Право

          Юрист – це одна з найбільш поширених, необхідних і високооплачуваних професій у цивілізованому суспільстві. Кожному потрібен свій юрист, як і свій лікар.

          Сфера діяльності фахівця з права пов’язана зі здійсненням юридично значущих дій, аналітичною та практичною роботою у сфері застосування національного та міжнародного права. Для цього необхідні глибокі знання системи права, майстерне вміння користуватися новим арсеналом юридичних засобів при розборі будь-якої справи, відповідний рівень професійної культури. 

          Випускники спеціальності Право готуються до таких видів діяльності: послуги, що надають фізичним та юридичним особам у сфері права; нотаріальної діяльності (діяльність помічників нотаріусів); слідчої діяльності й забезпечення безпеки (розслідування і дізнання); державного управління; юстиції; діяльності судів; діяльності системи з виконання покарань; охорони й забезпечення громадського порядку й безпеки; управління і нагляду в сфері оподаткування; обов’язкового соціального страхування; діяльності органів прокуратури.

          Обравши спеціальність «Право», ви отримаєте: ґрунтовні знання з усіх галузей матеріального права і юридичного процесу; практичну підготовку щодо виконання функцій юридичного представництва й захисту; досвід роботи з комп’ютерними базами даних; досвід і практику роботи з документами юридичного характеру; можливість подальшого розвитку та вдосконалення фахової підготовки.

          Термін навчання 

На базі 9 класів - 3 роки 10 місяців, на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців

          Додаткові документи про освіту

Випускники додатково отримують робітничу професію - секретар керівника 

Ознайомитись детальніше про умови вступу

Ознайомитись детальніше з освітньою програмою