Презентація вибіркових дисциплін – крок до свідомого вибору

На сучасному етапі складних і динамічних відносин суспільства з навколишнім середовищем  бережливе ставлення до природи повинно складати невід’ємну частину наукового світогляду людей. Тому, очевидною є потреба якісного вдосконалення професійної освіти з метою підготовки кваліфікованих фахівців з спеціальності 101 «Екологія».

Спеціальність 206 Садово-паркове господарство дозволить опанувати професію, що несе в собі мистецтво створення декоративних садів, парків, ділянок зелених насаджень, призначених для естетичного покращення краєвиду та для відпочинку. Дана спеціальність та її фахівці несуть почесну місію вирішення екологічних проблем міст і населених пунктів, оздоровлення населення держави та виховання творчої особистості.

Для цього 05.06.2024 року для здобувачів освіти спеціальностей  101 «Екологія» та 206 «Садово-паркове господарство» відбулась презентація вибіркових дисциплін.

Завідувач відділення  к.с.-г.н. Вихованець Віктор Ярославович детально ознайомив студентів з процедурою формування переліку та подальшого вибору студентами навчальних дисциплін із циклу вільного вибору. Викладачі у вигляді відеопрезентацій ознайомили здобувачів освіти із метою, завданнями, компетентностями, знаннями та вміннями, які вони здобудуть після вивчення дисциплін.

Тепер перед нашими здобувачами освіти стоїть вибір не тільки дисципліни, але й викладача. То ж побажаємо їм зробити правильний вибір!