Акредитація спеціальностей

Відповідно до наказу Міністерства освіти і наук України №351-л від 24.04.2019 р. з 6 по 8 травня в коледжі проводилась акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм  зі спеціальностей 101 Екологія, 081 Право, 193 Геодезія та землеустрій, 201 Агрономія освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Експертні комісії за результатами роботи підготували висновки про можливість акредитації освітньо-професійних програм.

Висновки експертних комісій: ПравоГеодезія і землеустрійАгрономіяЕкологія.