Відкрите засідання циклової комісії з обговорення освітніх програм

07 лютого 2024 року цикловою комісією профілюючих дисциплін зі спеціальностей 101 «Екологія» та 206 «Садово-паркове господарство» було організовано та проведено відкрите засідання  з обговорення змісту та внесення пропозицій до проєктів освітньо-професійних програм «Екологія» та «Садово-паркове господарство»  на 2024-2025 навчальний рік.

Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів.

У заході взяли участь стейкхолдери, члени циклової комісії, завідувач технологічного відділення к.с.-г.н. Вихованець Віктор Ярославович . Зустріч було проведено у змішаному форматі: офлайн та в онлайн-режимі в формі відеоконференції.

До обговорення освітньої програми долучилися:

  1. Качмар Мар’яна Ігорівна – керівник ландшафтної компанії «Королівський сад»;
  2. Василишин Богдана Богданівна – завідувач еколого-натуралістичним відділом міської екологічної станції;
  3. Кузнєцов Роман Ігорович – науковий співробітник природного заповідника «Горгани»;
  4. Пітух Ірина Михайлівна – провідний фахівець сектору еколого-освітньої роботи природного заповідника «Горгани»
  5. Ісарик Оксана Миколаївна – фахівець з екоосвіти Галицького НПП.

Голова циклової комісії та завідувач відділення розповіли про проєкти освітньо-професійних програм спеціальностей, що реалізуються на відділенні: про їх особливості, зміст, перелік нормативних та вибіркових освітніх компонентів, програмні результати навчання та компетентності.

Під час зустрічі обговорювалися питання, що стосуються якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти. Учасники засідання обмінялися думками та надали свої пропозиції щодо вдосконалення освітньо-професійних програм.

Так, науковий співробітник природного заповідника «Горгани» Роман Кузнєцов наголосив на необхідності формування у здобувачів освіти практичних навичок проведення моніторингу навколишнього середовища.

Провідний фахівець сектору еколого-освітньої роботи Пітух Ірина відзначила, що освітній компонент «Заповіна справа» є важливим для вивчення, оскільки спрямований на збереження та відновлення екосистем, що є основою життя на Землі.

Керівник  ландшафтної компанії Качмар Мар’яна додала, що здобувачів освіти потрібно більше ознайомлювати з оновленим  матеріалом про композиції та їхні поєднання, більше приділяти увагу вивченню питань захисту  рослин та звернути увагу на вивчення рослини котрі адаптувалися до зміни клімату.

Підводячи підсумки засідання голова циклової комісії Мельник Юлія Юріївна подякувала всім за роботу та повідомила, що всі пропозиції будуть рекомендовані групам кадрового забезпечення для внесення змін в освітньо-професійні програми.

Дякуємо нашим партнерам, друзям та колегам за плідну зустріч!