Презентація вибіркових освітніх компонент на економічному відділенні

 30 травня  для студентів економічного відділення відбулась презентація вибіркових освітніх компонент освтньо-професійних програм «Менеджмент» та «Фінанси, банківська справа та страхування». Відповідно до Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору, здобувачі освіти освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра мають право на вибір навчальних дисциплін в обсязі, що становить 10 % загальної кількості кредитів ЄКТС освітньо-професійної програми. Це дає змогу їм адаптувати свою освіту під власні інтереси та професійні цілі, поглиблювати свої знання, що є основою для формування їх індивідуальної освітньої траєкторії.

Завідувач відділення Олег Голубчак детально ознайомив студентів з процедурою формування переліку та подальшого вивчення студентом навчальних дисциплін із циклу вільного вибору. Викладачі коледжу, презентуючи вибіркові освітні компоненти, наголошували на актуальності і практичному значенні кожної з них.

Презентація вибіркових освітніх компонентів для студентів економічного відділення стала важливим кроком у підготовці майбутніх фахівців. Завдяки можливості вибору навчальних дисциплін, студенти можуть краще орієнтувати свою освіту на власні інтереси та професійні цілі. Це не лише сприяє глибшому розумінню матеріалу, але й допомагає формувати індивідуальну освітню траєкторію, що є ключовим фактором у підвищенні їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.