Дуальна форма здобуття освіти

Викладачі Івано-Франківського коледжу ЛНАУ 22 жовтня 2020 року прийняли участь у міжнародній науково-практичній конференції «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми першого року запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої освіти України". Конференція проходила на онлайн платформі ZOOM.

Організатори:
Міністерство освіти і науки України, Науково - методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, Представництво Фонду ім. Фрідріхаи Емберта в Україні.
Мета конференції: аналіз  проблем  упровадження підготовки  фахівців  за дуальною  формою  в  закладах  освіти - учасників  пілотного  проєкту; визначення  засад,  напрямів,  завдань, механізмів  упровадження  підготовки фахівців у закладах вищої та фахової передвищої освіти України за дуальною формою;  імплементація Концепції дуальної освіти в освітній процес закладів освіти.
Робота конференції була направлена на:
✔️Аналіз проблем, що виникли під час у
провадження підготовки фахівців за дуальною формою в закладах освіти та роботодавців –учасників пілотного проєкту.
✔️Нормативно - правове  забезпечення впровадження  дуальної  форми здобуття освіти. 
✔️Яким  бути  навчально -
методичному  забезпеченню дуальної  форми здобуття  освіти. Проблеми організації  практичної  частини дуальних навчальних програм.
✔️Позиція  роботодавців  щодо  впровадження  дуальної  форми здобуття освіти.
✔️Досвід  упровадження  дуальної  форми  здобуття  освіти  в  українських 
закладах освіти. 
✔️Викладач  та  наставник  у  системі підготовки  фахівців  за  дуальною формою. Міжнародний  досвід підготовки  фахівців  за  дуальною формою. Рекомендації зарубіжних партнерів