Працюємо та розвиваємось задля забезпечення якісного освітнього процесу!

З метою навчити майбутнього фахівця вільно орієнтуватися в сучасному англомовному інформаційному потоці задля поглиблення фахових знань, викладачі іноземної мови ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП» Ремська Юлія Сергіївна та Загурська Галина Василівна розробили та уклали навчальний посібник «Landscaping» для практичних занять для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Дана методична розробка стала учасником Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР - 2024», номінація: сучасний навчально-методичний посібник.
У посібнику підібрано тексти, завдання, лексичний та граматичний матеріал згідно з освітньо-професійною програмою для спеціальності 206 «Садово-паркове господарство», який спрямований на навчання україномовних студентів особливостей володіння та використання англійської мови за професійним спрямуванням.
Мета посібника - сфокусувати всю увагу на навчанні студентів англійської мови та забезпеченні того мінімуму країнознавчих знань, який є необхідним для цього. Посібник розрахований на студентів, які вже засвоїли загальний курс англійської мови і потребують лише подальшого вдосконалення знань щодо її спеціального використання. Звідси, у посібнику свідомо обмежено кількість граматичних вправ, спрямованих на повторення вивченого матеріалу, і водночас висуваються високі вимоги до рівня володіння студентами англійською мовою.
Навчальний посібник складається з текстів, лексичних вправ; вправи для контролю розуміння змісту тексту. Уроки посібника висвітлюють лексичний матеріал, який безпосередньо викладається на цьому етапі, що дає можливість залучати студентів до дискусій, роздумів, висловлювання власних думок англійською мовою. Варто зазначити, що начальний посібник «Landscaping» укомплектований різноманітними інтерактивними завданнями, а зокрема, використання QR кодів, саме тому особливою рисою посібника є його придатність для самостійної роботи та поглиблення знань студентів з англійської мови за професійним спрямуванням, а також основна увага приділяється розвитку навичок монологічного, діалогічного мовлення та перекладу, що допоможе майбутнім фахівцям використати набуті знання в практичній діяльності.