Cемінар-тренінг «Запобігання порушень доброчесності і підвищення академічної культури»

З метою популяризації принципів академічної доброчесності в
освітньому процесі 25 жовтня 2023 року заступником голови Комісії з
етики та академічної доброчесності організовано семінар-тренінг
«Запобігання порушень доброчесності і підвищення академічної
культури» для викладачів юридичного відділення.

Для початку викладачі обговорили діючі нормативні акти та
положення з академічної доброчесності, проаналізували нормативну базу
із забезпечення академічної доброчесності на національному та
коледжівському рівнях. Коваль О.З. зосередила свій виступ на
нормативно-правовому аспекті академічної доброчесності і наголосила на
тому, що відповідно до пункту 8 частини другої статті 16 Закону України
«Про вищу освіту» наявність внутрішньої системи забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти є обов’язковою у закладах
вищої освіти, що передбачає забезпечення дотримання академічної
доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами
фахової передвищої освіти, у тому числі створення і забезпечення
функціонування ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату. У своїй доповіді акцентувала увагу на статті 42
Закону України «Про освіту», що присвячена дотриманню вимог з
академічної доброчесності у закладах освіти, а також детально розповіла
про нормативне забезпечення академічної доброчесності в коледжі.
Про культуру академічної доброчесності доповів завідувач
юридичним відділенням Бучковський І.П. . Важливо розуміти, що питання
доброчесності – це питання довіри. Якісна освіта без довіри не можлива.
В своєму виступі доповідач закцентував увагу на фундаментальних
цінностях академічної доброчесності та особливостях її дотримання
здобувачами освіти.Викладачі обговорили принципи академічної
доброчесності, Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні –
SAIUP, види порушень академічної доброчесності (академічний плагіат,
самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, хабарництво,
необ’єктивне оцінювання, обман), академічну відповідальність здобувачів
освіти та викладачів, види плагіату, напрямами забезпечення
доброчесного середовища в коледжі.
Семінар був інформативним та корисним. Учасники семінару отримали
практичні рекомендації і відповіді на питання, що стосуються академічної
доброчесності загалом і окремих її аспектів зокрема.