Обговорення проекту освітньо-професійних програм

28 березня 2023 року цикловою комісією профілюючих дисциплін зі  спеціальностей 101 «Екологія» та 206 «Садово-паркове господарство» було організовано відкрите засідання по обговоренню проекту освітньо-професійних програм. В обговоренні взяли участь усі члени циклової комісії, завідувач технологічного відділення кандидат сільськогосподарських наук   Вихованець В. Я., а також члени студентського самоврядування. Від представників екологічних організацій запрошені Шиян Галина Григорівна – завідувач зоолого-рослинницьким відділенням Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції та Шинкарук Галина Василівна – заступник директора з навчально-методичної  роботи Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

В.Я. Вихованець звернув увагу учасників засідання на особливості співпраці викладачів циклової комісії, студентів та представників екологічних організацій щодо покращення підготовки майбутніх фахівців.

Учасники засідання акцентували увагу на екологічних  викликах пов’язаних з веденням бойових дій на території України, особливостях практичної підготовки студентів в цих умовах та роботи над науковими дослідженнями.

В ході зустрічі відбувся обмін думками стосовно змісту освітньо-професійних  програм.

 Шиян Г.Г. висловила готовність сприяти практичній підготовці здобувачів фахової передвищої освіти та надати їм можливість проходження виробничої практики на базі екологічної станції.

Шинкарук Г.В. наголосила на особливостях післявоєнного розвитку екології та садово-паркового господарства, дала слушну пораду щодо впровадження  кейс-технологій,  які допомагають моделювати проблему певного характеру і  знаходити варіанти вирішення поставлених перед студентами завдань.