Нові надходження

Нові

книги, які надійшли до бібліотеки коледжу

1.Панченко П.П. Аграрна історія України. Навчальний посібник.

2.Новаковська І.О. Економіка землекористування. Навчальний посібник.

3.Флекей З.П. Геодезичні роботи у землеустрої. Практикум.

4.Третяк А.М. Наукові основи землеустрою. Навчальний посібник.

5.Лоїк Г.К. Розпланування та забудова території сільських населених пунктів і фермерських господарств. Навчальний посібник.

6. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: еколого - ландшафтне землевпорядкування сільськогосподарських підприємств. Навчальний посібник.

7.Новаковський Л.Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування.

8.Трускавецький Р.С., Федорак  В.І. Стратегія збалансованого землекористування  на Прикарпатті. Колективна монографія.

9.Третяк А.М. Земельна реформа в Україні:тенденції та наслідки у контексті якості життя і безпеки населення. Монографія

10. Фурдичко О.І. Агроекологія. Монографія.

11.Новаковська І.О. Управління міським землекористуванням. Монографія.

12.Гуцуляк Ю. Еколого - ландшафтна та економічна типологія земель в Україні. Монографія.

13.Третяк А.М. Екологія землекористування теоретико-методологічні основи формування та адміністрування. Монографія.

14.Г.Гуцуляк  Еколого - економічні проблеми сталого розвитку природокористування. Наукове видання.

15. Ромащенко М., Савчук Д. Водні стихії. Карпатські повені. Статистика, причини, регулювання. Наукове видання.

Шановні читачі!

З цими книгами Ви можете ознайомитись в бібліотеці коледжу.

Травень 2021р.

    Бібліотека