Обговорення освітньої програми “Агрономія”

29.03.2023 на відкритому засіданні циклової комісії профілюючих дисциплін зі спеціальності 201 «Агрономія» відбулося обговорення освітньо-професійної програми підготовки фахових молодших бакалаврів.

До роботи циклової комісії долучилися усі учасники освітнього процесу, а також стейкхолдери: Носаль Степан Ярославович - голова фермерського господарства «Степан Носаль», Солоджук Іван та Палюга Віталій – представники Філії  Перспектив  ПрАТ  «Зернопродукт МХП»·,  Марків Степан – співвласник селянського фермерського господарства «Степан Марків».

У процесі обговорення гарант освітньо-професійної програми, к.с.-г.н. Вихованець В. Я. акцентував увагу на сучасних вимогах до якості вищої освіти при розробці освітніх програм, ознайомив присутніх зі змістом освітньої програми, компетентностями, результатами  навчання.

Чумбей В. В., к.с.-г.н., завідувач кафедри агрономії вніс пропозицію розділити  дисципліну «Ґрунтознавство і землеробство» на два освітні компоненти, а саме «Ґрунтознавство та охорона ґрунтів» і «Землеробство».

До обговорення долучились студенти та роботодавці. У результаті обговорення  учасники засідання визнали, що освітньо-професійна програма має  всі необхідні структурні та змістовні складові, відображає сучасні вимоги до випускників та може бути рекомендованою для практичного використання.