 23 червня – 31 серпня 2022 року 23 червня – 31 серпня 2022 року
Початок прийому заяв та документів 30 червня 2022 року 01 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів 18:00 год 13 липня 2022 року 18:00 год 27 серпня 2022 року
Строки проведення коледжем індивідуальних усних співбесід 14 липня – 21 липня 2022 року 28 серпня – 29 серпня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця держаного замовлення не пізніше 12:00 год 26 липня 2022 року не пізніше 12:00 год 30 серпня 2022 року
Строки виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення – до 12:00 год 28 липня 2022 року за кошти фізичних або юридичних осіб – до 12:00 год 31 серпня 2022 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 18:00 год 30 липня 2022 року;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 03 серпня 2022 року (додаткове зарахування  не пізніше 31 серпня)

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 31 серпня 2022 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у межах цих Правил не пізніше 08 серпня 2022 року -

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти на денну форму здобуття освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма здобуття освіти
вступники на основі повної загальної середньої освіти
основна конкурсна пропозиція
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  01 липня – 31 жовтня 2022 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2022року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди 18:00 год

05 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікату національного мультипредметного тесту 18:00 год

31 серпня 2022 року

Строки проведення коледжем індивідуальних усних співбесід 08 серпня – 16 серпня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця держаного замовлення не пізніше 12:00 год 01 вересня 2022 року

 

Строки виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення – до 12:00 год 06 вересня 2022 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12:00 год 08 вересня 2022 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12:00 год 16 вересня 2022 року (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 листопада)

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у межах цих Правил не пізніше 26 вересня 2022 року

    

Прийом заяв і документів, вступні іспити, що проводить коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, будь-якого ступеня вищої освіти та вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю на денну форму здобуття освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма здобуття освіти
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, будь-якого ступеня вищої освіти та вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю
Початок прийому заяв та документів 01 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити співбесіду, складати вступні іспити 18:00 год

30 серпня 2022 року

Строки проведення коледжем індивідуальних усних співбесід 31 серпня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця держаного замовлення не пізніше 12:00 год 01 вересня 2022 року
Строки виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення – до 12:00 год 14 серпня 2022 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12:00 год 08 вересня 2022 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12:00 год 16 вересня 2022 року (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 листопада)

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у межах цих Правил не пізніше 26 вересня 2022 року