Підвищення кваліфікації – основа вдосконалення викладання дисциплін

Викладачі профілюючих дисциплін спеціальності «Геодезія та землеустрій» пройшли курси підвищення кваліфікації за темою: «Розвиток професійної компетентності викладачів землевпорядних дисциплін спеціальності 193 Геодезія та землеустрій». У підсумку були написані випускні роботи викладачем Бодак О.Б. на тему: «Роль і місце спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» у структурі вищої та фахової передвищої освіти України» та Вагилевич Т.В. - «Методика навчання профілюючих дисциплін на спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Отримані знання викладачі застосують для вдосконалення викладання дисциплін на даній спеціальності.