Захист дипломних проєктів

26-27 січня 2021 року відбувся захист дипломних робіт студентами спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Студенти спроектували свої пропозиції щодо озеленення та благоустрою реальних територій з влаштуванням різних видів садово-паркових об’єктів.

Кваліфікаційна робота складалася з пояснювальної записки та графічного матеріалу, що включав карти, плани, рисунки, тощо. Ілюстративний матеріал представлений на одному листі креслярського паперу формату А1, який і являється візитною карткою фахівця садово-паркового господарства. Кожна тема є актуальною на даний час, оскільки сприяє підвищенню естетичних та екологічно-рекреаційних перспектив та заспокоєнню внутрішнього стану людини, особливо у поєднанні з малими архітектурними формами. Керівниками дипломного проектування були Трушик В.І. та Мацюк Л.Р. Усі студенти добре впоралися з поставленими завданнями та заслуговують на присвоєння їм освітньо-кваліфікаційного рівня - «фахівець садово-паркового господарства».