Вивчаємо англійську мову разом!

Англійська мова сьогодні – навичка, яка прикрасить резюме представника будь-якої професії. На сучасному етапі розвитку, кожна сфера діяльності має певний зв’язок з іноземною мовою.

Однак, оволодіння мовою та досягнення мети у професійному розвитку  було і залишається надзвичайно складним завданням, адже опанування мовними аспектами англійської ускладнене багатьма позамовними факторами, різними традиціями використання писемної мови, оформлення документів тощо.

Для того, щоб допомогти студентам-економістам у освоєнні іноземної мови, викладачі  Івано-Франківського коледжу ЛНАУ Ремська Ю.С., Загурська Г.В. та Дяків Т.М. уклали навчальні посібники “English for economists” для студентів очної та заочної форм навчання, які були подані до НМЦ на конкурс «Педагогічний ОСКАР-2022», номінація: «Інновації у створення й упровадженні сучасних методик, форм, прийомів викладання, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу». У посібниках підібрано тексти, завдання, лексичний та граматичний матеріал згідно з освітньо-професійною програмою для спеціальності 072«Фінанси, банківська справа та страхування» та охоплює шість тематичних розділів («What is finance?», «Money», «Bank loans», «Bank system», «Bank transactions», «Currency relations».)

Система тренувальних вправ забезпечує ефективне та швидке засвоєння необхідних знань і вироблення стійких навичок фахової, усної та письмової комунікації, роботи з англомовною літературою.  Навчальні посібники побудовані за тематичним принципом. Структуру підпорядковано цілям навчання основним видам мовленнєвої діяльності: читанню, говорінню (діалогічному та монологічному) і писемному мовленню. Варто зазначити, що начальний посібник «English for economists» для студентів очної форми навчання укомплектований різноманітними інтерактивними завданнями, а зокрема, використання QR кодів, саме тому особливою рисою посібника є його придатність для самостійної роботи та поглиблення знань студентів з англійської мови за професійним спрямуванням.

З навчальними посібниками кожен бажаючий може ознайомитись у бібліотеці коледжу.