Система забезпечення якості освіти

Нормативні документи

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти завантажити
Положення про організацію контролю якості освітнього процесу та підготовки фахівців завантажити
Положення про Комісію з моніторингу освітньої діяльності та якості освіти завантажити
План роботи Комісії з моніторингу освітньої діяльності та якості освіти Івано-Франківського фахового коледжу ЛНУП на 2023-2024 н.р. завантажити
Функції Комісії з моніторингу освітньої діяльності та якості освіти завантажити
  Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної (кваліфікаційної)  комісії завантажити
  Положення про оцінювання залишкових знань студентів з навчальних дисциплін у формі комплексних контрольних робіт завантажити
  Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів завантажити

 

          Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII складовими системи забезпечення якості освіти є:

 • система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);
 • система зовнішнього забезпечення якості освіти;
 • система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

          Згідно з частиною 3 цієї статті система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:

 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)


Анкетування викладачів

                  Виходячи з необхідності швидкого адекватного реагування на ситуацію, що пов’язана з запровадженням загальнонаціонального карантину щодо поширення вірусу COVID-19, в коледжі проведено онлайн опитування викладачів(наказ №148 від 31.08.21).

Проведення онлайн опитування мало на меті реалізацію таких завдань:

                  - зібрати дані щодо ставлення та потреб викладачів у здійсненні дистанційного навчання й підвищенні фахового рівня під час запровадження карантину;

                  - визначити потреби у підвищенні професійного рівня педагогів щодо використання цифрових засобів навчання та ІКТ для здійснення дистанційного навчання.

          В опитуванні прийняло участь 55 осіб.

Результати онлайн опитування викладачів Івано-Франківського фахового коледжу ЛНУП за темою «Організація дистанційного навчання в умовах карантину»


Анкетування студентів

Анкетування дозволяє оперативно отримувати оцінки та пропозиції щодо освітніх послуг від їх безпосередніх споживачів.

З метою вивчення рівня задоволеності студентів бакалаврату освітнім процесом в Івано-Франківському фаховому коледжі ЛНУП було проведено анкетування за такими напрямами: вивчення мотивації студента при  виборі дисциплін вибіркового блоку, вивчення оптимального рівня навантаження на студента, навчання та викладання за освітньою програмою, опитування здобувачів  вищої освіти щодо якості викладання в ІФФК ЛНУП та інше.

Результати анкетування


Моніторинг

серед викладачів та студентів коледжу щодо їх готовності впровадження дистанційного режиму роботи на випадок погіршення безпекової ситуації в регіоні під час воєнного стану

Результати моніторингу


Анкетування викладачів 

Анкетування викладачів є невід’ємною складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти у ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП».

Опитування «Про, що [не] мовчать викладачі в умовах невизначеності» проводилося в лютому 2023 року після року від початку повномасштабного вторгнення російського агресора.

Метою опитування є отримання об’єктивної інформації щодо допомоги протидії тривозі викладачами коледжу, підтримки з боку коледжу, чи вистачає ресурсності на наукову роботу, підтримку навчального закладу під час війни, перспективи української освіти.

Результати опитувань


Результати анкетувань студентів коледжу

Відповідно до наказу директора коледжу №122 від 28 серпня 2023р., комісією  з моніторингу освітньої діяльності та якості освіти в І семестрі 2023-2024 н.р. проведено анкетування здобувачів освіти. Пропонуємо до уваги звіт про результати проведеного анкетування.

Звіт про анкетування

Презентація