Викладання фізико-математичних дисциплін з використанням цифрових інструментів

Викладач Бойчук М.Т. з огляду на сучасні виклики, такі як необхідність дистанційного навчання через пандемію або міграцію, взяла участь у  науково-педагогічному стажуванні «Викладання фізико-математичних дисциплін з використанням цифрових інструментів»   (1.04-12.05.2024), де представила роботу, метою якої була демонстрація потенціалу цифрових інструментів у викладанні фізики та підвищення інформаційно-цифрової компетентності здобувачів освіти. Реалізація завдань дослідження базувалась на технологічному імерсійному підході, де навчання технологій здійснюється через їх активне використання, тобто цифрові технології слугують одночасно і як інструмент, так і як об’єкт освіти. Дослідження ефективності впровадження було проілюстровано на прикладі інтегральної експериментальної роботи з фізики по закону збереження енергії, зокрема за допомогою цифрових інструментів Algodoo та Phet було створено віртуальну експериментальну роботу, що надає можливість досліджувати різні фізичні системи, спостерігаючи за перетворенням енергії в реальному часі.

Algodoo – це інтерактивний цифровий інструмент, який дозволяє створювати, моделювати та досліджувати фізичні системи на своєму комп’ютері. Цей інструмент надає можливість створювати об’єкти, надавати їм фізичні властивості і взаємодіяти з ними у віртуальному просторі. Algodoo дозволяє виконувати різноманітні експерименти з фізики, такі як: рух тіл, коливання, зіткнення і т. д. Algodoo сприяє візуалізації та кращому розумінню фізичних явищ, дозволяє використовувати кольори, графіки, сили тощо. У свою чергу Phet Interactive Simulations охоплює ширший спектр наукових дисциплін і надає готові симуляції, які можуть бути використані для вивчення конкретних наукових принципів та явищ.