Механізми підтримки здобувачів освіти

 Одним із базових принципів освітньої діяльності є забезпечення безпечності освітнього середовища та студентоцентрований підхід, який включає:

  • освітню та інформаційну підтримку;
  • соціальну підтримку;
  • консультативну підтримку.

Освітня та інформаційна підтримка освіти:

  • створення матеріально-технічного та навчального-методичного забезпечення;
  • участь студентів у програмах академічної мобільності;
  • здійснення Радою студентського самоврядування моніторингу якості освіти;
  • «Студентський порадник» для здобувачів освіти з метою інформаційної підтримки;
  • забезпечення фізичними ресурсами, що сприяють навчанню студентів (бібліотека, доступ до мережі wi-fi, комунікації через веб-сайти, особисті сторінки викладачів).

Соціальна підтримка:

Соціальний захист здобувачів освіти здійснюється через роботу соціальної служби, студентського профкому, комісії з урегулювання конфліктних ситуацій, комісій з розгляду випадків булінгу, ради студентського самоврядування.

Консультативна підтримка:

Для студентів працює комісія з моніторингу освітньої діяльності та якості освіти, психологічна служба, комісія з етики та академічної доброчесності, скринька довіри.

 

 

Нормативні документи

Положення про реагування на випадки булінгу (цькування) завантажити
Кодекс честі студента завантажити
Положення  щодо врегулювання конфліктних ситуацій завантажити
Заходи щодо покращення сприятливого освітнього середовища завантажити
Заходи щодо запобігання насильства над студентами завантажити
Положення про психологічну службу завантажити
Методичні рекомендації завантажити