Хімія – це цікаво

«Віддай дитині крихітку себе,

за це душа наповнюється світлом»

Л. Костенко

17 лютого 2022 р. відбулося відкрите лабораторно-практичне заняття з навчальної дисципліни «Хімія» на спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» у 1-Ф групі на тему: «ЯКІСНІ РЕАКЦІЇ НА ДЕЯКІ ЙОНИ». Провела заняття викладач коледжу, к.т.н  Самборська Марія Ігорівна з використанням онлайн платформи Zoom.

Метою заняття було сприяти формуванню поняття “якісна реакція”, навчити визначати аніони кислотних залишків, продовжити формувати уміння складати рівняння хімічних реакцій у йонному вигляді, сприяти розвитку грамотної усної та письмової хімічної мови, створити умови для розвитку комунікативної культури, діалогового мовлення студентів, прищеплювати навички роботи з обладнанням та реактивами, навчитись розв’язувати проблемні  ситуації.

На занятті студенти працювали в інтерактивних робочих аркушах на платформі Wizer.me, виконували багато завдань та вправ в онлайн за стосунках. Демонстрували лабораторні досліди, проводили бесіду, обговорюючи проблемні питання, що сприяло досягти мети заняття, а також засвоїти нові знання, уміння і навички.