Конференції

Науково-практична студентська онлайн-конференція

           18 травня 2021 року в Івано-Франківському коледжі ЛНАУ з нагоди Дня Науки відбулася чергова Науково-практична студентська онлайн-конференція  на тему: «Актуальні проблеми розвитку науки в ХХІ столітті».

           Учасниками конференції  стали студенти освітнього ступеня бакалавр першого та другого курсів, спеціальностей «Агрономія», «Агроінженерія», «Садово-паркове господарство», «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Право». Студенти виступили з доповідями та презинтаціями підготовленими під керівництвом викладачів відповідних кафедр. До участі у конференції були запрошені адміністрація коледжу, викладачі та студенти. Зі вступним словом до присутніх виступила організатор заходу, завідувачка кафедри Менеджменту Кухній Леся Степанівна. Активну участь в обговоренні актуальних питань конференції взяв доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач зафедрою обліку і аудиту Прикарпатського Національного Університету ім. В.Стефаника Баланюк Іван Федорович.

Міжнародна науково-практична конференція

          19 травня 2021 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція, яку організував Землевпорядний факультет ЛНАУ з нагоди 165 річчя навчального закладу. На конференції були присутні провідні фахівці в галузі земельних відносин з таких країн як Литви, Латвії , Азербайджану, Польщі, Білорусії , Молдови та України. Доповідачами також стали провідні викладачі спеціальності «Геодезія та землеустрій» Івано-Франківського коледжу ЛНАУ - Бодак Ольга Богданівна з презентацією на тему: «Експертна грошова оцінка землі з врахуванням тенденцій розвитку міської території» та Вагилевич Тетяна Вікторівна з доповіддю на тему: «Охорона земель лісового фонду». За результатами конференції буде видано збірник тез доповідей, а учасникам вручені сертифікати про участь у заході.


Садівництво в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку

          23 червня 2021 року в Івано-Франківському коледжі ЛНАУ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Садівництво в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку».

          Конференція розпочалася зі вступного слова-привітання директора коледжу, заслуженого працівника сільського господарства України, кандидата с.-г. наук Костюка Богдана Андрійовича, який наголосив на важливості проведення такого наукового заходу та побажав усім плідної праці.

          В роботі конференції взяли участь провідні науковці, професори,  доценти, викладачі, студенти. Учасники конференції обмінялися досвідом та науковими здобутками в галузі садівництва.


АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

          08.04.2021 р.відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ"на базі Землевпорядоного факультету ЛНАУ. В загальному участь в конференції взяло 15 студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій», науковими керівниками яких були виклалачі профілюючих дисциплін - Бодак Ольга Богданівна, Вагилевич Тетяна Вікторівна. З доповіддю та презентацією виступили : Василів Олександр "ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ В КАДАСТРІ" - науковий керівник Вагилевич Тетяна Вікторівна, Богак Любов "РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" - науковий керівник Бодак Ольга Богданівна,Рибалко Анастасія "ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ПО ПРИНЦИПУ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНОСТІ" - науковий керівник Бодак Ольга Богданівна, Федоришин Аліна "ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА" - науковий керівник Вагилевич Тетяна Вікторівна, Холівчук Богдана "ПРОЄКТ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ" - науковий керівник Вагилевич Тетяна Вікторіна

 


Актуальні проблеми розвитку науки в ХХІ столітті

          З нагоди дня Науки в Івано-Франківському коледжі Львівського національного аграрного університету  22 травня 2019 року відбулася науково-практична конференція на тему «Актуальні проблеми розвитку науки в ХХІ столітті».

 

          Ця конференція була організована для висвітлення результатів науко-дослідної роботи, проведеної викладачами  і студентами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Учасниками конференції стали студенти, викладачі та молоді вчені, які виголосили доповіді, що стосувалися розв’язання проблем в галузях права, економіки, агрономії та садово-паркового господарства. Зі вступним словом до присутніх звернувся директор коледжу, заслужений працівник сільського господарства України, кандидат сільськогосподарських наук  - Костюк Богдан Андрійович, а також з привітаннями й доповіддю виступив запрошений гість доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедрою обліку і аудит Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.


Землеробство – продовольча, економічна та екологічна безпека України

          2 – 3 жовтня 2018 року на базі Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету   відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар  «Землеробство – продовольча, економічна та екологічна безпека України». Організаторами семінару виступили філія «Перспектив» ПрАТ «Зернопродкут МХП», Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету та НМЦ «Агроосвіта».

          Головна мета семінару – об’єднання спільних зусиль освіти, науки та бізнесу в аграрному секторі економіки, насамперед – підготовка висококваліфікованих кадрів для вітчизняних сільгосптоваровиробників

          В роботі семінару взяли участь науковці, сільгосптоваровиробники, начальники  районних управлінь агропромислового розвитку Івано-Франківської області, завідувачі агрономічних відділень та викладачі вищих навчальних закладів 1-2  рівнів акредитації Івано-Франківської, Львівської, ТернопільськоЇ, Чернівецької, Хмельницької, Житьомирської, Волинської, Київської, Полтавської областей, студенти.

          Відкриваючи теоретичну частину заходу, у своєму  вітальному слові директор Івано-Франківського коледжу Львівського НАУ заслужений працівник сільського господарства, кандидат сільськогосподарських наук Костюк Богдан Андрійович зазначив, що сьогодні гонитва за прибутком призвела до порушення сівозмін, екологічної рівноваги, до деградації сільськогосподарських земель, тому проведення таких заходів тільки сприятимуть вирішенню даних проблем і  розвитку аграрної галузі в Україні.

          З привітанням до учасників семінару звернулися керівник апарату  Івано-Франківської ОДА Маланій  Роман Григорович та директор філії «Перспектив» ПрАТ «Зернопродукт МХП» Потомський Павло Григорович.

          Продовжили семінар актуальні і захоплюючі доповіді науковців. Зокрема доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування України  Семен Петрович Танчик виступив з доповіддю «Екологічні проблеми землеробства та шляхи їх вирішення за сталого розвитку аграрного виробництва», доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри агрохімії  та ґрунтознавства Прикарпатського національного  університету імені В.Стефаника  Мирослав Дмитрович Волощук представив доповідь «Деградація ґрунтів та методи відновлення їх родючості», в.о. професора,  кандидат сільськогосподарських наук,  завідувач кафедри генетики, селекції та захисту рослин Львівського національного аграрного університету Петро Данилович Завірюха – «Хворобостійкі сорти – основа екобезпечного картоплярста»

          Директор відокремленого підрозділу НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» Володимир Степанович Глова та директор фірми «Захід Агро МХП» Львівської області Вадим Олексійович Льошенко у своїх виступах відзначили, що на сьогодні ринок праці висуває нові вимоги, тому існує потреба в універсальних фахівцях. Підготовка таких конкурентоспроможних фахівців можлива при зміні традиційної системи навчання на більш перспективну дуальну. Саме шлях, коли в підготовці фахівців беруть участь і навчальний заклад, і підприємство, може стати тим поштовхом, що необхідний нашій освіті для підвищення її якості  і відповідності стандартам та запитам ринку праці. Дуальна освіта дає плюси одним та іншим: підприємства отримають кваліфіковані кадри, студенти – роботу.

          З проблемами і перспективами спеціальності «Агрономія» учасників семінару у своєму виступі ознайомила методист НМЦ «Агроосвіта» Наталія Євгенівна Деркач.

          У стінах коледжу підприємства МХП презентували керівник та менеджер Львівської регіональної служби персоналом відповідно Олена Бондарь та Наталія Яковчук.

          Практична частина семінару пройшла на базі філії «Перспектив». Його учасники мали змогу ознайомитися з матеріально-технічною базою, сучасною технікою, технологіями обробітку ґрунту, збирання, сушіння та зберігання сільськогосподарської продукції.

          У практичній  частині семінару взяли участь 50 студентів Івано-Франківського коледжу Львівського НАУ та Заліщицького аграрного коледжу ВП НУБіП України. Майбутні спеціалісти були особливо вражені сучасною сільськогосподарською технікою.


Особливості організації і розвитку власної справи в Україні

           30 травня 2018 року в Івано-Франківському коледжі Львівського національного аграрного університету відбулася конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Особливості організації і розвитку власної справи в Україні».

           Зі вступним словом до присутніх звернувся директор коледжу Костюк Богдан Андрійович - заслужений працівник сільського господарства України, кандидат сільськогосподарських наук, а також Довбенко Михайло Володимирович - народний депутат України VIII скликання, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, доктор економічних наук, академік Академії наук вищої школи України.

Cеред запрошених на конференцію були:

          Баланюк Іван Федорович - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, зав.кафедрою обліку і аудиту Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника

          Білан Леся Мирославівна – керівник напрямку по просуванню послуг бюджетних організацій Приватбанку.

          Білий Михайло Мирославович – к.е.н., доцент кафедри фінансів  Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника

          Білецька Ірина Мирославівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту ТНЕУ, академік Академії економічних наук за спеціальністю «Міжнародна економіка».

          Від імені ректора Львівського національного аграрного університету з привітальним словом виступила Брик Галина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, заступник декана економічного факультету Львівського НАУ.

          Студенти навчальних закладів І-ІV р.а. представили свої доповіді на тему конференції, які буди досить змістовними та цікавими.

Організатори даного заходу ставили за мету вивчити та удосконалити особливості розвитку та організації власної справи на Україні.

Проведення конференції сприяло популяризації даного питання, організації діалогу та фахової дискусії серед фахівців власної справи.