Положення

Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання завантажити
Положення про академічний рейтинг студентів завантажити
Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору завантажити
Положення про випускну кваліфікаційну (дипломну) роботу студента завантажити
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі іспиту завантажити
  Положення  про організацію самостійної роботи студентів завантажити
  Методичні рекомендації до змісту та організації самостійної роботи студентів завантажити